Pátek 26. září 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

130.
Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - třetí čtení

Prosím paní zpravodajku Marii Pěnčíkovou a paní navrhovatelku paní Margitu Balaštíkovou, aby zaujaly místa. Už tak učinily. Chci vám sdělit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 199/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Zeptám se paní navrhovatelky a paní zpravodajky, zda si přejí závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě poprosím paní zpravodajku, aby nám navrhla postup při hlasování.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Byl nám předložen jeden pozměňovací návrh, který máte k dispozici jako tisk 199/3. Navrhuji o něm hlasovat jako o celku a potom hlasovat o zákonu jako o celku. Takže dvě hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je zde jiný návrh? Není tomu tak, tím pádem budeme postupovat podle návrhu paní zpravodajky.

 

Takže nyní bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu. Zeptám se paní zpravodajky na její stanovisko. (Kladné.) Kladné. Paní navrhovatelka? Také kladné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 282, přihlášeno 149, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 199, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Stanovisko paní zpravodajky? (Kladné.) Paní navrhovatelka rovněž kladné. Dvakrát kladné.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 283, přihlášeno je 149, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem zákona, a děkuji oběma dámám.

Pokračujeme tedy bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP