Pátek 20. června 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 172/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 172/3.

Otvírám rozpravu, prosím, kdo se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně, sněmovní tisk číslo 172 byl důvodovou zprávou a ministrem Brabcem jako zástupcem navrhovatele prezentován jako vládní návrh zákona, který se omezuje pouze na transpozici směrnice o elektrických a elektronických zařízeních. S ohledem na propadlou transpoziční lhůtu, která skončila dne 14. 2. 2014, byla snaha projednat tento sněmovní tisk co nejrychleji a byla zkrácena lhůta pro projednání ve výborech na třicet dnů.

Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka přijatý výborem pro životní prostředí je obsahově rozsáhlý a netýká se problematiky elektrických a elektronických zařízení, ale obsahuje zcela zásadní změny dalšího směřování odpadové legislativy v České republice, jako např. zákaz skládkování k určitému datu a zvyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky nebo zavádění povinného třídění bioodpadu v obcích. Pozměňovací návrh se tedy nedá považovat za zcela legitimní pozměňovací návrh, protože se obsahově nevztahuje k sněmovnímu tisku číslo 172. Ústavní soud se vyjadřoval k otázce legitimity pozměňovacích návrhů několikrát a i na základě nálezu Ústavního soudu se nedá takový pozměňovací návrh považovat za nelegitimní.

Pozměňovací návrh usiluje o prosazení radikálních změn odpadové legislativy nestandardním legislativním postupem tím, že obchází řádný legislativní postup. Tedy nemohlo proběhnout řádné připomínkové řízení a nemohla se k tak zásadním změnám ani vyjádřit vláda. Tento postup je legislativně netransparentní a je v rozporu s vašimi předvolebními sliby. Tím, že je snaha prosadit změny pouhou formou pozměňovacího návrhu, není řádná důvodová zpráva a o smyslu některých navrhovaných změn se lze pouze dohadovat, nejsou ani řádně vyjádřeny ekonomické dopady např. na obce. Pozměňovací návrh pana poslance Oklešťka nemá podporu odborné veřejnosti a v médiích ho odsoudil i pan senátor Kubera.

Podle plánu legislativních prací vlády má být v září předložen věcný záměr nového zákona o odpadech. Proč se to tedy řeší nyní, narychlo a bez řádného projednávání?

Z těchto uvedených důvodů vás vyzývám, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsem předložila a který se týká pouze sněmovního tisku 172. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Dále se s přednostním právem přihlásil pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím... (Ministr neslyší, neboť u stolku zpravodajů hovoří spolu s poslancem Neklem a s poslankyní Havlovou.) Haló, pane ministře, prosím, přihlásil jste se s přednostním právem. Prosím máte slovo. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já se omlouvám, pane předsedající, se mi tam nějak rozsypaly vyplašenky z toho...

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám jenom chtěl říct v návaznosti na to, co říkala paní kolegyně Havlová, že jsme vzali v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a i po dohodě s kolegou Oklešťky... s kolegy Oklešťky (smích v sále)... Brabenec (s úsměvem)...

S kolegou Oklešťkem a i dalšími kolegy jsme se rozhodli, že nepodpoříme pozměňovací návrhy. Ony tam zůstávají, ale nepodpoříme je. A budeme v odborné debatě o těch klíčových věcech, u kterých ale jinak nepochybuji o tom, že jsou správně, a budeme je prosazovat dál, ale že v té odborné debatě budeme pokračovat. To znamená, dnes za poslanecký klub ANO mohu říci, že nepodpoříme pozměňovací návrh ani pana kolegy Oklešťka ani pana kolegy Böhnische, které směřovaly k těm klíčovým změnám. Děkuji. (Potlesk zejména od poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych si dovolil volně navázat na naše dopolední jednání a říct, že Duch svatý tady zjevně zavanul. Děkuji, pane ministře.

Další s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych tady ocenil pragmatický přístup ministra životního prostředí i za klub TOP 09. A chtěl bych říct, že souhlasím s tím, že tato diskuse musí probíhat komplexně a má být komplexně taky řešena v zákonu o odpadech, který ministerstvo chce předložit, tuším, na podzim letošního roku jako věcný záměr. A tam bude prostor skutečně tuto debatu vést a řešit v širších souvislostech. Takže oceňuji pragmatický přístup ministra životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nebudu děkovat panu ministrovi, protože se přiznám, že v tomhle případě, jak se zachoval... Já jsem v něm viděl jednu z největších nadějí této vlády a jsem zklamán. Já si hluboce spíš vážím toho, co udělal klub sociálních demokratů v Senátu. Byla to jedna z mála tiskovek, kterou jsem náhodou viděl. A ty argumenty, které padaly, a ta rétorika, to bylo pro mě příjemné překvapení. A myslím si, že důvod, proč ti pánové s těmi návrhy zacouvávají, je trošku jiný. Nicméně rád bych i z té tiskovky senátorů i tady od některých lidí, kteří nějakým způsobem participují na práci Svazu měst a obcí, tak ti jednoznačně říkali, že odtamtud odcházely negativní názory. Zmínili to i senátoři ČSSD při té tiskové konferenci. Pan ministr tady říkal, že stanovisko Svazu měst a obcí je kladné. To znamená, nějaké užší vedení tam podepsalo skutečně kladné stanovisko. To prostě říkám a v tomto bodě jsem z vás zklamán. Jinak předtím jste mě nadchnul, že jste byl v obraze u těch svých předkladů, na rozdíl od jiných ministrů. A myslím si, že bohužel je to zcela zbytečná šmouha na vaší kariéře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dále neeviduji žádnou faktickou poznámku, takže dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Navzdory tomu, že po dohodě zřejmě nakonec projdou jenom pozměňovací návrhy, které se bezprostředně týkají původní novely, tedy elektrošrotu, tak pro ten velmi teoretický případ, že by nakonec prošel třeba můj pozměňovací návrh, si dovolím načíst jednu legislativně technickou poznámku. Týká se bodu B13 a ten se týká účinnosti novely a pozměňovacích návrhů, které jsem předložil.

Pozměňovací návrh B9 do novely začleňuje nový bod. Tato skutečnost však není zohledněna v účinnosti, když nedošlo k přečíslování bodů. Proto si tímto dovoluji Poslaneckou sněmovnu požádat, aby vyslovila souhlas s tím, že v mém pozměňovacím návrhu B13 se slova "48 až 51" nahradí slovy "49 až 51". Tak to ostatně odpovídá i dosavadním novelizačním bodům 36 až 38 obsaženým v ustanovení o účinnosti projednávané novely. Tolik moje legislativně technická poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Beru to jako návrh legislativně technické úpravy, který budeme hlasovat před závěrečným hlasováním. S další řádnou přihláškou paní poslankyně Konečná. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, pane ministře, dovolte mi říct pár slov k této projednávané materii.

Já jsem dlouholetá členka Poslanecké sněmovny a musím říct, že mě pan ministr nezklamal. Mě překvapil svou odvahou. Protože byl vůbec první, který tohle vážné téma, které se do této chvíle řešilo pouze v různých pracovních skupinách, a všichni, kdo jste dostávali reakce od spalovačů či skládkařů, víte, že je to téma od Šumavy k Tatrám - tak měl odvahu to předložit a vůbec o tom tu diskusi tady začít.

Je jistě jednoduché říct, že bychom to všichni chtěli v novém zákoně o odpadech, který možná začne platit 1. 1. 2016, možná 2017, a že se tam všechno vyřeší. Ale to, co si musíme uvědomit my jako zákonodárci, je, že tím, že to dáme až do nějaké další a budoucí legislativy, která možná bude, ale možná také ne, už jsem tady toho zažila opravdu hodně, tak uděláme jediné: My obce a občany vystavíme do situace, kdy všichni víme, že v roce 2024 nejpozději bude zákaz skládkování, což je dneska směrnice, která existuje, je v EU a je platná, a my nebudeme mít jakoukoliv šanci se připravit na to, abychom s odpadovou legislativou něco udělali.

Nechci říkat o lobbistických tlacích z jedné či druhé strany. Já jsem také ráda, že k té dohodě nakonec došlo tak, jak k ní došlo, a že se v tuhle chvíli návrh jak pana kolegy Oklešťka, tak pana kolegy Böhnische bude vztahovat, ale zároveň tady za klub KSČM musím říct, že my chceme, aby se toto téma otevřelo daleko dřív, aby se klidně otevřelo samostatně, protože všichni, kdo u těch debat byli, vědí, že to byly debaty, které byly hodinové, dvouhodinové, tříhodinové, a je třeba to rozebrat a ne to schovávat někde do velkého návrhu zákona, který bude mít dalších x problémů. Protože odpady jsou prostě problém, a jestli se dneska někde v ČR děje byznys, tak jsou to odpady, protože odpady jsou zboží, co si budeme vykládat.

A já bych jenom chtěla podpořit a říct, že jsme připraveni za klub KSČM ne to oddalovat a zase si říkat, že to někdo vyřeší za nás, ale spolupracovat na tom, aby se to vyřešilo ideálně do konce tohoto roku a abychom všechny postavili před to, že vědí, jak se mají v příštím období zachovat. Protože plány odpadového hospodářství, finance potřebné k nim, ale i to, jakým směrem se ČR bude dál stavět, to je běh na dlouhou trať a já bych si přála, abychom byli tak zodpovědní, že tohle vezmeme vážně. Je jednoduché říct: ono se to nějak vyřeší. Ale potom bych nezáviděla těm z vás, kteří tady budete sedět v roce 2018, ty samé obce, ti samí občané na vás budou křičet, že jste nic neudělali, nebudou na to peníze, budeme vědět, že je to průšvih. A vzpomeňte si na mě, že pokud nenajdeme odvahu, tak k tomuto dojde, protože ve velkém zákonu o odpadech nemáme šanci tohle téma vůbec uchopit.

Takže dovolte mi poděkovat panu ministrovi za jeho odvahu a věřit, že ji neztratí díky výkřikům některým, kteří na tom většinou mají vlastní zájem. (Potlesk poslanců KSČM, ČSSD a některých poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom velice krátce. Já jsem paní poslankyni Konečné neporozuměl v tom, že nám tady říkala, že nakládání s odpady bychom chtěli schovat do zákona o odpadech. Já si osobně myslím, že zákon o odpadech je právě ten zákon, který má řešit komplexně nakládání s odpady. Naopak, my jsme to teď chtěli schovat do malé technické novely, která se týkala nakládání s elektroodpadem. Tady jsme chtěli schovat skládkování a navýšení peněz, které budou dávat naši občané za odpad a za skládkování jako takové. To jsme chtěli schovat do malé technické elektronovely. Věřím, že nakládání s odpady patří do zákona o odpadech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dovolte mi, vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím vzkázat kolegu Kučerovi, že to je stejný zákon o odpadech, jaký jednou budeme přijímat, takže dáváme něco do zákona o odpadech, což je přirozené, ale že jsem spíš chtěla varovat před tím, a možná až si ten zákon odpadech přečtete, tak pochopíte, že zákon o odpadech je nejenom o spalovnách či skládkování - je o nebezpečném odpadu, je o autovracích, je o druhotných surovinách, je o 20 minách, které v něm dneska leží. A věřte mi, že ti z vás, kteří tady budou, když ho budete schvalovat, tak budou mít co dělat, aby všechny tyhle miny vychytali. A navíc si nejsem úplně jistá, jak je to s tím časem. Já prostě jenom říkám, neztrácejme čas a buďme zodpovědní. To je to, o co mi jde!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Konečné. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně pánů zpravodajů Nekla nebo Oklešťka. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřil.

 

Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, dostáváme se k bodu hlavnímu při projednávání tohoto návrhu s tím, že jste jistě slyšeli, jakým způsobem je určitá dohoda, takže já bych vás rád provedl hlasováním s tím, že bych doporučil tuhle proceduru.

V prvé řadě budeme hlasovat, protože je to potřeba, byla teď tady předložena legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu B13 poslance pana Böhnishe. Potom bychom hlasovali jako celek o bodech A1, A2, A11, A12, A13, to je účinnost těchto pozměňovacích návrhů v části týkající se nového článku III - novela ekoauditové novely zákona o odpadech. B1, B2, B11, B12 a B13 v části týkající se nového článku III jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s odstavci A1, A2, A11, A12, A13.

Pak bychom společně hlasovali o bodu A3 - komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky a A13 - účinnost v části týkající A3. Pokud bude přijato, pak jsou pozměňovací návrhy B3 a B13 v části týkající se B3 nehlasovatelné. Pokud A3 nepřijato, je nehlasovatelný pozměňovací návrh C, což je pozměňovací návrh k A4.

Jako celek budeme hlasovat o A4 až A8. To je to jádro, to, o čem hlasujeme, to znamená elektroodpady. B4 a B8 jsou nehlasovatelné z důvodu totožného znění s A4 a A8.

Společně budeme hlasovat o A9, A10 a A13. A13 je účinnost v části týkající se A9 a A10. Pokud bude přijato, pak pozměňovací návrh B9, B10 a B13 v části týkající se těchto pozměňovacích návrhů jsou nehlasovatelné. Pokud nepřijato A13 a A3 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 - účinnost týkající se části B3. To je to, co načítal teď pan kolega Böhnisch. Pokud budeme hlasovat o A9, a tom budeme hlasovat, tak je E nehlasovatelné, neboť je totožného znění jako část A9. Pokud bude nepřijato A9, A10, A13 - A13 je opět účinnost v části týkající se A9, A10, pak se hlasuje o B9, B10 a B13 v části týkající se B9 a B10.

Pak by se společně mělo hlasovat o D1 až D5. To jsou návrhy paní poslankyně Havlové. A nehlasuje se již o účinnosti A13, B13 týkající se nabytí účinnosti zákona jako celku a dosavadních bodů 32, 36 a 38, které jsou již obsaženy v návrhu novely zákona. A na závěr bychom hlasovali o znění zákona jako celku, přijatých pozměňovacích návrzích, nebo v původním znění. Ono to vypadá složitě, ale moc složité to nebude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kéž byste měl pravdu. Vypadá to opravdu složitě. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh procedury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. V návaznosti na vyjádření pana ministra doporučuji jako první hlasování - hlasovat o pozměňovacích návrzích jako celku. (Domluva se zpravodajem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Já bych nedoporučil jako celku, protože tam bychom v tom případě odstranili pozměňovací návrhy, které se týkají elektroodpadů, a tam je potřeba některé ty věci mít.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak moment. Pan poslanec Vozka si ujasní, co vlastně doporučuje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Já jsem bral vyjádření pana ministra, že doporučuje nehlasovat o pozměňovacích návrzích, takže já stahuji svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dobře, pan poslanec Vozka stahuje svůj návrh. Máme tady pouze jeden návrh procedury, jak ji navrhl zpravodaj, pan poslanec Nekl. Nemá nikdo námitku k této proceduře? Dám tedy hlasovat o té proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Nejprve vás však na žádost všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o proceduře tak, jak ji navrhl pan poslanec Nekl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 196, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný.

 

Schválili jsme tedy proceduru hlasování a já poprosím pana zpravodaje, aby nás tou procedurou provedl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo. Takže v prvé řadě musíme odhlasovat legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu B13, kterou před malou chvílí přednesl pan poslanec Böhnisch. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě, tak jak ji přednesl pan poslanec Böhnisch. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 197, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Děkuji, tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat jako celek o účinnosti pozměňovacích návrhů A1, A2, A11 a A13, které se týkají nového článku III. Je to novela ekoauditové novely zákona o odpadech. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 198, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 110, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Dále budeme hlasovat společně o návrhu A3 komunální odpad, zákaz skládkování určených odpadů a stanovení odpadů využitelných na technické zabezpečení skládky, a k tomu A13 účinnost v části týkající se A3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 199, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro žádný, proti 121. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Odhlasovali jsme nepřijetí A3, tím pádem je nehlasovatelný pozměňovací návrh C k tomu návrhu.

Nyní budeme hlasovat jako celek o odstavcích A4 až A8. (Stanovisko zpravodaje i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 200, přihlášeno 126 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Nyní budeme hlasovat společně o A9, A10 a A13 účinnost, která se týká části A9 a A10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 201, přihlášeno 127 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje o další postup.

 

Poslanec Josef Nekl: Protože nebyl přijat pozměňovací návrh A3 a A13 účinnost v části týkající se A3, pak se hlasuje o B3 a B13 účinnost v části týkající se B3. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 202, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 8, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Protože jsme hlasovali i o návrhu A9, který nebyl přijat, je pozměňovací návrh E nehlasovatelný, neboť je totožný jako znění A9.

Pokud tedy nebyl přijat A9, A10 a A13 účinnost v části týkající se A9 a A10, pak musíme hlasovat o B9, B10 a B13 účinnost v části týkající B9 a B10. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 203, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 117. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Tím pádem nemůžeme sólo hlasovat ani o účinnosti v pozměňovacích návrzích A13 a B13, protože v dosavadních bodech 32, 36 a 38 jsou již tyto účinnosti obsaženy v návrhu novely zákona, takže bych požádal pana předsedajícího...

Pardon, ještě jsme zapomněli, já se omlouvám, hlasovat ve společném hlasování o D1 až D5, to jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Havlové. Omlouvám se. (Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, ptám se, zda se pan poslanec Berkovec hlásí? Nehlásí. Omlouvám se. Takže stanoviska jsme slyšeli.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 204, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 9, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Nekl: Takže jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, a proto bych chtěl požádat pana místopředsedu, abyste nechal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 172, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 205, přihlášeno 128 poslankyň a poslanců, pro 112, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Než se budeme věnovat bodu 75, tak z dnešního odpoledního jednání se od 15 hodin omlouvá paní poslankyně Pavlína Nytrová z pracovních důvodů.

 

Budeme se zabývat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP