Pátek 20. června 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

Pan ministr dopravy za pana ministra Mládka a zpravodaj hospodářského výboru Jiří Valenta zaujmou místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 135/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec František Laudát, což jsem očekával podle jeho ranního vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem tady ráno navrhoval vzhledem k nějakým věcem, které jsme si tady začali vyjasňovat z mého pohledu trošku pozdě, přerušení toho bodu. To neprošlo. Nicméně pochybnosti zůstaly a domnívám se a nějak jsme se tady dohadovali, že řešením by bylo vrátit k projednání do druhého čtení. Tudíž dávám procedurální návrh, aby se tento návrh zákona vrátil do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se vyskytla velmi kontroverzní definice pojmu spotřebitel v pozměňovacím návrhu, tak přesto, že je to poněkud pozdě, tak jako předseda hospodářského výboru podporuji návrh pana poslance Laudáta.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kdo dál v rozpravě? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr Prachař zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také nemá.

Musíme rozhodnout o procedurálním návrhu, který padl v rozpravě ve třetím čtení, který odpovídá zákonu o jednacím řádu. A to rozhodneme... (Poslanec Jandák se dožaduje vystoupení na mikrofon.) Dobře, uznávám.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Došlo k maléru! Teď jsem se dozvěděl, kolegové, že při hlasování číslo 192 mám napsáno v záznamu, že jsem hlasoval proti! Já jsem hlasoval pro! Toto jsem chtěl říct a to je dost důležitý! (Ohlas v sále.) Mám mnoho kamarádů v zemědělství, dopadlo by to se mnou špatně! Děkuju vám!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Tak to byla přípustná faktická poznámka o elektronickém zápisu o hlasování pro stenozáznam. Tak jsem snad neporušil jednací řád, že jsem dal v tuto chvíli slovo panu Vítězslavu Jandákovi.

 

Nicméně musím nechat rozhodnout o vrácení návrhu do druhého čtení, a to hlasováním číslo 195, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195. Z přítomných 129 pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tisk číslo 135 jsme vrátili do druhého čtení.

 

Děkuji panu ministru Prachařovi, děkuji zpravodaji a končím bod 73.

Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá od 14 hodin z pracovních důvodů. Budeme pokračovat bodem číslo 74 a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne. Budeme se zabývat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP