(10.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže já jsem tady položil celou řadu dotazů na zástupce vlády a doufám, že mi bude jasně zodpovězeno bez nějakého nevěcného napadání návrhů hnutí Úsvit. Ale rád bych se soustředil na to, kdy bude ten problém konečně vyřešen, a na ty otázky, co jsem tady řekl. A samozřejmě prosím všechny o podporu, protože vím, že mnozí poslanci, nebo někteří mimo hnutí Úsvit, budou hlasovat pro tuto novelu. A prosím, aby nás bylo čím dál víc. A v druhém čtení to klidně pojďme pomalu projednat. Nepospícháme. Už to, že jsme to nabídli k podpisu i ostatním... Říkám, je tam podepsaný i poslanec hnutí ANO Standa Berkovec a jsou tam i dva poslanci KSČM. My jsme to nabídli. To není návrh Úsvitu. Pojďme to udělat jako společný návrh. A nepolitikařme! Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Tomiu Okamurovi. Já se pokusím zklidnit atmosféru v sále tím, že nejdříve přečtu došlé omluvy. Omlouvá se z dnešního jednání z pracovních důvodů pan poslanec Rom Kostřica, dále se z jednání omlouvá od 10 hodin pan poslanec Karel Tureček a pan poslanec Ivan Gabal.

Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pan zpravodaj Farský se hlásil? Ne, dobře. Pak dám faktické poznámky - pana kolegy Chvojky a potom bude pan poslanec Tejc a pan poslanec Petr Adam. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, vážené torzo vlády (dva přítomní ministři), kolegyně, kolegové, mám jednom krátkou poznámku a pak tři procedurální návrhy.

Krátká poznámka k tomu, jak se rozčiloval pan předseda Okamura. Musíme si zvykat. Protože vláda skoro vždycky řekne, že přináší vlastní lepší systémový komplexní návrh. Už jsme o tom mluvili včera, to byl návrh komunistů, dneska je to u vašeho návrhu. U našich návrhů zákona, které přijdou na příští schůzi, jsem četl stanovisko Legislativní rady a pak celé vlády, že to sice není špatné, ale není to systémové, není to komplexní a je třeba se na to podívat jinak a zeširoka a pořádně. Tak to si musíme jenom zvykat. Tak to prostě bude.

A teď ty tři procedurální návrhy. Za prvé navrhuji tento bod přerušit do příchodu paní ministryně Válkové. A pak mám dva procedurální návrhy k programu schůze. Jednak bych chtěl navrhnout, aby Sněmovna souhlasila s tím, že nastaly mimořádné okolnosti a mohla změnit program i třicet minut po zahájení jednacího dne. Navrhuji, pokud to Sněmovna schválí, abychom pevně zařadili na 12 hodin body 85 a 86 schváleného programu jednání, a to jsou bod 85, Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013, a bod 86, Doplnění výročních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009 až 2012. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Nejdříve tedy mám dotaz na vás, jestli považují všichni poslanci Poslanecké sněmovny zde přítomní, že nastala ta vážná situace, on se časový harmonogram trochu zkomplikoval, že bychom i mimo ty určité hodiny hlasovali o změně pořadu schůze.

Rozhodneme o té vážné situaci v hlasování 181, které jsem zahájil... Pardon, chtěli jste odhlásit. Prohlašuji hlasování 181 za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil a prosím přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

O návrhu o stavu, kdy Poslanecká sněmovna považuje za potřebné i mimo vymezený čas hlasovat o změně programu, rozhodneme v hlasování 182. Kdo je pro to, že nastala taková situace, abychom rozhodli o změně programu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 182, z přítomných 114 pro 114.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Zbyňka Stanjury, abychom pevně zařadili na 12. hodinu body 85 a poté bod 86, Zprávu o kontrole výročních finančních zpráv politických stran.

Zahájil jsem hlasování 183 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 183, ze 115 přítomných 113 pro. Návrh byl přijat. Budeme mít tedy ve 12 hodin napevno zařazené body 85 a 86.

 

Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým přihláškám. Faktická připomínka pana poslance Chvojky a poté řádně přihlášení páni poslanci Tejc... (Námitka z pléna, že ještě se mělo hlasovat o přerušení bodu.)

 

Ano, omlouvám se. Ještě ten třetí návrh, který přednesl pan poslanec předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, tzn. přerušení tohoto bodu do příchodu paní ministryně Válkové.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 184, z přítomných 117 pro 36, proti 40. Návrh, žel, nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat v jednání, a to přihlášenými poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Chvojka, poté páni poslanci Tejc, Adam a Jaroslav Holík, který mj. se potom od 12. hodiny omlouvá. S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát po panu poslanci Chvojkovi, ti přihlášení posečkají, než s přednostním právem přednese pan ministr Dienstbier. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych navázat na projev pana Okamury, který to tady trošku rozjel. Ta atmosféra byla celkem nudná, ale jeho projev si myslím sněmovnu trošičku zvedl.

V první řadě bych mu chtěl pogratulovat ke včerejšímu rozhodnutí soudu, kdy bylo rozhodnuto, že se nesmí nazývat Pitomiem. To si myslím, že soud rozhodl správně a že jsme všichni byli svědkem toho, že to tak opravdu není.

A druhá věc, na kterou bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana Okamury. Já podporuji změny v exekučním řádu i v občanském soudním řádu, ostatně jsem jich již několik podepsal a jsem rád, že mnohé z nich jsou nyní ve druhém čtení v ústavněprávním výboru. Nicméně jsem se dočetl v médiích, v oblíbeném médiu pana Okamury Reflex, že místopředseda vašeho hnutí, resp. možná už dnes bývalý místopředseda pan Večerníček, je sám asi v nějakých 10 až 12 exekučních řízeních, což je samozřejmě smutná věc, kterou bych nikomu nepřál, nicméně moje otázka zní: Není boj s exekutory, který je správný, z vaší strany zaměřen jenom na to, aby se vyřešily osobní problémy vašeho pana místopředsedy? Protože samozřejmě zákony by se měly upravovat z nějakého obecného důvodu, měly by být platné pro všechny a asi obecně závazné. Ale nyní to vypadá tak, že vlastní místopředseda vaší strany, který je v několika exekučních řízeních, si chce řešit svoje problémy. Takže já bych byl rád, kdybyste na to odpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Laudáta. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já k tomu předchozímu hlasování. Nezlobte se na mě. Vy něco říkáte veřejnosti - teď mluvím k poslancům hnutí ANO - a děláte přesný opak. Můžeme si myslet o návrhu pana předsedy Okamury, co chceme, nicméně si myslím, že je jeho právem vyžadovat, pokud dá návrh, tak aby tady paní ministryně Válková seděla. Nechováte se férově. Nezlobte se na mě.

My jsme tady taky pokryli naprostou blamáž ministra dopravy, taky jsme tady mohli předvádět stejné scény, když se mu povedla naprosto neuvěřitelná záležitost, kdy tady obhajuje návrh zákona a ve Sněmovně leží úplně jiný nebo poměrně diametrálně odlišný. Takže nezlobte se na mě, vy se nechováte férově. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP