(11.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem, a navrhuji, aby protokol k této mezinárodní daňově smlouvě byl v prvním čtení přikázán příslušným výborům. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Rom Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Myslím si, že pan ministr financí tady řekl všechno podstatné, co bylo zapotřebí, a mně nezbývá než doporučit k dalšímu projednání. Doporučuji ho k projednání na zahraničním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám přihlášky, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Je zde jiný návrh než přikázat výboru zahraničnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom tento tisk přikázali zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 58, přihlášeno je 160 kolegyň a kolegů, pro 136, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu a končím bod 28.

 

Vzhledem k tomu, že nadešla 11. hodina, musíme se nyní zabývat bodem číslo

 

56.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard
/sněmovní dokument 350/

Návrh na zřízení této komise předložila skupina 110 poslanců a poslankyň a tato skupina také připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí dokumentu 350. Prosím zástupce této skupiny pana poslance Stanislava Humla, aby se ujal slova.

 

Poslanec Stanislav Huml: Přeji vám hezký den a přináším návrh na zřízení vyšetřovací komise ke kauze Opencard, kterou znáte z tisku. Víte o tom, že tam byla proinvestována více než miliarda za tu kartu. Víte o tom, že na výbor pro bezpečnost se dostavil jeden z těch lidí, kteří na samém začátku tu kauzu oznámili. (Řečníkovi je pro hluk v sále špatně rozumět.) Jmenuje se Chytil. Byl to člověk, kterému...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám. Projednáváme docela závažnou věc. Prosím, aby bylo tišeji v sále. Děkuji.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já taky děkuji. Byl to člověk, kterému policista slíbil, že bude utajeným svědkem. Ve své podstatě to dopadlo tak, že to, že je utajený svědek, na to všichni zapomněli a on skončil na dlažbě, protože dostal padáka z magistrátu. Nakonec se o kauze trošku vyjádřil i soudce, který nakonec soudil jeho samotného. A i soudce sám prohlásil, že před soudem měl stát hlavně někdo jiný. Že hlavní viník rozhodně není on.

Myslím si, že vyšetřovací komise by měla prozkoumat celé vazby. Víme, že se na vyšetřování kauzy vystřídalo několik policistů. Mám dokonce informaci, že to bylo přes deset. Víme o tom, že tam jsou pokyny státních zástupců, které nejsou příliš košer. Máme informaci od pana Chytila, že on sám se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů s nějakým podnětem. Já jsem členem komise pro GIBS, ptali jsme se na to, prošetřovali kauzu GIBS, ale ne z podnětu pana Chytila, takže tady vidím zase rozpor. Myslím si, že vyšetřovací komise má možná i lepší možnosti než samotná ministryně spravedlnosti, která se nemůže ptát státních zástupců, ale vyšetřovací komise by to mohla udělat.

Zkrátka nejde o to, rozhodnout, kdo je vinen, v žádném případě, ale jde o to se podívat, zda se zákony, které tady schvalujeme, ta policie, státní zastupitelství pracuje správně. Jestli jsou schopni utajit svědka, jestli jsou schopni vyhodnotit důkazy. Protože opět pan Chytil na výboru pro bezpečnost prohlašoval, že on předával důkazy na policii, počítače, s diskem. Nakonec se mu to vrátilo vymazáno a důkazy použity nebyly. To jsou všechno informace, které nemůžete prověřit, pokud nezřídíte komisi. Dávám to jako jednostrannou informaci, nemám ověřeno z druhé strany, ale myslím si, že by to stálo za to, abychom tu komisi ustanovili a podívali se na to, jak to dneska v policii a v justici obecně funguje.

Takže usnesení máte jako sněmovní tisk 350. Je to velmi jednoduché. Podle článku 30 Ústavy o jednacím řádu a § 48 jednacího řádu vyšetřovací komisi bychom mohli ustanovit k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Pouze to, nikam jinam by ta komise neměla sahat. Návrh jsem psal já, takže teď v diskusi můžeme ještě něco změnit, není problém. Vyšetřovací komisí prověřit činnost všech orgánů činných v trestním řízení a kontrolních orgánů, což je schválně široce pojato, protože kontrolní orgány má policie, kontrolní orgány má justice, a pokud tam někde něco bude, tak ať se na to komise může podívat. A stanovil jsem lhůtu šest měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komise. Myslím si, že pak by se případně dala i prolongovat, ale šest měsíců stačí.

A jako nástřel jsem tady napsal počet členů vyšetřovací komise devět. Myslím si, že to je tak akorát, aby byla akceschopná. Stanovil jsem to paritně, to znamená podle vzoru jiných komisí: ČSSD dva členy, ANO dva členy, KSČM jeden, TOP 09 jeden, ODS jeden, KDU-ČSL jeden a Úsvit přímé demokracie jeden člen. Opět předkládám k diskusi, vše je to otevřené.

Takže to je ode mne v úvodu vše a jsem k dispozici.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám a mám do ní následující přihlášky. Nejprve je zde faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Stanjury. Potom bude vystoupení paní ministryně spravedlnosti, potom pan poslanec Korte, potom pan poslanec Tejc. Prosím, pane předsedo, dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, ani dvě minuty potřebovat nebudu. Nechci se přít, co to znamená paritní systém. Parita je, že každý má stejně. Tak je poměrně komický návrh, že parita a dva kluby mají dva a ostatní kluby po jednom. To fakt není paritní systém. Já chci říct, že pokud to nebude paritně, sedm krát jedna, tak my pro vznik této komise nebudeme hlasovat. Vždycky takhle komise fungovaly, že každý klub měl jednoho zástupce. Tohle není poměrný systém, aby by si musela vládní koalice i v tom (nesrozumitelné) orgánu zajistit většinu. Takže dávám protinávrh, aby v bodě 4 navrženého usnesení počet členů vyšetřovací komise na sedm a zastoupení jeden člen za každý poslanecký klub. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, obávám se, že formálně nelze během faktické poznámky předkládat návrh, takže v podrobné rozpravě vám určitě dám prostor k přednesení protinávrhu k návrhu usnesení, jak byl formulován panem předkladatelem.

Paní ministryně spravedlnosti má slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že je to velice významný okamžik, když zde navrhuje poslanec zřízení vyšetřovací komise po všech špatných zkušenostech s vyšetřujícími komisemi, resp. s výsledky jejich činnosti v minulosti. Také jsem byla členkou vyšetřujících komisí, takže vím, že to někdy nezáleží na snaze a aktivitě členů, ale na souhře i politických okolností a ochotě orgánů, v tomto případě činných v trestním řízení, spolupracovat.

Jako ministryně spravedlnosti velice vítám tuto iniciativu. Doporučuji poslaneckému klubu ANO a ostatním koaličním partnerům i opozici, aby se vyjádřili souhlasně. Myslím si, že už vím velmi dobře za ty dva měsíce působení v pozici ministryně spravedlnosti, jak těžce se kontroluje činnost orgánů činných v trestním řízení. Jistě jste zachytili moje snahy o kontrolu státního zastupitelství v kauze Opencard a tunel Blanka, moje dotazy, opakované, písemné i ústní, na nejvyššího státního zástupce. Ve většině případů obdržím odpověď, že vše je naprosto v pořádku, že se provádí dohled nad činností těchto velmi významných institucí trestního práva, resp. trestního řízení. V tomto případě mluvím o státních zastupitelstvích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP