(Jednání pokračovalo ve 13.15 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, poprosil bych předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky tajných voleb v bodech 49 a 50. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 


Bod 49

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji vám, pane předsedající. Jedno z mých posledních větších vystoupení v tomto úvodním období mám nachystáno.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás seznámil s výsledky tajných voleb do stálých komisí a delegací Poslanecké sněmovny. Výsledky vám oznámím v souladu s usneseními číslo 24 a 25, jak jste je obdrželi, ve stejném pořadí. Abych tu informaci zrychlil a zkrátil, tak jenom budu konstatovat, že ve všech případech, tedy u všech jmen bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a stejně tak bylo odevzdáno 176 platných i neplatných hlasovacích lístků. Počet neodevzdaných tedy byl nula.

A teď vás u každé komise a každého předsedy nebo předsedkyně pouze seznámím s počtem kladných hlasů, tedy hlasů pro, a konstatováním, jestli daný byl, nebo nebyl zvolen.

Na předsedkyni stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny byla navržena Radka Maxová. Získala 157 hlasů a byla zvolena.

Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS - navržen byl Marek Benda. Obdržel 138 hlasů a byl zvolen.

Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů - navržen byl Václav Klučka. Obdržel 157 hlasů a byl zvolen.

Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti NBÚ, Národního bezpečnostních úřadu - navržen Adam Rykala. Obdržel 144 hlasy, také byl zvolen.

Předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství - navržen Bohuslav Chalupa. Obdržel 149 hlasů a byl zvolen. U všech tedy to bylo v prvním kole, logicky.

A konečně předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací - navržen pan poslanec Daniel Korte. Obdržel 126 hlasů a byl zvolen předsedou této komise.

 


Bod 50

Co se týká usnesení číslo 25, tedy návrhy na vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací, Kateřina Konečná byla nominována jako vedoucí stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Obdržela 125 hlasů a byla zvolena.

Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO - Antonín Seďa obdržel 163 hlasy a byl zvolen.

Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE - Martin Stropnický obdržel 138 hlasů a byl zvolen.

Vedoucí stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy - navržena Dana Váhalová. Obdržela 156 hlasů, také byla zvolena.

A konečně vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy - Kateřina Konečná za KSČM obdržela 121 hlas a také byla zvolena vedoucí této delegace.

To je ke komisím a delegacím ode mne vše. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu předsedajícímu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo.

Dámy a pánové, chtěl bych pogratulovat všem zvoleným, popřát jim hodně úspěchů v jejich náročné práci.

Konstatuji, že jsme vyčerpali program 4. schůze Poslanecké sněmovny a tuto schůzi končím.

Chtěl bych vám všem poděkovat za dosavadní spolupráci, popřát vám všem veselé Vánoce, šťastný nový rok a těším se na shledání v roce příštím, v roce 2014. Mějte se moc hezky, na shledanou. (Hlasy.)

Jsou zde dotazy kdy. Chtěl bych vás informovat, že organizační výbor schválil harmonogram akcí Poslanecké sněmovny na příští rok a první schůze Poslanecké sněmovny řádná, pokud nebude mimořádná, se sejde 3. února.

Těším se na shledanou a ještě jednou veselé Vánoce a šťastný nový rok.

 

(Schůze skončila ve 13.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP