(10.30 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: B20 jsme již hlasovali, takže B21. Nesouhlas.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Neutrální.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 120. Přihlášeno je 193, pro 41, proti 89. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Václav Votava: A posledním v tomto bloku druhých čtení je B22. Nesouhlas.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 121. Přihlášeno je 194, pro 50, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy z druhého čtení.

Přistoupili bychom k hlasování o příloze číslo 1 usnesení. Tam byl požadavek na oddělené hlasování od pana poslance Stanjury. Takže nejdříve bychom hlasovali pod bodem 2 část první - zákon o státním rozpočtu České republiky pro rok 2014. Stanovisko je pozitivní - ano.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Ano.)

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 122. Přihlášeno je 194, pro 178, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: A druhé hlasování začíná pod bodem 4 část druhá. Jedná se tedy o změnu státního rozpočtu na rok 2013. Mé stanovisko zpravodaje je ano.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tady pan poslanec Stanjura uplatňuje nějakou námitku. Ne? Je to v pořádku?

 

Poslanec Václav Votava: Část druhá. Všechny ty body, které jsou pod částí druhou. Ano?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda souhlasí. Výborně. Takže můžeme hlasovat. Stanovisko bylo souhlasné. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Ano, souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Také souhlasí.

 

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování 123. Přihlášeno 194, pro 108, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Votava: Ještě se zeptám: Měli bychom změnit zřejmě nadpis zákona, který je tedy pod jedničkou - A1. Mám ho přečíst?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Buďte prosím tak laskav.

 

Poslanec Václav Votava: Nadpis zákona zní: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pokud jste přesvědčeni, že o tom je třeba hlasovat, nechám to odhlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s takto formulovaným návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 124. Přihlášeno je 194, pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Jestli se nemýlím, pane předsedo, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. (Předseda PSP: Já s tím souhlasím.) Měli bychom tedy hlasovat o vládním návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 jako celku, včetně pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já to usnesení přečtu. Ale je zde žádost pana předsedy klubu TOP 09 o vystoupení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jen stručné zdůvodnění, proč poslanecký klub TOP 09 tento vládní návrh zákona o státním rozpočtu nepodpoří.

Rozpočet není odpovědný ani úsporný. Oproti poměrně velkorysým výdajovým limitům, které byly schváleny v květnu 2013, byly výdaje - odpusťte mi to slovo - nafouknuty o 24 mld. O těchto 24 mld. se zbytečně zvyšuje deficit a zbytečně se zvýší státní dluh. Není pravdou ani to, že zvýšení těchto výdajů je prorůstové, že to bude mít prorůstový charakter. Oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují výdaje na vědu a výzkum a oproti minulým letům se v tomto rozpočtu snižují kapitálové výdaje. Jistě nikdo z vás nepochybuje o tom, že kapitálové výdaje a výdaje na vědu a výzkum jsou zásadními prorůstovými impulsy. Přestože jste připraveni podpořit výdaje o 24 mld. vyšší, snižujete kapitálové výdaje oproti minulým rokům a snižujete výdaje na vědu a výzkum.

V té nepřehledné změti argumentů, proč jsme vlastně navýšili vládní rozpočtovou rezervu, zda má pravdu pan poslanec Gabal, protože ty peníze chce budoucí vláda utratit, anebo zda má pravdu pan poslanec Babiš, zda tyto peníze chce budoucí vláda ušetřit, jste svým hlasováním jednoznačně dali za pravdu panu poslanci Gabalovi. Kdybyste ty peníze chtěli ušetřit, tak se ta položka jmenuje jinak a nebude mít nikdo možnost je opravdu utratit. Protože jste je jako Poslanecká sněmovna alokovali do vládní rozpočtové rezervy, vzdali jste se nad tím jakéhokoliv rozhodování a je pouze na vládě, zda a za jakým účelem je utratí. A ujišťuji vás, že to utratí a nebude se vás ptát na co.

To jsou základní důvody, které nám brání podpořit tento návrh. Jsme realisté, víme, jak to dopadne. Myslím si, že za chvíli zazní dvě zprávy - jedna dobrá a jedna špatná. Dobrá zpráva nepochybně bude, že Česká republika bude mít svůj schválený rozpočet. Špatná zpráva je, že to bude tak špatný rozpočet podpořený tolika nepravdivými a falešnými argumenty.

Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A nyní nám již nic nebrání... Brání. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem sem nepřišel zdržovat, ale já jsem se celý život živil čísly. Ta čísla existují, a ať se s nimi dělá prostě cokoliv, tak zůstávají stejná. To je podstatné. Rád bych se ke dvěma číslům a k těm argumentům předtím vyjádřil.

Jednak schodek, s kterým přicházela předchozí vláda, který my jsme dostali do ruky jako verzi, s kterou jsme pracovali, a vy to všichni dobře víte, byl 105 mld. korun. Vy teď budete schvalovat rozpočet, který se předkládá se schodkem 112 mld. korun. Ten rozdíl není 24 mld., pokud umím počítat, ale je 7 mld. Je to s ohledem na přepočet růstu, který vláda udělala. Upozorňuji vás, že ten růst je realistický. Patří ke konzervativním růstu, pokud jde o makroscénář.

A asi to číslo druhé. Já jsem v té debatě v druhém čtení a nyní jako nejfrekventovanější slovo slyšel výdaje na vědu a výzkum. Pravda, předchozí vláda svým usnesením se rozhodla - bylo to jedno z posledních usnesení té vlády - posílit výzkum o 2 mld. Poslala tam 2 mld. Ovšem do rozpočtu, který přebírala tato vláda, se tyto 2 mld. navýšení neobjevily. Takže vás můžu ujistit, že proti vládnímu návrhu, který zpracovala předchozí vláda a my jsme ho spíše technicko-bilančním způsobem nějak prolongovali s nějakými změnami, o kterých jste byli zpraveni, tak navýšila výdaje na vědu a výzkum o 0,4 mld. korun. To jsou prostě čísla a ta nezměníte. Litr vody je litr vody.

Děkuji vám za pozornost a hlasování je nyní samozřejmě suverénně na vás.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozprava byla ukončena, ale samozřejmě přednostní práva mohou vystupovat, ale ne fakticky, pouze s užitím přednostního práva. Prosím, pan předseda klubu ODS, potom pan předseda klubu TOP 09. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP