(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy má prostor s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane předsedající, drahá vládo, já bych chtěl v první řadě říct, co tu ještě nepadlo - že námi, nebo některými z nás schvalovaný rozpočet je v řadě případů v příkrém rozporu s koaliční smlouvou, kterou jste slavnostně odsouhlasili. Nebudu zde rozebírat detaily, nicméně pečlivý čtenář jak státního rozpočtu, tak koaliční smlouvy najde spoustu věcí, které neodpovídají tomu, té výzvě, schvalujeme koaliční smlouvou. Budete se chovat dnes jinak v případě schvalování státního rozpočtu, než je v souladu se smlouvou, kterou jste voličům nedávno zveřejnili, a říkáte, že jste za ni připraveni položit život v rámci boje proti všem nešvarům v České republice.

Je tu řada paradoxů, které zde padly kromě toho, že nám komunisté přáli krásné adventní dopoledne. To se hezky poslouchá, hezky se poslouchají i ty priority, které zde padly. Pan kolega Opálka zde velmi plakal, jak není na sociální výdaje, pan kolega Dolejš říkal, že se nedá holt nic dělat, ale že i ty zemědělce je třeba podpořit. Já bych chtěl připomenout, že do podpory soukromého podnikání v zemědělství na neinvestice a investice jde navíc oproti loňskému roku zhruba miliarda - nebo letošnímu roku - zhruba miliarda, přičemž do podpory vědy a vzdělávání jde o miliardu a půl méně. Zároveň říkáte, že chcete podporovat oblast sociálních věcí, přesto vám nevadí, že do soukromého sektoru v zemědělství jde o miliardu více. Já to jenom připomínám, aby až tady budete plakat, na co všechno nebylo, abyste věděli, za co jste tu ruku zvedali, přestože je to velmi slepý rozpočet, a už to tady bylo řečeno několikrát.

Já jsem se ve svém návrhu, o kterém budete hlasovat, zabýval tím, že vynakládáme zbytečně desítky milionů korun na poradenství v oblasti zemědělství a je možné je třeba přesunout na oblast podpor, které se týkají sucha v minulosti, na podpory technologických závlah, kapokových závlah a podobně, neboť jsem zde byl jako bývalý ministr zemědělství opozicí často kritizován, že nedělám nic, nebo dělám málo pro oblasti, které jsou postiženy suchem. Můžete jedním hlasování tohle to změnit, anebo obráceně můžete dát najevo, že vás to stejně v zásadě nezajímá, že raději podpoříte desítky milionů výdajů do poradenství v oblasti zemědělství.

A jednu poznámku musím říci směrem k panu poslanci Gabalovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem vás, pane poslanče Gabale, považoval vždycky za moudrého člověka, který nepodléhá mediálním spekulacím, ale spíše má schopnost toho nadhledu a počká si na rozhodnutí soudu o tom, kdo je vinen, či nevinen a za co zaplatí, nebo nezaplatí. Petr Nečas se několikrát veřejně omluvil za spíš morální pochybení. Já jsem hluboce přesvědčen, že se časem ukáže, že se žádného trestného porušení zákona nedopustil. Prosím, suďme až po právoplatném usnesení soudu, nikoliv dříve. Nepodléhejme každému článku, který se objeví v novinách. Můžeme se někdy sami stát toho obětí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to byl poslanec Bendl. A jak jsem říkal před jeho vystoupením, byl posledním přihlášeným do rozpravy. Já se ještě jednou zeptám, zda jsou zde přihlášky do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím.

Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr financí - přeje si závěrečné slovo? Nepřeje. Pan zpravodaj také ne. Tudíž nám asi nic nebrání v tom, abychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já tedy poprosím pana zpravodaje, aby se přesunul k řečništi, ale přece jen zazvoním, aby u takto důležitého hlasování mohli být všichni kolegové, kteří se nacházejí v předsálí. (Chvíle čekání na přicházející poslance.)

Tak, já myslím, že jsme vytvořili dostatečný prostor, a nyní poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O stanovisko požádám rovněž pana ministra. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane předsedo. Postupovali bychom tedy na základě Sněmovnou schválené procedury hlasování. Já bych přečetl pouze čísla těch pozměňovacích návrhů, protože věřím, že všichni kolegové a kolegyně mají před sebou tabulky, ve kterých pozměňovací návrhy pod jednotlivými čísly také jsou uvedeny.

Takže nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B20. Mé stanovisko je ano. (Ministr: Souhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: B20. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 99, přihlášeno je 193, pro 191, tento návrh byl přijat. Dál prosím. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali o návrhu rozpočtového výboru, který je v příloze 2A, a to jako celek. V podstatě tím, že jsme přijali pozměňovací návrh B20, odpadá i požadavek pana poslance Kalouska, můžeme hlasovat tedy o rozpočtovém výboru jako o celku, o jeho pozměňovacích návrzích. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr: Souhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má jubilejní číslo 100, přihlášeno je 193, pro 142, proti 15, tento návrh byl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Václav Votava: Tak. Nyní bychom se vrátili k pozměňovacím návrhám... návrhým... návrhům, které jsou uvedeny..., které byly načteny ve druhém čtení - pardon za ty přeblebty. Postupovali bychom po jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Nejprve je to pozměňovací návrh B1, mé stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 101, přihlášeno je 191, pro 86, proti 96, tento návrh nebyl přijat. Prosím dále.

 

Poslanec Václav Votava: Tak. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2, stanovisko je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dvojitý nesouhlas. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 102, bylo přihlášeno 192, pro 85, proti 92, tento návrh nebyl přijat.

 

Pana poslance Novotného, předpokládám, mohu odmazat? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP