(9.40 hodin)
(pokračuje Opálka)

Největší problém, který vyvolává emoce v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, je problematika sociálních služeb. Nebudu rozebírat příčiny, ale chci říci, že v roce 2008 jsme schvalovali 6,63 miliardy, a nakonec jsme utratili 8,8. V roce 2009 dokonce šlo na 4,48 miliardy, ale utraceno bylo 8,9 miliardy V roce 2010 3 miliardy rozpočtované, utraceno 10,1. V roce 2011 rozpočtováno 6,1, utraceno 10,9. V roce 2012 rozpočtováno 6,05, utraceno 11,2. V roce 2013 rozpočtováno 6,05, rozpočtovými opatřeními - nevím kolik bude utraceno - se tato částka zvyšovala.

Nechápu ani vládu, ani ministerstvo, ani koalice, proč každý rok vytvářejí v této oblasti tak citlivé a vnímané i médii takový tlak a takový problém. Každý rok nakonec prostřednictvím rozpočtového výboru se prostředky nacházely. Zbytečně jsme se stresovali, ale zbytečně jsme stresovali poskytovatele a klienty, kteří do března nevědí, na čem vlastně budou.

Proto výbor pro sociální politiku přijal doprovodné usnesení, ale bohužel nebylo potvrzeno už v rozpočtovém výboru a předloženo této Sněmovně a nikdo ho nenačetl, protože jsou tady samozřejmě jiné pozměňovací návrhy, tak se asi předpokládá, že to je zbytečné, aby vláda stejně jako v minulých obdobích s rozpočtovým výborem tento problém vyřešila. Zdá se, že se tento problém tentokrát vyřeší jinak. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně.

Já bych byl rád, kdyby vaši podporu získal pozměňovací návrh B14 nebo B17, ale ty budou nehlasovatelné, pokud projde pozměňovací návrh A6. Ano, pozměňovací návrh kolegy Novotného má podporu, jak jste jistě zaznamenali, i v mailech. PR podpora je vytvářena samozřejmě účelově a byl bych rád, abyste věděli, že tento návrh bere peníze z důchodového a nemocenského pojištění.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Opálkovi. Než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, jenom oznámím pořadí řečníků. Mám zde ještě jednu žádost o vystoupení s přednostním právem od pana předsedy klubu ODS Stanjury po panu poslanci Kalouskovi. Potom pan poslanec Gabal, který je přihlášen do rozpravy. A pak pan poslanec Dolejš. Nyní má slovo s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych jen stručně shrnul hlavní priority klubu TOP 09, které zazněly ve druhém čtení.

Je to především podpora vědě a výzkumu. Rád bych připomněl, že v minulých třech letech, v letech velmi důsledného šetření a každoročního poklesu provozních výdajů - tyto časy pravděpodobně končí -, i v těchto letech položka na vědu a výzkum byla položka, která každoročně rostla. To návrh tohoto rozpočtu nezajišťuje. Proto prosím o podporu pozměňujícího návrhu paní poslankyně Putnové.

Další prioritou je otázka svízelné a v možnostech samospráv neřešitelné situace v lokalitách kolem metropolí způsobené změnou životního stylu mladých rodin. Tento návrh byl přijat rozpočtovým výborem, je označen pod body A1 a A2. Tady si rovněž dovolím požádat o podporu.

Další prioritou, která zazněla, byla podpora aktivní politiky zaměstnanosti, nicméně formou změny poměru mezi výdaji aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. A to právě proto, abychom nediskutovali pouze o objemu peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, ale také o efektivitě. Pokud přidáme na aktivní politiku zaměstnanosti, logicky by se to mělo odrazit, logicky by se to mělo odrazit, v objemu pasivní politiky, tedy podpor. Pokud se to neodrazí, tak peníze na aktivní politiku zaměstnanosti vydáváme asi zbytečně. Takže to, na čem nám náleží, je změna toho poměru, aby byl kladen důraz na efektivitu aktivní politiky zaměstnanosti.

A v neposlední řadě, jak se s oblibou říká na evropském fóru last but not least, si dovolím poprosit o podporu pozměňujícího návrhu pana poslance Laudáta, který je z hlediska finančního objemu zcela marginální, ale z hlediska symbolického a politického se domníváme, že to je velmi důležité, a je to zřízení expozice Jana Palacha ve Všetatech.

To jsou zásadní priority, které zazněly od poslanců TOP 09 ve druhém čtení. Dovoluji si je shrnout, dovoluji si na ně upozornit a požádat o jejich podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Nyní má slovo, rovněž s přednostním právem, pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Připraví se pan poslanec Gabal. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, opravdu krátké vystoupení. Připomenu pozměňovací návrhy našeho klubu, které máte pod písmeny B1 až B4. Jsou to naše čtyři priority. Zjednodušeně řečeno, 1,3 mld. na podporu vědy a výzkumu, inovací, 1,5 mld. na platy učitelů, zejména základních a mateřských škol, 2 mld. na opravu silnic I. třídy a zhruba 1,3 mld. na tři položky v oblasti sociální politiky, to znamená sociálních služeb, aktivní politiky zaměstnanosti a podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně postižené spoluobčany.

Důvod, proč jsme chtěli o jednotlivých návrzích rozpočtového výboru hlasovat zvlášť, a jsem velmi překvapen nevůlí vládní většiny hlasovat zvlášť o dvou milionech pro podporu historických vozidel, a současně máme hlasovat o tom, že odebereme z důchodového pojištění 700 mil. Mohli jsme to skutečně hlasovat zvlášť. Hlavní důvod byl podle mého názoru nešťastný návrh pana poslance Novotného ve smyslu, odkud bere peníze na podporu sociálních služeb. Myslím si, že náš v objemu téměř identický návrh, který máte pod písmenem B4, je prostě lepší, řeší problém v oblasti sociálních služeb, ale nebere peníze z důchodového pojištění. Nicméně jste rozhodli, jak jste rozhodli. Respektuji to. Jenom zas příště, až budete mluvit o nové politické kultuře, tak si vzpomeňte, že jste ani v tomhle procedurálně nechtěli vyhovět opozici. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Gabal. Připraví se pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, protože před hlasováním o pozměňovacích návrzích z druhého čtení je potřeba, aby zazněly některé argumenty, které nezazněly, když šly z jedné strany. Já jsem si nechal dva dny trošku uklidnit hlavu, abych si dokázal věci srovnat. Protože během dosavadního projednávání rozpočtu se na nás snáší kritika za rychlost a pro snahu projednat rozpočet do konce roku. A skutečně nebylo zde zřetelně řečeno, proč tak činíme. Proč tvoříme rozpočtovou rezervu a proč tady o pozměňovacích návrzích budeme asi hlasovat tak, jak budeme hlasovat. A proč ta rezerva vzniká poněkud humpoláckým plošným omezením výdajů, čímž se - a to si uvědomuji - některé resorty dostanou do finančně velmi tísnivé situace ihned od počátku.

Musím říct, že mně taky vražedné tempo projednávání rozpočtu není nijak příjemné, a oceňuji práci zkušenějších kolegů včetně opozičních, kteří se ve výborech zapojili do práce daleko kvalifikovaněji a efektivněji. Za to velice děkuji a vážím si toho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP