Stenografický zápis 4. schůze, 16. prosince 2013


(Schůze zahájena v 14:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek


40. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Jan Hamáček


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie, jež byla podepsána v Lucemburku 24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Martin Kolovratník


18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Vlastimil Picek
Poslanec René Číp
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Anna Putnová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr vnitra ČR Martin Pecina
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec František Vácha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Jourová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Věra Jourová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Petr Fiala
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Radim Fiala


39. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/

Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP