(14.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jestli opravdu chcete ušetřit, jestli to fakt myslíte vážně, jestli to nejsou jenom pokrytecké řeči, tak ušetřete teď! Tak prostě teď řekněte té vládě, že nesmí utratit 1 bil. 211 mld., ale že smí utratit alespoň o těch 12 mld. z národních zdrojů méně. Ona je potom neutratí. Potom ušetří. Jinak ne!

Pokud k tomuhle naleznete odvahu, tak podle zákona je minimální termín na přepracování 20 dní, maximální 30 dní. Opět, rád bych vyvedl z omylu pana poslance Jurečku, že by to mohlo trvat dva až tři měsíce, bůhvíkdy bychom měli novou vládu. No nějaká vláda tady bude pořád. To znamená, že i ta vláda, ta nelegitimní, co nikdy nedostala důvěru, když jí teď uložíme, ať sníží závazné výdaje, tak je prostě bude muset snížit a v termínu do 20 dnů nám předloží nějaký návrh, který pak budeme moci schválit. My to totiž sami udělat nemůžeme. My nemůžeme tady navrhnout, že snižujeme výdaje. My to podle zákona můžeme vládě jenom vrátit s tím, ať si ty výdaje sníží sama. Pak jí to můžeme schválit. A takový rozpočet by pro poslanecký klub TOP 09 bylo ctí schválit. Ale říct: My to teď schválíme, v tom rozežraném, nesmyslném objemu, s kterým jsme nikdy nesouhlasili, a pak budeme šetřit - to je pokrytectví, kterému nemůže nikdo věřit, kolegyně a kolegové! A pokud to uděláte, tak se vás každý měsíc zeptám, kolik jste ušetřili a kdy navrhnete tu novelu, že utratíte míň. A vy totiž ani nevíte, jaké vládě. Vy možná myslíte, a já pevně doufám, že taková se ustanoví, ta vláda budoucí koalice. Ale co když to bude trvat tři čtyři měsíce? Co když tady do března, do dubna dál bude vláda Rusnokova, která si navrhla takto neodpovědné výdaje?

Vy si vážně myslíte, že právě vláda Rusnokova přijde a bude navrhovat, že bude šetřit? Ne! Vy když jim schválíte 1 bil. 211 mld., tak budou utrácet až se z nich bude kouřit! Co by neutráceli, když vy jako Poslanecká sněmovna, jako suverén, jste jim to dovolili? Jestli fakt chcete šetřit, jestli to nejsou pouze pokrytecké pindy, odpusťte mi to slovo, tak teď prostě jako suverén řeknete jakékoli budoucí vládě, že musí utratit o něco méně. Že ten 1 bil. 211 mil. je moc! A ať sem předloží něco, kde alespoň těch 10 % uspoří. Buď naleznete odvahu pro toto rozhodnutí, a je to vaše suverénní rozhodnutí, a potom opravdu chcete šetřit. Nebo budete jenom mluvit o tom, že budete šetřit, ale současně řeknete: ať si ta vláda utratí, co chce. Ale pak prosím vás neříkejte, že chcete šetřit. Pak jenom něco jiného říkáte a něco jiného děláte.

Z tohoto hlediska si dovoluji navrhnout usnesení, které respektuje režim kapitoly 13 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu: Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky základní parametry státního rozpočtu s doporučením: Příjmy nižší nejméně o 7 mld. Výdaje nižší nejméně o 12 mld. Deficit maximálně 105 mld. Termín na předložení nového návrhu: 20 dní.

Kdybychom byli totálně destruktivní opozice, která by trvala pouze na své jedné jediné pravědě, tak bych nenavrhoval 7 a 12, navrhoval bych 17 a 24. Ale chceme respektovat, že mezitím se něco stalo. I to, s čím jsme nesouhlasili. Tato Sněmovna odsouhlasila zvýšení výdajů za státní pojištěnce, podle mého názoru, ale byl to názor menšinový, totálně špatný krok. Ale pokud ho tato Sněmovna učinila, tak prostě zvýšila mandatorní výdaje pro příští a další roky minimálně o 5 mld. a není možné to ignorovat. Několik podobně nešťastných kroků už se stalo a my to respektujeme. Proto ne 24, ale 12. Ale chcete-li ponechat ty nesmyslně nafouknuté výdaje podle ambicí SPOZ, kterou nikdo nezvolil, tyto nesmyslně nafouknuté výdaje podle priorit SPOZ, kterou nikdo nezvolil, chcete-li ponechat a schválit a pak tvrdit, že chcete šetřit, tak jste jenom k smíchu! Jestli to šetření myslíte vážně, tak ty výdaje snižte. Aspoň o 12 mld.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Teď prosím pana poslance Zavadila s faktickou.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, bych chtěl panu Miroslavovi Kalouskovi vzkázat jednu věc. Ano, vy jste přebírali v roce 2010 ekonomiku ve stavu, která byla blízká destrukci. Ale zapomněl jste říct jednu věc. Nikoliv toto, nebylo to jenom po vládě Fischerově, ale bylo to i po vládě Topolánkově, kdy vy jste byl přece ministr financí, kde byl Petr Nečas ministrem práce a kde se založil problém pro to, abyste v roce 2010 přebírali stav, v jakém jste ho přebírali! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, s dovolením bych rád zareagoval na některé výtky pana poslance Kalouska. Doufám, že je toto jednání Sněmovny minimálně zaznamenáváno na nějaké médium, které věrohodně zobrazí, co tady bylo řečeno, protože já jsem některým věcem nemohl ani uvěřit.

My jsme skutečně zcela vědomě navýšili výdaje v tomto rozpočtu proti výdajům minulého rozpočtu, protože jsme reflektovali situaci české ekonomiky. Tato ekonomika pět let de facto neroste, pět let de facto stagnuje, v některých letech velmi mírně vzrostla, v posledních dvou letech klesá - na rozdíl od ekonomik okolních. Všechny mezinárodní i domácí relevantní studie z naprosto nezávislých zdrojů konstatují, že fiskální restrikce významně přispěla k negativnímu ekonomickému růstu, chcete-li vývoji, České republiky. A jednoznačně doporučují uvolnit tuto makroekonomickou bariéru, jinak se Česká republika jenom exportem nebude schopna dostat do růstu. V letošním roce budeme mít přebytek zahraničněobchodní bilance na úrovni zhruba 300 až 350 mld. korun, to je už úroveň zhruba 10 % celkového vývozu, a přesto budeme mít pokles ekonomiky, protože vývoz sám není schopen v normální ekonomice utáhnout její vývoj do plusu, pokud máme stagnaci a pokles investic, pokud máme stagnaci a pokles domácí spotřeby. Domácí spotřeby, to znamená vládní i soukromé spotřeby.

Takže to, co je tady líčeno jako nějaké utrácení, je pouze obnovování normálního stavu v celé řadě veřejných činností - a budete mít možnost se s tím velice brzy a velice podrobně seznámit v jednotlivých výborech. Uslyšíte od ministrů, uslyšíte samozřejmě od zpravodajů, jaký je stav agend v některých resortech, kdy to není žádné racionální šetření, to je šetření, které, a já neříkám, že nejsou rezervy, jsou obrovské rezervy, vyžaduje systémové změny. Změny zákonů. Jiné uspořádání. To všechno je pravda. Ale rezervy v běžných agendách, které vedou k destrukci těch agend, to není žádné šetření. To je prostě nesmysl. Konkrétních věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP