Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Nemá.

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejdříve návrh na vrácení. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o přikázání a o zkrácení lhůty k projednání.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami. Zároveň se pokusím přilákat poslance, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu, z předsálí, tak abychom mohli o návrzích rozhodnout.

Věřím, že případné nedohody mezi oběma komorami Parlamentu ČR napraví příští setkání dočasné komise pro ústavu a stálé komise Senátu pro otázky ústavy. Myslím si, že ta malá míra komunikace nám někdy zhoršuje vztahy mezi oběma komorami, což je na škodu.

 

Ale počet poslanců už je dobrý, takže můžu zahájit hlasování číslo 50. Ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 91 poslance pro 54, proti 36. Návrh byl přijat. Vrátili jsme předložený návrh Senátu k dopracování.

 

Děkuji panu senátoru Adolfu Jílkovi. Děkuji zpravodajce Zdeňce Horníkové a končím bod číslo 71.

 

Pokračovat budeme bodem 72. Tím je

 

72.
Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta a Květoslavy Čelišové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
/sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1033/1. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Vlastimil Aubrecht za navrhovatele a zpravodaj pan poslanec Tom Zajíček.

Nyní žádám pana poslance Vlastimila Aubrechta, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jedná se o krátkou jednoduchou novelu k doplnění zákona 314 z roku 2002, a proto i já budu velice stručný a krátký.

Na začátek mi dovolte říci, že jsem částečně podjat, neboť jsem se v Duchcově narodil, ale ani já, ani moje matka neměla jinou volbu, protože v Duchcově byla okresní porodnice, protože Duchcov byl okresem již od Rakousko-Uherska.

Dovoluji si proto i trochu tvrdit, že probíhala-li by reforma veřejné správy úřední cestou, ne tak jak na určité volnosti zastupitelstev, pravděpodobně by Duchcov byl pověřenou obcí s rozšířenou působností, neboť jak jsem již uvedl, byl okresním městem od Rakousko-Uherska, a i čísla vlastně veškerá splňoval. Jenom pro namátku, Duchcov má 9000 obyvatel a spádovost činí 26 000 obyvatel. Samozřejmě nestalo se tak pro určitou liknavost vedení radnice. To v následných komunálních volbách bylo smeteno a komunální volby vyhrály subjekty, které si do volebního programu daly, že Duchcov bude pověřenou obcí s rozšířenou působností. Tyto subjekty tedy volby vyhrály, a když to trochu přeneseme, tak schválíme-li tento zákon, tak Duchcov bude jediné město s rozšířenou působností v této republice, které bude zřízeno z vůle občanů.

Námitky jsou a zazněly i občas námitky až trochu nevkusné vzhledem k názoru občanů, že je blízká vzdálenost nejbližšího města Teplic. To sice je pravda, ale občané Duchcova tvrdí, že právě od Rakousko-Uherska ty Teplice ani Duchcov svoji vzdálenost nezměnily. A už císař pán věděl, proč to tak zřizoval. Čili to je lichý důvodů. A co se týče dostupnosti, tak tady nastal téměř paradox, protože Duchcov vlivem těžby vlastně přišel o nádraží, o přímé vlakové spojení s okolními městy. Takže i ta dostupnost je v současné době, dá se říct, pofidérní. Ale co je asi hlavně nepříjemné pro občany, je totiž to, že schválením zákona o finančních územních orgánech se musí všichni přihlásit na jiný finanční úřad, než u kterého jsou dnes. A to zvenku vypadá jednoduché, ale prostě živnostníci a subjekty, a není jich málo, budou muset určité úkony udělat. A samozřejmě každý takový úkon každého zlobí, když to není z jeho vůle.

Tímto bych asi skončil a požádal bych vás pouze o podporu s tím, že bychom měli zásluhu, že by to bylo jediné město, obec s rozšířenou působností, která by byla z vůle občanů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Toma Zajíčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi velmi stručnou zpravodajskou zprávu k předloze, kterou projednáváme, která je sněmovním tiskem 1033 a je to poslanecký návrh pana kolegy Vlastimila Aubrechta, Květoslavy Čelišové a dalších.

Stanovisko vlády k tomuto sněmovnímu tisku jste dostali a lze konstatovat, že stanovisko vlády je zamítavé. Nemyslím si, že by vláda podrobně analyzovala ty věci, o kterých tady mluvil zástupce navrhovatelů, to znamená dostupnost, nějaké historické konsekvence. Vláda podle mého soudu vytkla této předloze zásadní nedostatky. I já za ně považuji především to, že není přesně specifikován ten okruh obcí, které by spadaly pod tu trojkovou obec, pod tu obec s rozšířenou působností. To není obsahem té předlohy. A není ani dohledatelné, zda obce, které by tvořily ten okruh kolem té obce s rozšířenou působností, s takovou změnou souhlasí. Je to vždycky velmi komplikované do nějakého uceleného systému, ať už já na něj mám osobní názor jakýkoliv, který vykazuje jisté vady, implementovat nějaký nový tvar.

Vzpomínáte si velmi dobře, když hlasovala tahleta Sněmovna - pan předkladatel si to vzpomíná také, že tady padlo nespočetné množství návrhů a většina Sněmovny hlasovala pro všechny ty obce. Tehdy tady ten problém, aspoň já si na to nepamatuji, nezapadl.

Já jsem přesvědčen, že jestliže má dojít k nějaké zásadní změně v rozdělení státu na ty obce nebo v počtu obcí s rozšířenou působností, není to v podstatě jinak možné, než aby to bylo vládním návrhem zákona. Proto říkám, že přes legislativní nedostatky a přes ten zásadní nedostatek, který jsem tady řekl, který jako zpravodaj cítím, a zároveň je také stanoviskem vlády, je tato norma asi nevhodná k dalšímu legislativnímu procesu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí. Pan poslanec Aubrecht v obecné rozpravě.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Já bych jenom doplnil dotaz pana zpravodaje. To dohledání je, protože je uloženo na Ministerstvu vnitra u pana Postráneckého, kde ho navštívili. A i to číslo právě není vycucáno z prstu, protože Duchcov je v současné době takzvaná dvojková obec a to znamená, že určitou správu tam vykonává v této oblasti.

Zákon nemohl být předložen dříve než byl vysloven souhlas spádových obcí. Tolik na doplnění. Není to součástí zákona, protože to nebylo ani součástí původního vládního zákona, protože novela je přesně opsaná tak, jak zněl původní vládní návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP