Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. února 2006 v 9.04 hodin

Přítomno: 121 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Milé dámy a pánové, zahajuji další den 53. schůze naší Sněmovny. Všechny vás vítám a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili čísla svých náhradních karet.

Přečtu jména těch, kteří jsou omluveni. Je to v abecedním pořádku, bez titulů a křestních jmen: Bayerová, Bratský, Černý, Hamplová, Hašek, Hojdar, Kala, Koníček Vladimír, Kott, Kubinyi, Laštůvka, Mencl, Mikuta, Urban Ladislav, Ibl, Severa, Titz, Kladívko. Z vlády se na dnešní dopoledne omlouvá pan předseda vlády Paroubek, celý den ministr Ambrozek, Jandák, Kühnl, Mládek - nezbytná účast na resortní akci, Škromach - účast na jednání v Senátu, takže pan ministr Škromach asi dorazí. (Hlas: Ministr Škromach je přítomen.). Pan ministr Urban - je také nemocen. To je všechno.

Dnes dopoledne bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, což jsou body 104, 84, 103 a 186. Poté bychom se věnovali projednávání smluv ve druhém čtení, projednávání smluv v prvém čtení a to asi na dopoledne bude stačit. V případě, že budou další časové možnosti, budeme pokračovat v projednávání prvních čtení zákonů.

Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, o půl hodiny později proběhne jejich slosování.

Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, dámy a pánové, já bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila půl hodiny před polední přestávkou jediný volební bod, který nám ještě zbývá na tomto zasedání, pokud nebude náhodou prodlouženo do úterý příštího týdne. Je to bod č. 172, Návrh na volbu člena správní rady VZP ČR. Aby bylo možné naplnit tento bod, je zapotřebí ho dnes před polední přestávkou zařadit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Předpokládáte tajnou volbu, pane předsedo?

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, pane místopředsedo, předpokládáme tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, půl hodiny před polední přestávkou by proběhla tajná volba člena správní rady VZP.

Já s potěšením konstatuji, že je tady pan ministr Jandák, který, jak jsem před chvilkou četl, je omluven. Zřejmě není. (Ministr Jandák mimo mikrofon sděluje, že je omluven až na odpoledne.) Výborně. Pan ministr Jandák bude dopoledne přítomen, odpoledne nebude. Upřesňuji. Děkuji za toto upřesnění.

Hlásí se pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom krátké prohlášení. Až po skončení včerejšího jednání jsem zjistil, že na výsledcích hlasování u hlasování 626 je u mého jména křížek. Protože přesně vím, že jsem hlasoval pro, prosím pracovníky, kteří provádějí stenozáznam, aby si u tohoto udělali opravu, a vám děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Hojda ještě jednou.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se omlouvám, chybička se vloudila, jedná se o veřejnou volbu, čili bude poněkud rychlejší. Nemusí to být půl hodiny před polední přestávkou, stačí čtvrt hodiny před polední přestávkou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych přednesl jeden procedurální návrh, který se týká bodu č. 8 této schůze. Jedná se o novelizaci zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, sněmovní tisk 837. Poprosil bych ctěnou Sněmovnu, jestli by možné ho zařadit napevno jako druhý bod zítřejšího programu z důvodu časového prostoru, který má tento týden paní ministryně. Z toho důvodu, protože tam má ještě předcházející, seřadit to takto do jistého dvojbloku, který by umožnil zítra tento vládní návrh zákona projednat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Já návrh pana poslance Zajíčka vítám, protože bychom jinak měli problém, kam ten neprojednaný bod, který s sebou vláčíme už řadu dnů, zařadit. Takže o tom dám hlasovat. Jsou tu všechny připomínky, všechny náměty? (Nikdo se nehlásí.) Takže se s tím snad hravě vypořádáme.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavla Hojdy, předsedy volební komise, aby bod 172, volba člena správní rady VZP, byl zařazen čtvrt hodiny před ukončením našeho dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 672. Kdo s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, z přítomných 80 bylo pro 63, jeden proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Zajíček navrhuje, aby bod č. 8 byl projednán zítra jako druhý bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 673. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 82 poslanců, 71 bylo pro, nikdo proti.

 

Takže jsme zařadili bod č. 8 a tím, pokud se nemýlím, jsme vyčerpali všechny náměty, které měly osvěžit začátek naší schůze.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP