(10.00 hodin)

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, já jsem přesvědčen, že tato věc hlasovatelná je, neboť prostě vyjádří vůli zákonodárce. Tam není nic, co by nebylo v souladu s naším právním řádem. Jestli se zákonodárce rozhodne, že tato dvě města mají být statutárními městy, pak není síly, která by vyjádření vůle mohla zabránit. Já podporuji obě dvě města, myslím si, že je to správně, a chci hlasovat pro. Žádám, aby se o tom hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan zpravodaj navrhne postup.

 

Poslanec Michal Hašek: Pan kolega Janeček mě předběhl, protože výsledek porady s legislativou je takový, že pozměňovací návrh pod písmenem M kolegy Poláčka je hlasovatelný - a je hlasovatelný jako celek. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem M tak, jak jej všichni máte ve svých sněmovních tiscích 987/3. (Zpravodaj i ministr neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 152 pro bylo 87 a proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní bychom měli podle mých poznámek hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem… Nyní tedy ve stejné logice budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem N kolegy Sehoře. Je to návrh na Frýdek-Místek jako statutární město. (Zpravodaj i ministr neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 154 pro hlasovalo 56, proti 12. Tento návrh nebyl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, já vás prosím o klid. (V sále je stále velký hluk.) Myslím, že hladina hluku neodpovídá tomu, že projednáváme zákon ve třetím čtení. Prosím, abychom se navzájem poslouchali a věnovali pozornost tomu, o čem hlasujeme.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem R. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 156 pro hlasovalo 43, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní bychom hlasovali o posledním pozměňovacím návrhu, a sice A9, to jsou legislativně technické, samozřejmě ve znění již přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Stanoviska předpokládám samozřejmě kladná. (Ministr: Nesouhlas.) Já bych prosila o upřesnění, které jsou to pozměňovací návrhy. (Zpravodaj: A9.)

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Oprava - neutrální stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: A zpravodaj doporučuje. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 156 pro hlasovalo 125 a proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Paní předsedající, podle mých poznámek jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. V některých městech jsme udělali radost, v některých nikoliv, ale domnívám se, že nyní je před námi už pouze závěrečné hlasování o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nevidím žádné nesouhlasné projevy. Je tomu tak, a já tedy přednesu návrh usnesení.

Vidím pana poslance Pavla Kováčika. Ještě před závěrečným hlasováním mu dávám příležitost.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy, které prošly ve třetím čtení, prošly poněkud jinak, než jsme při jinak kladném stanovisku k celému zákonu měli, potřebujeme si konečné stanovisko přece jenom upřesnit. Žádám o pětiminutovou přestávku na poradu klubu KSČM. A klub támhle do kouta!

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Takže budeme pokračovat za pět minut, v 10.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP