(9.40 hodin)
(pokračuje Hašek)

V dalším kroku bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1 poslance Vlčka, dále bychom zvlášť hlasovali o pozměňovacím návrhu C2 poslance Vlčka.

V dalším kroku bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích D1, D2, D3 z pozměňovacích návrhů kolegy Duba. U ostatních pravděpodobně už ne, pokud totiž přijmeme pozměňovací návrhy pod písmenem L, tak se zbývající stanou nehlasovatelnými.

V dalším kroku bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, dále potom o pozměňovacích návrzích F1 až F3 společně, zvlášť o pozměňovacím návrhu F4. Dále o pozměňovacích návrzích G1, G2 společně a poté G3 a G4 zvlášť. Dále o pozměňovacím návrhu H1 a H2 zvlášť, v dalším kroku o pozměňovacích návrzích I1, I2, I3 společně, v dalším kroku o pozměňovacím návrhu pod písmenem P kolegy Tomíčka týkající se pracovně pozměňovacích návrhů k městysům a na to by navázal komplex J1 až J12 společně kolegy Vávry týkající se městysů. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem M, dále o pozměňovacím návrhu pod písmenem R a úplně na závěr bychom hlasovali o legislativně technických obsažených v pozměňovacím návrhu A9. To vše samozřejmě ve znění již předtím přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, abyste se, kolegyně a kolegové, vyjádřili k tomuto navrženému postupu. Pan poslanec Votava dostane slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, požádal bych o oddělené hlasování u B4, to znamená B1, B2, B3 by se hlasovalo současně a B4 zvlášť. Děkuji.

 

Poslanec Michal Hašek: Já jako zpravodaj akceptuji a také jsem avizoval, že je možné o B4 hlasovat samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se, zda někdo další má nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Protože procedura je poměrně složitá, dovoluji si nechat Poslaneckou sněmovnu o tom hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto navrženým postupem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 153 pro hlasovalo 115, proti 2. Tento postup byl přijat a my můžeme přistoupit k jednotlivým hlasováním. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Nejprve bychom hlasovali jako o celku o pozměňovacích návrzích pod písmenem O kolegy Zajíčka. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 152 pro hlasovalo 47, proti 83. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat z bloku L jako jedno hlasování o bodech L6, L7, L10, L11, L12, L13, L14. (Ministr souhlasí, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 152 pro hlasovalo 95, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o zbývajících pozměňovacích návrzích pod písmenem L, to je L1, L2, L3, L4, L5, L8, L9 a L15. Upozorňuji, že v případě přijetí se stanou nehlasovatelnými všechny návrhy pod písmenem A mimo A9 a dále budou nehlasovatelné D4, D5, D6, D7, D8, I4 a K2. (Ministr souhlasí, zpravodaj doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 154 pro 119, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích B1 až B3 kolegy Votavy. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 154 pro hlasovalo 24, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B4 kolegy Votavy. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 155 pro hlasovalo 13, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní se budeme zabývat pozměňovacím návrhem C1 kolegy Vlčka. Upozorňuji, že je totožný s pozměňovacím návrhem K1. Stanovisko zpravodaje jako při všech ostatních návrzích na nová statutární města bude také neutrální. (Ministr rovněž neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 154 pro hlasovalo 80, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C2 kolegy Vlčka. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 121 z přítomných 155 pro návrh hlasovalo 29, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní bychom v dalším bloku hlasovali o pozměňovacích návrzích D1, D2, D3 společně, zbytek - na základě předchozích hlasování konstatuji, že už je nehlasovatelný - pro kolegu Duba. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 155 pro hlasovalo 19, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Michal Hašek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E. Týká se dalších návrhů na statutární města a já jen konstatuji, že obsahově je totožný s pozměňovacími návrhy pod písmeny M a N. Zpravodaj opět stejné stanovisko jako u návrhu na Přerov, tedy neutrální. (Ministr rovněž neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 150 pro návrh hlasovalo 65, proti 21. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP