Stenografický zápis 52. schůze, 17. ledna 2006

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.25 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Návrh na odvolání ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Petr Kott
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Krákora


2. Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.41 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Pan ing. Josef Čekal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Janeček
Pan Ing. Josef Čekal
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 17.09 hodin)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 18.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP