Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobrý den. Vítám vás na druhém jednacím dni 47. schůze Poslanecké sněmovny, který tímto zahajuji.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, resp. mi sdělili tak jako páni kolegové Kladívko a Říman, kdo z vás požádal o vydání náhradní karty. Pan kolega Kladívko má náhradní kartu č. 19, pan kolega Říman náhradní kartu č. 1 a pan kolega Nájemník má náhradní kartu č. 33.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní Anna Čurdová - zdravotní důvody, v průběhu dne pan Vojtěch Filip z důvodu přijetí zahraničních delegací, z vážných rodinných důvodů pan Vlastimil Ostrý a z důvodu úmrtí v rodině paní Jitka Vojtilová.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Libor Ambrozek, který nám odcestoval do Číny a do Hongkongu, pan ministr Pavel Němec, který má opět, tak jak bývá jeho dobrým zvykem, naléhavé jednání mimo Prahu, a pan ministr Cyril Svoboda z důvodu zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Dnes bychom měli nejprve projednávat přerušený bod č. 3, což je Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu, a poté pokračovat dalšími schválenými body. Připomínám, že před polední přestávkou jsme zařadili bod č. 40, což je Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Dále připomínám, že odpolední jednání zahájíme body 9, 10, 11 a 24, což jsou druhá čtení návrhů zákonů, také již pevně zařazená.

V tuto chvíli registruji dvě procedurální přihlášky, první písemná je od pana kolegy Toma Zajíčka, druhý v pořadí je pan kolega Macháček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte prosím, abych přednesl jeden návrh na úpravu programu. Žádám o přeřazení bodu č. 4 schváleného programu, sněmovní tisk 846/4. Žádám Sněmovnu, aby zařadila tento bod na dnešek jako pátý bod po polední přestávce.

Stručné zdůvodnění. Jedná se o sněmovní tisk zamítnutý Senátem a požádal mě pan senátor Eybert, který z vážných pracovních důvodů je v dopoledních hodinách mimo Prahu, aby bylo možné tento sněmovní tisk projednat, s tím, že on má za povinnost ze Senátu důvody, které vedly k zamítnutí tohoto tisku, Poslanecké sněmovně říci. Proto prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, já se domnívám, že nepřítomnost zástupce předkladatele, tedy pana senátora, je onen zvlášť odůvodněný případ, kdy můžeme připustit přeřazování bodů a jejich pevné zařazování.

Pan kolega Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl jednu změnu v našem programu, která nám ušetří zase trochu času pro projednávání dalších návrhů zákonů.

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna včera schválila zařazení senátního návrhu zákona sněmovní tisk 945, tak mi dovolte, abych navrhl vyřazení z programu této schůze bod č. 29, sněmovní tisk 1075. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Další procedurální návrhy, podle funkcí, nikoliv podle velikosti. Pan kolega Vidím, pak pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, včera ve večerních hodinách zasedal výbor pro obranu a bezpečnost a zabýval se vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Jedná se o velmi složitou materii a soubor pozměňujících návrhů, který výbor přijal, bude ještě nezbytné velmi pečlivě zpracovat. Proto žádám, aby tento bod 20, kterým je tento vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve druhém čtení byl projednáván v pátek jako třetí bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, mám takový vtíravý pocit, že tady máme samé zvlášť odůvodněné případy, které umožňují výjimku z pravidla.

Pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane místopředsedo, navrhuji stažení z programu této schůze bod 21, vládní návrh zákona o provádění celostátního referenda a o změně některých zákonů, a to z toho důvodu, že ústavněprávní výbor v podstatě přijal zásadu, že tento prováděcí zákon se má přijmout až po konečném schválení ústavního zákona o referendu, který je zatím v Senátu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP