(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem odpoledním jednání. Předtím, než otevřeme bod, kterým se budeme zabývat, bod 112, vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se alespoň vy přítomní přihlásili znovu svými identifikačními kartami, abychom zjistili, zda můžeme dále jednat, nebo zda ještě o chvilku prodloužím přestávku, do šesti hodin. Prosím, abyste se vy, kteří jste tady, přihlásili. (Děje se. Nedostatečný počet přítomných v sále.)

Přestávku prodlužuji do 18.00. Předpokládám, že do té doby mohou naši kolegové přijít.

Prosím předsedy jednotlivých politických klubů, aby těch několik minut, které ještě zbývají do 18 hodin, využili k tomu, aby kolegy ze svých poslaneckých klubů upozornili na to, že Poslanecká sněmovna pokračuje ve svém jednání, tak jak jsme se dohodli na počátku tohoto týdne.

 

(Jednání přerušeno v 17.55 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.59 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat, a to bodem

 

112.
Návrh na stanovení platu finančního arbitra a jeho zástupce

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení rozpočtového výboru č. 485 z jeho 38. schůze ze dne 1. prosince 2004. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Kalouska, aby předložené usnesení uvedl. Pan zpravodaj má slovo. Prosím, pane poslanče. Prosím o klid. Prosím, abyste se usadili do svých poslaneckých lavic.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Klid snad ani být nemusí, alespoň já o něj nežádám, není to tak podstatné z hlediska politického, ale je to určitě podstatné pro fungování finančního arbitra a jeho zástupce, což je instituce vycházející ze zákona, a plat oběma stanovuje Poslanecká sněmovna.

V okamžiku, kdy byl schvalován zákon o finančním arbitrovi, bylo zvažováno, jaký vlastně stanovit plat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP