(Jednání pokračovalo ve 14.29 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu jsou

 

140.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Stanislava Grosse, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy vylosovaných poslanců máte v lavicích.

Nyní dávám slovo poslanci Ivanu Langerovi, který byl vylosován na první místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky ve věci týmu Mlýn. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající. Pane premiére, interpeluji vás ve věci týmu Mlýn, ale šířeji ve věci důvěryhodnosti vaší osoby, a tím i vlády České republiky. Klíčovým prvkem důvěryhodnosti je pravdomluvnost.

V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce jste se vyjadřoval k vámi zřízenému policejnímu týmu Mlýn. Řekl jste - cituji: "Veřejnost byla vystavena tlaku, že Gross jako ministr vnitra si tady organizoval nějaký podivný mocenský tým, který sbíral pro něj informace. Nakonec se ukázalo, že samozřejmě nic takového pravdivé není, že všechno stojí na legitimních právních základech. Všechno bylo dozorováno státními zástupci, ale o tom už se veřejnost zase tolik nedozvěděla."

Pane premiére, musím konstatovat, že jste nemluvil pravdu. Ve stanovisku Nejvyššího státního zastupitelství podle denního tisku stojí, že žalobci prokazatelně vědí jen o třech případech spojených s týmem Mlýn, které prošly jejich rukama. Všechny tři skončily pro nedostatek nasbíraných důkazů ve ztracenu a kromě těchto tří případů není státnímu zastupitelství známo, a ani být známo nemohlo, jakou činnost tým Mlýn vyvíjel.

Mé otázky jsou jasné. Pane předsedo vlády, proč jste v pořadu České televize nemluvil pravdu? Proč jste říkal něco, co pravdou není? Zkuste využít této interpelace a řekněte, z jakého důvodu jste několik týdnů před volbami zřídil zvláštní policejní tým Mlýn, na základě jakých informací a od koho jste tento tým zřídil. Proč byl při jeho zřizování "obejit" policejní prezident Kolář, který se o vzniku týmu dozvěděl až později, a nebyl tedy o něm včas informován. Řekněte, jakou činnost tým Mlýn vyvíjel, když státní zastupitelství nemá informace o tom, jakou činnost tým Mlýn vyvíjel. A řekněte také prosím, jakým způsobem jste byl vy o činnosti týmu Mlýn informován, zda jste se někdy s nějakým z členů týmu Mlýn sešel, a pokud ano, se kterým, kolikrát, kde a co bylo předmětem vašich jednání.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Langera. Nyní má slovo předseda vlády Stanislav Gross. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, k předmětu té interpelace chci říci následující. Za prvé já trvám na tom, co jsem řekl v televizním pořadu, protože kolem týmu Mlýn byla zpočátku vytvořena poměrně široká mediální kampaň, resp. kauza o tom, jak je to naprosto nestandardní způsob policejní práce. Veřejnost byla informována o tom, že něco takového nemá obdoby. Dokonce vystupovali bývalí ministři vnitra, někteří z nich, za které nesla politickou odpovědnost Občanská demokratická strana, kteří říkali, že nikdy nic takového nezřizovali, a na základě toho bylo veřejnosti samozřejmě uvedeno do povědomí, že něco takového stojí prakticky mimo náš právní rámec a takováto činnost nebo zřízení takovéhoto týmu je něco velmi špatného.

Na všech těchto tvrzeních, která tuto kauzu uvedla do pohybu, je dnes zcela jednoznačně prokazatelné, že pravdivá nejsou. Pokud se podíváte na historii vznikání takovýchto týmů, tak já bych vám tady mohl jmenovat celou řadu týmů, které byly zřizovány z ministerské úrovně, a byly to týmy, které vyvíjely velmi citlivou a velmi důležitou činnost.

Obecně platí totiž to, že vznik takovýchto týmů se opírá o nařízení ministra vnitra, které nevydával ministr vnitra Stanislav Gross, ale které vydal tehdejší ministr Vodička, který mimochodem se také před veřejností holedbal tím, jak je něco takového nemožné, jak není možné takovéto týmy zřizovat. To nařízení nese číslo 40/1997 a byly podle tohoto nařízení zřízeny různé týmy.

Pokud jde konkrétně o tým Mlýn, tak tým Mlýn splňuje všechny požadavky pro to, aby mohl být zřízen podle tohoto nařízení z roku 1997. Z hlediska účelu zřízení je v souladu s článkem 1 odst. 1 tohoto nařízení, to je, že je zřízen za účelem odhalování a objasňování trestných činů, které jsou vzhledem ke svému rozsahu a složitosti obtížné a nelze je náležitě provést běžnými kriminalistickými postupy a prostředky. Z tohoto důvodu bylo zcela zřejmé, že bylo zapotřebí při objasnění konkrétní trestné činnosti přistoupit k tomuto postupu, který ale vzhledem k počtu takovýchto týmů nelze považovat za něco naprosto mimořádného.

Pokud jde o to, z jakých důvodů byl tento tým zřizován, tak ten důvod, jak už jsem uvedl, se opírá o obsahové vymezení v tomto nařízení ministra vnitra z roku 1997 a jednalo se o důvodné podezření ze závažné trestné činnosti, která mimo jiné měla směřovat k tomu, aby došlo k ovlivňování orgánů činných v trestním řízení jak policie, tak státních zastupitelství významnými zločineckými strukturami, které se snažily touto cestou ovlivňovat průběh vyšetřování některých závažných trestných kauz.

Pokud jde o stanovisko státního zastupitelství, já samozřejmě rozumím tomu, že je někdy vydáváno obecné stanovisko za státní zastupitelství, to je to, ze kterého citoval pan místopředseda Langer, nicméně pokud je mi známo, tak tým Mlýn šetřil čtyři konkrétní trestní kauzy, resp. čtyři věci, které jsou vedeny v příslušném trestním spisu. Tři z těchto věcí jsou k dispozici na státním zastupitelství, pokud se nepletu, tak jde o Vrchní státní zastupitelství, kde tyto spisy jsou k dispozici, a pokud jde o čtvrtou, poslední věc, tak ta je stále ještě takzvaně živá a je taktéž dozorována příslušným státním zástupcem, a tato kauza by stále ještě měla být ve stadiu prověřování při postupu podle trestního řádu § 159 odst. 1.

Takže já nevidím v tuto chvíli nic, co by mělo být na této věci nestandardní. Já jsem naopak očekával, že ti, kteří byli v této kauze velmi aktivní ze začátku a pak zjistili, že ta věc není zdaleka taková, jak ji veřejnosti prezentovali, se třeba aspoň někde omluví a řeknou, že trochu přestřelili. Zjišťuji, že tomu tak není. Tak nechť se ta věc projednává. Pokud vím, příští týden má o ní jednat výbor pro obranu a bezpečnost, nepochybně bude mít a má k dispozici všechny informace, které k dispozici mít může podle dnes platných zákonů, a není nic, co by v této věci bylo nestandardní.

Děkuji za pozornost. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Ivan Langer má k dispozici jednu minutu na přednesení doplňující otázky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, tak jako minulý týden, i dnes jsme byli svědky vaší zvláštní metody - odpovídat na něco, na co nejste tázán, a neodpovídat na to, na co tázán jste. Neodpověděl jste mi, na základě jakých informací a od koho jste tým zřídil, proč jste obešel policejního prezidenta, jakým způsobem jste byl o činnosti týmu Mlýn informován, zda jste se sešel s některým z členů Mlýn, pokud ano, se kterým, kolikrát a kde.

A zejména zdůrazňuji jednu důležitou věc: Státní zastupitelství řeklo, že zná pouze tři případy, o ničem dalším neví. Nedokážu si představit, že dva roky existující speciální policejní tým nedělá nic jiného, jen tři případy, které jsou nakonec odloženy jako bezdůvodné. Nevím, co si mám myslet o tom, jestli je to tak zvlášť závažná trestná činnost a podléhá režimu utajení, proč zcela zásadní dokumenty, na jejichž základě tým vznikl, byly pouhopouhého dva a půl roku od zřízení týmu Mlýn skartovány. To všechno jsou podivné věci a vy jste měl příležitost na ně jasně odpovědět, abychom si udělali obrázek, zda to byl podivný mocenský tým, který pro vás sbíral informace. (Poslanci ODS tleskají.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP