(9.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Druhou poznámkou, kterou jsem chtěl udělat, je problém, který tady otevřel jeden z mých předřečníků, a to konkrétně pan poslanec Gongol. On tady otevřel problematiku Dolu Frenštát. Chtěl bych zdůraznit, že žádný zákon, žádná vyhláška, žádné nařízení, které by řešilo problém poplatků, které jsou odváděny obcím, nevyřeší ten jeden základní problém, který je spojen s Dolem Frenštát, a to je absolutní a dominantní nechuť všech samospráv, které jsou zasaženy tímto dolem, a naprosté, drtivé většiny občanů regionu, kteří nesouhlasí s jakýmikoli kroky, které by souvisely jak s průzkumnou, tak důlní činností spojenou s tímto dolem. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tento naprosto monolitní a dominantní názor nemůže být ignorován a pokusy obcházet to, pokusy vytvářet jakési finanční mechanismy, pokusy řešit tento problém zástupně, krok po kroku - napřed povolíme průzkumnou činnost, pak povolíme ještě hlubší průzkumnou činnost, pak možná časem povolíme těžbu nějakých důlních plynů, časem nějakou malou těžbu, a potom najednou zjistíme, že důl jede v plném provozu, a to za situace, kdy nezávislí odborníci např. na geomechaniku jednoznačně považují tento krok za krok, který nemá příliš precedens, protože je opravdu dělán v dole, který je v typickém horském terénu, se silným zastoupením podloží, které by vedlo k devastaci celé krajiny.

Chci znovu zdůraznit, že pokud tady ten problém má být otvírán, tak nesmí být opomenuto to, že naprostá drtivá většina lidí žijících v regionu Frenštátska a Rožnovska naprosto absolutně nesouhlasí s tím, aby v tomto dole probíhala jakákoli činnost, a naopak se kloní k tomu, aby tento důl byl naprosto definitivně zrušen, odepsán ze zásob, a pokud možno, když použiji určitého nadneseného termínu, co nejdříve zasypán. Je to dominantní vůle zde žijících občanů, dominantní vůle samospráv jak městských, tak obecních, a musím říci, jdoucí napříč politickým spektrem, a není v tom žádná stranická nota, protože tento názor tam mají všichni odleva doprava. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hlásí se pan ministr Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předpokládal jsem projednávání tohoto zákona v úplně jiném režimu, protože se jedná opravdu o technickou novelu, která má jeden významný prvek, a to je, že přesně stanoví kompetence. Nicméně proběhla tady debata, na kterou je potřeba, abych reagoval.

Musím říci, že jsem se skoro rozbrečel, když tady pan poslanec zastupující KSČM velmi bojovně hájil zájmy soukromých vlastníků, ale tu slzu jsem zatlačil a poslouchal jsem ho dál.

Má pravdu v tom, že je potřeba pracovat na velké novele, a také o tom velmi intenzivně přemýšlíme, ale to není předmětem projednávání této předložené novely. Chtěl bych mu nabídnout, protože vím, že je odborníkem v oblasti hornictví, spolupráci na přípravě velké novely horního zákona. A jistě bude moci přispět někde jinde než přes mikrofony svojí odbornou erudicí, aby takovéto případné novely odpovídaly postoji odborné veřejnosti. Říkám tedy, že velice rád zapojím pana poslance do práce, pokud bude o to stát.

Na závěr musím říci, že nerozumím algoritmu uvažování pana poslance Gongola, protože on říkal: ta norma je bezproblémová, a proto ji navrhuji zamítnout. Tomu prostě neumím rozumět. Pokud je bezproblémová, tak by měla projít do druhého čtení a debata, která tady probíhala od ostatních kolegů, by měla probíhat i na příslušných výborech. A já si dovedu představit, že by tento zákon, i na základě vystoupení pana kolegy Petra, nebyl projednáván pouze ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ale také v hospodářském výboru, a myslím si, že tam by mohly některé odborné názory zaznít.

Co se týká pana poslance Nečase, tak tu první nekomentuji, ta první k ničemu nepřispěla. Ta druhá je velice zajímavá. Tady chci jasně říci, že pro mě osobně platí, že těžit v České republice se nebude proti dominantním zájmům občanů, kteří na tom území žijí. Rozhodovat o tom by nemělo ministerstvo ani Parlament, rozhodovat o tom by měly příslušné samosprávy, tedy samosprávy měst a obcí, samosprávy krajů, které také ale musí mít na mysli hospodářskou prosperitu příslušných regionů atd. Ať zvažuji všechny pohledy, ale musí mít za to také příslušnou odpovědnost k té kompetenci. Tedy můj postoj je takový a platí jak pro Frenštát, tak platí i obecně pro těžbu v České republice: proti zájmům většiny občanů příslušných území nebudeme prosazovat těžbu. Na druhou stranu je potřeba poslouchat argumenty, které nejsou také falešné, argumenty, že těžba má své souvislosti z hlediska hospodářské prosperity, v návaznosti na jiná odvětví, na pracovní místa, na zaměstnanost atd. Nechť toto zastupitelské orgány krajů či obcí zvažují, nechť se podle toho rozhodují, ale také ponesou za své rozhodnutí odpovědnost, ponesou důsledky svých rozhodnutí, ať dobrých nebo špatných. Ale myslím si, že od stolu ministra průmyslu a obchodu by se takové věci rozhodovat neměly, a také se nerozhodují.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Urbanovi. Pan poslanec Gongol se hlásí, ale přednost má pan zpravodaj. Nechce využít svého práva, takže hovoří pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, snad dvě poznámky. První poznámka je k tomu, co řekl pan ministr, že se mu zdá nelogické, když prohlásím, že tato novela je bezproblémová, a navrhuji ji zamítnout. To je právě ten důvod - ona je bezproblémová, protože nic neřeší. A my máme v oblasti horního práva tolik problémů, o kterých jsme tady slyšeli, že jsme si mysleli, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje intenzivně na přípravě nové novely zákona. Takže to, co bylo předloženo, je opravdu jenom pro tu čárku, protože to bylo usnesení vlády, které samozřejmě bude kontrolováno, zda se splnilo, a pan ministr bude moci říci ano, novela horního zákona byla odsouhlasena ve Sněmovně - a dále se nic řešit nebude. Chci jenom přimět Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby opravdu urychleně pracovalo na novele horního zákona.

A pane ministře, nemusíte mít obavu, že komunisté nechránili soukromý majetek. My jsme ho chránili, ale kdysi to byl zájem státu a soukromého majetku. Dneska je to soukromé vlastnictví těžaře a soukromé vlastnictví majitele povrchového objektu. Takže tady je naše povinnost chránit toho občana, který má postavenou chaloupku na tom těžebním poli, a je chráněn zákonem tak, že když se mu zdemoluje jeho domek, tak dostane 62 procent. Prosím vás, není to opravdu vyvlastnění ve prospěch majitele těžební organizace?

To byly ty dvě poznámky k vystoupení pana ministra. A na závěr mi dovolte ještě k návrhu usnesení. Doporučuji - já jsem tam navrhl zamítnutí - podmíněný návrh na dopracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hovořit bude pan poslanec Rudolf Tomíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP