(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Věřím, že to budou poslední minuty, které spolu strávíme v tomto roce. Doufám, že si je náležitě užijeme. Máme před sebou pevně zařazené body 33, 55, 56 a poté body 14 a 15, které projednáváme společně, neboť se jedná o body, u nichž byla sloučena rozprava a jejich projednávání bylo přerušeno.

Dříve než se budeme věnovat bodu číslo 33, požádám předsedu volební komise, aby nás informoval o výsledcích tajné volby a sdělil nám tajemství, které zná zatím jen on, členové volební komise a nikdo jiný.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že to je veřejné tajemství. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky voleb tak, jak proběhly.

 

Nejprve hlasování o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 104).

Vydáno bylo 165 hlasovacích lístků, odevzdáno 157. Nebylo tedy odevzdáno 8 hlasovacích lístků. Pro pana Miroslava Beneše bylo odevzdáno 66 hlasů.

Na základě výsledku hlasování konstatuji, že Poslanecká sněmovna nezvolila kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Tímto tento bod končí.

 

Nyní vás seznámím s výsledky volby členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 77).

Počet vydaných hlasovacích lístků 165, počet odevzdaných 163. Neodevzdány 2 hlasovací lístky. Pro pana Michala Breganta bylo odevzdáno 67 hlasů, pro pana Otakara Koska 56 hlasů.

Ve druhém kole nebyl členem rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie zvolen nikdo. Tím volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo, za pro někoho dobré, pro někoho špatné zprávy.

V tuto chvíli tedy zahajuji projednávání bodu číslo 33 a těsně předtím, než ho zahájím, k nám promluví předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážení páni místopředsedové vlády a ministři, kolegyně a kolegové, asi víte, s čím před vás předstoupím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To nás přeceňujete, pane předsedo, my to fakt nevíme.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, nebude to tentokrát přestávka na poradu klubu KSČM. Čeká nás poněkud delší přestávka, čeká nás přestávka nejkrásnějších svátků v roce. Já bych chtěl jménem našeho klubu vám všem, se kterými tady celý rok ve Sněmovně jsme, tu se hádáme a pereme, tu spolupracujeme nebo alespoň koexistujeme, ale musíme tu holt na tom pracovišti celý rok vydržet, a tak bych vám chtěl popřát, ať si ty krásné svátky vánoční užijete tak, jak si nejlépe přejete, a zcela upřímně také přeji dobrou pohodu do roku 2005, abychom se tu opět celý příští rok korektně a slušně utkávali dále, abychom celý příští rok mohli být, i když se to někdy možná v očích médií nezdá, přece jenom prospěšní našim spoluobčanům. Přeji všechno nejlepší.

Dovoluji si předat symbolické dárky, hezké kalendáře s uměleckými díly. Předám je prostřednictvím své sympatické kolegyně zde na empiru, sám předsedům poslaneckých klubů. Všichni ostatní, kdo budou mít zájem, si mohou ten kalendář vyzvednout buď u mne, nebo na sekretariátu našeho klubu. Přeji hezké svátky. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já si počkám, až ho dostanu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP