(12.00 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Hlasujeme o I11. Nedoporučuji. (Ministr: Intenzivní ne, nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování číslo 450. Návrh I. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, 24 pro, 145 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Jestliže nebyl přijat, tak budeme hlasovat o G21. Je to sice moje, ale já to také nedoporučuji. (Smích v sále. Ministr: Rovněž nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 451. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 186 hlasujících bylo pro 5, 161 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: C132 doporučuji. (Ministr: Také doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 452. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 185 poslanců, pro bylo 176, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o C135 a 136 dohromady. Já doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 453. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, 181 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím se stalo nehlasovatelným K1. Hlasujeme o G2. Doporučuji. (Ministr: Rovněž doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 454. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, 176 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím se stal nehlasovatelným C137. Hlasujeme o G12 varianta 1. Doporučuji. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování 455. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 186 poslanců, pro bylo 86, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Když G12 varianta 1 neprošla, tak budeme hlasovat ještě o variantě 2, ale tu já nedoporučuji. (Ministr: Rovněž neodporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 456. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 185 poslanců, 7 bylo pro, 122 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: G40. Doporučuji.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: G40 na straně 33 rovněž doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 457. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, 175 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím se stává nehlasovatelným C138. A nyní budeme hlasovat společně o C143 a C6. Nedoporučuji. Jedná se o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. (Ministr: Pozitivní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 458. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 184 poslanců, 130 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Čili když byl návrh přijat, tak ty odstavce tam byly vloženy. Teď budeme hlasovat současně o C13, 14, 15 a G4.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: C13, 14, 15 - pozitivní, G4 rovněž pozitivní.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já mám také doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 459. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, 172 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Tím se stalo J1 nehlasovatelné. A teď se musíme vypořádat ještě s těmi vyčleněnými "céčky". Budeme hlasovat o C2. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 460. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, 162 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: C7. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 461. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já se zeptám pana poslance Plevy, jestli můžu ty jeho vyčleněné vzít najednou, dohromady. (Ano.) Čili budeme hlasovat současně o C72, 73…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pardon, teď jsme v nějakém prazvláštním stavu, protože probíhá hlasování, které skončilo. Ještě nebyl ohlášen výsledek. Takže hlasování skončilo, nikdo ho nezpochybňuje… Tak, teď to celé zmizelo. (Na světelné tabuli zmizel výsledek hlasování.) Vyvolávat duchy neumím, takže jsem na rozpacích, co teď s tím mám učinit. Já bych doporučoval, že počkám na sjetinu, která mi bude donesena, a já vás seznámím s výsledkem toho hlasování. (Předsedajícímu je předáván písemný záznam o výsledku hlasování.)

 

Hlasování pořadové číslo 461. Hlasovalo nás 183, pro bylo 161, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Já se omlouvám za nevhodný vstup. Nyní budeme tedy hlasovat současně C72, 73, 74, 75, 89 a 108. Doporučuji.

 

Poslanec Petr Pleva: 74 už jsme odhlasovali.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pardon, 74 ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak raději ještě jednou, ať v tom máme pořádek.

 

Poslanec Karel Sehoř: C72, 73, 75, 89 a 108.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Hlasujeme v hlasování 462. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, 169 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Sehoř: Nyní budeme hlasovat o všech zbývajících návrzích hospodářského výboru pod písmenem C. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování 463 bylo zahájeno. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 183 poslanců, 180 pro, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP