(10.10 hodin)

Poslanec Robert Vokáč: Prvním návrhem je pod písmenem A pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost a moje stanovisko k pozměňovacímu návrhu A zní: ano, souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan ministr? (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 391 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 391 z přítomných 185 pro 164. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: Druhým návrhem je návrh poslankyně Taťány Fischerové pod písmenem B1. Moje stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, neutrální stanovisko. Pan ministr? (Nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 392 a ptám se, kdo je pro tento návrh kolegyně Fischerové. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 392 z přítomných 187 pro 17, proti 109. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: Pozměňovací návrh B2. Stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 393 a ptám se, kdo je pro B2. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 187 pro 11, proti 112. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: Pod písmenem C pozměňovací návrh pana poslance Karáska. Mé stanovisko - neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 394 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 187 pro 21, proti 142. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: Další čtyři pozměňovací návrhy jsou od pana poslance Maršíčka a je to pozměňovací návrh D1. Moje stanovisko - negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 395 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 186 pro 40, proti 132. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: D2. Stanovisko negativní. (Negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 396 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 396 z přítomných 187 pro 50, proti 121. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: D3 - negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře? (Negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 397 z přítomných 186 pro 41, proti 133. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: D4 - negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 398 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 186 pro 47, proti 119. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Robert Vokáč: Předposledním pozměňovacím návrhem je E1. Stanovisko neutrální.

Pardon, budeme hlasovat o celém bloku E, to znamená o dvou pozměňovacích návrzích, E1 a E2 a mé stanovisko k tomuto je neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Zásadně negativní.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 399 a ptám se, kdo je pro návrh pod písmenem E. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 399 z přítomných 187 pro 63, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

To jsou všechny návrhy, pane zpravodaji? (Ano.) Ano, všichni z předkladatelů souhlasí. Budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Pan předseda rozpočtového výboru poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, promiňte, že zdržuji. Jenom pro zvukový záznam - nezpochybňuji hlasování, ale v tomto hlasování jsem hlasoval ano, i když mám na sjetině ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já se také omlouvám celé Sněmovně. V hlasování číslo 394 jsem hlasoval proti, a na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jenom to uvádím pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Další.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobré ráno. Hlasování 394 - obdoba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Hasil také. Dobře. Takže to jsou všichni, kteří měli jiný záznam, než byl úmysl hlasovat.

Protože jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 821, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 400 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 400 z přítomných 186 pro 176, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 101… Ještě předtím se hlásí předseda klubu sociální demokracie pan Petr Ibl. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedající. Vážená Sněmovno, já bych v tuto chvíli chtěl požádat o přestávku na jednání klubu v délce 30 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu sociální demokracie do 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.19 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP