(16.00 hodin)

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi vás obtěžovat pouze jedním jediným pozměňovacím návrhem. Návrhem, který chci přednést, je, že v kapitole VPS v programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury bych chtěla zařadit novou položku, a to dostavba dětského hřiště baseballového klubu při SK Sigma Olomouc částkou 6 mil. Kč, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Smýkal, připraví se paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést některé pozměňovací návrhy, resp. požadavky, a to zařadit v rámci programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství částku 12 mil. Kč na rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny při Základní škole Lukov. Upozorňuji, že je zde návrh hygieničky na zákaz provozu projektu. Prosím o maximální podporu.

Dále zařadit v rámci programu 233 510 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy položku Sportovní areál Kroměříž, dostavba technického zázemí, v částce 15 mil. Kč.

Zařadit v kapitole 298 110 zvýšení o 5,6 mil. Kč, akce Rekonstrukce sportovního areálu v obci Osíčko.

Zařadit v kapitole 298 110 částku 1,6 mil. Kč na opravu místní komunikace v obci Rymice.

Zařadit v rámci programu 298 110 částku 680 000 Kč na rekonstrukci inženýrských sítí v obci Brusné.

Zařadit do programu 234 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení položku Rekonstrukce zámeckého areálu ve výši 8 mil. Kč, a to ve městě Holešově.

Zařadit do programu 298 110 částku 5,8 mil. Kč na opravu místní komunikace v obci Zlobice.

O uvedené návrhy snížit vládní rozpočtovou rezervu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Šojdrová, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji zařadit do programu 298 210 novou položku pod názvem Základní škola Nivnice, rekonstrukce sportovního zařízení základní školy, částku 5 mil. Kč. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Skopal, připraví se paní poslankyně Bayerová.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych i já přednesl své pozměňovací návrhy. Jsou z tisku 774/2, to je usnesení rozpočtového výboru. Chtěl bych převést finanční prostředky, nebo snížit finanční prostředky, z tohoto usnesení. Je to z pořadového čísla 42/17, což je obec Jevišovka, okres Znojmo - jedná se o částku 2 mil. Kč - dále pořadové číslo 42/18, obec Hrušovany nad Jevišovkou - 4 mil. Kč - na akci, která je rovněž v usnesení rozpočtového výboru č. 36/22, sportovní areál Znojmo, v částce 1,8 mil. Kč. Po převodu těchto finančních prostředků se bude jednat o částku 7,8 mil. Kč. Tento převod nebude mít žádné dopady na VPS, protože je to převod v rámci usnesení rozpočtového výboru.

Dále bych chtěl převést rovněž z tohoto usnesení 774/2, jedná se o pořadové číslo 31/5, Rekonstrukce místních komunikací Horní Dunajovice, částku 3,8 mil. Kč na novou částku, Rekonstrukce nemocnice Znojmo, tuto částku v celkové výši 3,8 mil. Kč. Jednalo by se o nový bod.

Dále bych chtěl ještě jeden bod, což znamená, že u obce Lipnice nad Sázavou, u rekonstrukce místních komunikací v celkové částce 3 mil. Kč, bych tuto částku převedl za prvé - protože se jedná o dvě možnosti - z Ministerstva pro místní rozvoj, nebo za druhé, převést tuto částku z veřejné pokladní správy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím paní kolegyni Bayerovou poprvé.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dávám pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, tisk č. 774/2.

Za prvé - přesunout finanční prostředky z pořadového čísla 43/4, Vožice (?), okres Znojmo, rekonstrukce místních komunikací v hodnotě 1,8 mil. Kč, a pořadové číslo 43/7, Dyjákovice, sanace stropu v kulturním domě, v hodnotě 3,1 mil. Kč, a pořadové číslo 39/4, Oprava budovy Mateřské školy Mikulovice, v hodnotě 1,5 mil. Kč, na novou akci, Nemocnice města Znojma, dle návrhu kolegy pana poslance Skopala, v celkové částce 6,4 mil. Kč.

A teď bude to podruhé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže paní kolegyně Bayerová podruhé.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, žádám, aby do státního rozpočtu na rok 2005, do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, byla zařazena akce Rekonstrukce koupaliště, obec Horní Stropnice, okres České Budějovice, ve výši 7 mil. Kč, a aby o tuto částku byla snížena vládní rozpočtová rezerva kapitoly 398 VPS. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan kolega Ladislav Šustr. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl dva stručné pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu.

Za prvé, v kapitole VPS v programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit novou položku Rekonstrukce sladovny Písek částkou 10 mil. Kč, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Za druhé navrhuji v kapitole VPS v programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit novou položku Rekonstrukce Mateřské školky Zliv částkou 6 mil. Kč, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu mých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Ladislav Šustr, připraví se pan kolega Oldřich Vojíř. Opakovaně jej vyzývám.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám tři pozměňovací návrhy k usnesení rozpočtového výboru č. 774/2, položka 29/16, hostel Býkov (?), snížit o 2,3 mil. Kč, tedy na zůstatek 1,5 mil. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP