Stenografický zápis 37. schůze, 3. listopadu 2004


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Hasil
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Martin Říman
Poslankyně Jitka Vojtilová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek


47. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Hana Orgoníková


57. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová


48. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy /sněmovní tisk 626/ - třetí čtení

Poslanec Petr Zgarba


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb. /sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


50. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003 /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloš Patera


51. Vládní návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí /sněmovní tisk 639/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miloš Patera
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Řihák
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.16 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaromír Talíř
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb. /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jaromír Talíř


13. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal


14. Návrh poslance Františka Beneše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií /sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Beneš
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloš Patera


15. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006 /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek


16. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Vrbík
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Eva Dundáčková


17. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Rujbrová


18. Návrh poslanců Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Robin Böhnisch


19. Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Opálka


22. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase, Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 672/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Helena Mallotová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jan Kavan
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 19.02 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP