Začátek schůze Poslanecké sněmovny
13. května 2004 ve 14.05 hodin

Přítomno: 159 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, prosím vás, abyste se posadili, přerušili hovory a dovolili mi zahájit 32. schůzi Poslanecké sněmovny a popřát vám na ní příjemné odpoledne. Tuto 32. schůzi jsem svolal podle § 51 odstavce 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka na tuto 32. schůzi vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů ve středu 5. května t. r.

Takže vás nyní prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, eventuálně mi oznámili, kdo z vás žádá kartu náhradní. Pan poslanec Skopal má náhradní kartu 35.

Můžeme přistoupit k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Krákoru a poslance Petra Bratského. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na ověřovatele. Pokud ne, budeme hlasovat o těchto návrzích.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto poslance, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1 skončilo. Z přítomných 139 pro hlasovalo 133, proti nehlasoval žádný poslanec, takže návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 32. Schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Krákoru a poslance Petra Bratského.

 

Co se týče omluv, tak jenom sdělím, že předpokládám, že platí omluvy poslanců z 31. schůze.

Můžeme přistoupit ke stanovení pořadu 32. schůze, jehož návrh máte uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze nijak rozšiřovat schválený pořad. Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen s jedním bodem programu. Je to všem jasné? Já tedy ještě zazvoním (zazněl gong) na ty, kdo chtějí hlasovat o pořadu schůze.

Opakuji tedy, že budeme hlasovat o návrhu pořadu 32. schůze, jak byl program písemně předložen.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit pořad této schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 158 poslanců pro hlasovalo 64, proti 46. Návrh tedy nebyl schválen.

 

Hlásí se pan poslanec Tlustý. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS vyjádřit se k hlasování, které právě proběhlo.

Od roku 1999 upozorňujeme na vážné nebezpečí, které vidíme, a myslím, že s námi všichni občané České republiky souhlasí v tom, že Česká republika nemusí být schopna vyčerpat všechny prostředky, které jsou rezervovány v tzv. fondech Evropské unie pro letošní rok pro Českou republiku. Naše obava vychází ze zkušeností jiných nových členských zemí, které v minulosti s čerpáním zdrojů Evropské unie měly problémy, a zejména z kroků této vlády, která po celou dobu dokazuje, že se verbálně ve prospěch Evropské unie silně vyjadřuje, ale svými konkrétními kroky míří někam úplně jinam. Stačí se podívat na tempo zadlužování České republiky, na to, že tato vláda se prohlašuje za proevropskou, zadlužováním této země ovšem oddaluje okamžik, ve kterém by Česká republika mohla vstoupit do tzv. eurozóny neboli přistoupit k euru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP