(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem podle našeho pořadu schůze jsou

 

187.
Ústní interpelace

 

Jsou určeny na předsedu vlády České republiky. Po zahájení 22. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

S politováním upozorňuji všechny poslance a poslankyně, že předseda vlády je na dnešní odpoledne řádně omluven, a proto všechny ústní interpelace, které poslanci přednesou, budou ve stenografickém záznamu zaslány panu premiérovi a ten v souladu s ustanovením § 111 odst. 7 jednacího řádu písemně odpoví do 30 dnů od vyslovení interpelace.

Dávám slovo prvnímu vylosovanému poslanci, kterým je místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, včera v závěru projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu jsem vyjádřil své velké zklamání z atmosféry, která ho provázela, a použil jsem slova pohrdání vlády, opozicí a Parlamentem jako takovým. Dnes nemohu než konstatovat, že toto mé konstatování včerejší platí i dnes, a vyjádřit své velké rozčarování z absence ministerského předsedy a dodat, že to není poprvé, kdy opoziční poslanci mají interpelovat nepřítomné členy vlády, kteří si na dobu ústních interpelací organizují služební či jiné cesty. Považuji tento přístup za znevažování jednoho z klíčových ústavních institutů, kterými jsou ústní interpelace, a požaduji, aby to touto Poslaneckou sněmovnou tolerováno nebylo, a v tomto smyslu budu také iniciovat změnu našeho jednacího řádu.

Přesto si myslím, že alespoň téma na interpelace by nemělo zapadnout a mělo by být všem známé.

Nevím, jestli si to, kolegyně a kolegové, uvědomujete, jedna z klíčových bezpečnostních institucí tohoto státu, Národní bezpečnostní úřad, není již více než pět měsíců obsazena na svém nejvyšším postu, tedy nemá v čele svého řádného ředitele. Považuji tuto skutečnost za alarmující a opět za jeden z důkazů neschopnosti této vlády řádně administrovat standardní chod této země a nemohu než konstatovat, že tento přístup je skandální. Apeluji proto na nepřítomného premiéra této republiky, aby urychleně tuto situaci napravil a aby urychleně po dobu pěti měsíců prokazování své neschopnosti se rozhodnout tuto klíčovou bezpečnostní situaci v jejím čele obsadil řádně jmenovaným ředitelem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pane místopředsedo, prosím vás, abyste mě vystřídal, protože další přihlášenou k interpelaci na premiéra jsem já. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bude reagovat předseda sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, ptal jsem se legislativy, jestli se mohu přihlásit, a dostal jsem potvrzeno, že mohu.

Dovolte mi, abych zareagoval na vystoupení pana místopředsedy Langera. Pokládám za důležité tady říci, že předseda vlády v této chvíli je na jednání Mezivládní konference, které se odehrává dnes a zítra v Bruselu, jednání, na kterém jsou přítomni premiéři všech zainteresovaných států. Pokládám za důležité, abychom si to zopakovali proto, že tady probíhala debata o ústavní smlouvě, ve které mnohokrát zazněly výzvy směrem k tomu, aby naše politická reprezentace na Mezivládní konferenci důstojně a řádně reprezentovala zájmy této země. Já si nedokážu spojit vystoupení, které jsem tady nyní vyslechl, s tím, že je tu zároveň jednoznačný požadavek na premiéra, ministra zahraničních věcí, aby na Mezivládní konferenci hájili to, v čem jsme se tady snažili shodnout, a sice zájmy České republiky.

Domnívám se, že tady premiér nejedná žádným způsobem svévolně. On nepoškozuje jednání sněmovny jenom proto, že si usmyslel, že jede do Bruselu. On tam jede - a myslím si, že nemůže být v této chvíli jinde. Domluvme se na tom. Nenapadejme v této chvíli premiéra v situaci, kdy on dělá a plní svou povinnost, a dokonce plní i zadání, které tady ve sněmovně dostal a které tady bylo z vaší strany, ze strany opozice, mnohokrát opakováno. Byl bych rád, kdyby se respektovala tato fakta a respektovala se ta jednoduchá skutečnost, že v této chvíli vrcholná reprezentace České republiky hájí zájmy České republiky na Mezivládní konferenci v Bruselu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní paní kolegyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já teď nevystupuji, vážený pane místopředsedo, s interpelací, tak jak by se slušelo, ale chtěla bych zareagovat na slova pana předsedy Poslanecké sněmovny a požádat jej, vás i pana místopředsedu Kasala, aby nám pomohl vyřešit svízelnou situaci, ve které jsme se ocitli. Jedná se o výklad jednacího řádu, který podle některých mínění znamená, že není-li přítomen premiér vlády, musí přednést poslanci svou interpelaci a pan premiér jim písemně odpoví. Je zde druhý výklad, který jsme teď diskutovali s panem místopředsedou Kasalem, který říká, že interpelace je instrument, při němž má právo poslanec tváří v tvář vznést premiérovi a posléze ministrům interpelaci a má žádat jejich odpověď, a jestliže toto není umožněno proto, že ministři nebo premiér jsou na dobu interpelací řádně omluveni, je možné přenést během trvající poslanecké schůze tyto interpelace na jiný den, který interpelacím náleží, v tomto případě na příští čtvrtek.

Já vás žádám, abychom v tuto chvíli přerušili toto jednání a rozhodli se, jaký výklad přijmeme v této věci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Jen zareaguji na vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny. Já jsem nebyl informován a myslím, že nikdo, že předseda vlády je na oné Mezivládní konferenci, nicméně si myslím, že teď je možné, a vezmu to jako svoji odpovědnost řídícího schůze v tuto chvíli, kdy přeruším jednání.

Ještě předtím kolega Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vystupuji ze dvou věcí. Jednak proto, abych všechny informoval o tom, že jsem ráno řádně omlouval premiéra Vladimíra Špidlu, místopředsedu vlády Cyrila Svobodu a místopředsedu vlády Petra Mareše a další ministry z dnešního jednání i se zdůvodněním. Takže všichni ti, kteří tady byli ráno v 9 hodin, toto slyšeli. To za prvé.

Za druhé. Vzhledem k situaci, jaká nastala, musím říci, že jsem velmi nakloněn dát za pravdu paní místopředsedkyni Němcové v jejím výkladu jednacího řádu s tím, že pokud není interpelovaný přítomen, tak poslanec může interpelovat, ale pokud tady interpelovaný není, tak rozhodně poslanec nemusí interpelovat. Jsem přesvědčen, že i kdybychom se dnes na tom neshodli, tak ustanovení úvodních paragrafů zákona o jednacím řádu, kdy sněmovna rozhodne ve sporných případech, dá za pravdu interpelujícím poslancům, tedy v tuto chvíli reprezentantce paní místopředsedkyni Němcové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP