(17.40 hodin)
(pokračuje Gongol)

Vždyť se přece vědělo, které státy společně s námi tam vstoupí. Chci se zeptat: Byl to omyl vládních ekonomů, kteří to nedovedli spočítat, nebo to byla klamavá reklama? Jak vláda zajistila, abychom mohli předložit dostatek kvalitních projektů, aby se na ně mohly čerpat dotace z evropských fondů? Jaké kontrolní mechanismy uplatní tato vláda, aby minimalizovala snahy, jež jistě existují i v Evropské unii, abychom dostali co nejméně prostředků?

O tom, že i hospodaření v Evropské komisi není vždy průhledné, zřejmě ví i tato vláda. A protože jsme v obecné rozpravě, která je v prvním čtení jediná, podávám doplňující návrh k předloženému usnesení k tisku 460/1, které vůbec neobsahuje části příjmů a výdaje ve vztahu k rozpočtu Evropské unie. (Velký hluk v jednací síni, pohyb poslanců.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ale mám pocit, že se poslanci dostatečně nesoustřeďují na vaše vystoupení. Apeluji na vás, apeluji na zpravodaje, abyste věnovali pozornost panu poslanci Gongolovi a jeho doplňujícímu návrhu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Mám ujištění zpravodaje, že se soustřeďuje a že to registruje.

Toto usnesení vychází sice ze znění jednacího řádu sněmovny, ale vůbec nerespektuje to, že k 1. květnu 2004 vstoupíme do Evropské unie a že v usnesení je podle mého názoru nutno zakotvit i transfery finančních prostředků z Evropské unie a do Evropské unie. Je to tak závažný ukazatel, že je nutno jej zahrnout do usnesení, ke kterému proto podávám návrh na doplnění. Návrh na doplnění zní:

c) finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to takto:

1. příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 12 672 285 000 Kč,

2. odvody z vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 16 866 000 000 Kč.

Ostatní body se pak přeznačí.

Asi jste z obsahu mých slov poznali, kdy jsem se v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny zabýval pouze příjmem státního rozpočtu a vztahem příjmů a výdajů k rozpočtu Evropské unie a zejména pak řešením zaměstnanosti, kterou tato vláda i tímto rozpočtem naprosto ignoruje, a musím říci, že tento návrh státního rozpočtu na rok 2004 nepodpořím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Gongola. A nyní se hlásí o slovo předseda klubu sociální demokracie Petr Ibl. Poprosím pana poslance Vojíře o chvilku strpení. Pan poslanec Petr Ibl má slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL a jménem poslaneckého klubu Unie svobody-DEU předložil procedurální návrh, aby se dnes ke sněmovnímu tisku 460, tedy k vládnímu návrh zákona o státním rozpočtu, jednalo a hlasovalo po 19. hodině a v případě, že to nebude dokončeno, i po 21. hodině. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme návrh usnesení, abychom dnes hlasovali po 19. hodině, případně i po 21. hodině. Soudím, že tento návrh není v rozporu s jednacím řádem a můžeme o něm hlasovat. Prosím, aby všichni, kdo chtějí hlasovat, se přihlásili. Ještě vás odhlásím a prosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili.

Hlásí se místopředseda sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych se vyjádřil k přednesenému procedurálnímu návrhu. Považuji za nešťastný už jen způsob, který zvolila Poslanecká sněmovna, a vystupoval jsem k němu, když se rozhodovalo o zařazení tohoto bodu, s tím, že neumožnila znovuprojednání harmonogramu a na procedurálních věcech zbytečně podle mne namísto věcné debaty o podstatě rozpočtu rozpoutala jakýsi spor. Stejně tak si myslím, jakkoli to jednací řád umožňuje, že je velmi nestandardní hlasovat o takto klíčovém zákonu nad zákonem stanovenou lhůtu 21. hodiny - říkám, jakkoli to jednací řád umožňuje.

Chci proto požádat velmi seriózně kolegy z poslaneckých klubů vládní koalice, zda by nemohli zvážit to, aby v případě, když bude odhlasováno jednání po 19. hodině, se dnes jednalo do 21. hodiny a aby závěrečné hlasování proběhlo ve sněmovně, která bude zcela způsobilá k tomuto úkonu, tedy zítra ráno v 9 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chápu to jako apel na předkladatele, ale ten… Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, je to apel. Pokud tento apel se nesetká s příznivou reakcí kolegů z vládní koalice, potom bych požádal o oddělené hlasování o jednání po 19. hodině a potom o závěrečném hlasování, že by se tedy mohlo hlasovat pouze v případě, kdyby jednání skončilo do 21. hodiny, pokud by se protáhlo po 21. hodině, aby doběhla rozprava k tomuto bodu a aby závěrečné hlasování o této věci proběhlo zítra ráno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím tomu tak, že je to žádost, abychom hlasovali zvlášť o jednání a hlasování po 19. hodině a zvlášť o jednání a hlasování po 21. hodině.

Pan poslanec Vojíř se ještě hlásí o slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Využívám poprvé toho, že zastupuji předsedu poslaneckého klubu ODS. Jak jsem byl informován, tak i k vám, pane předsedo, měla dojít tato informace, že tomu tak bude po dobu tohoto týdne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, proto jsem vám dal slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji. Já jenom, aby nebyly nějaké pochyby.

Já se skutečně trošičku obávám toho, že dochází nyní k tomu, co jsem svým způsobem i očekával, že je jistý časový pres díky tomu, že harmonogram je nastaven tak, jak momentálně nastaven je, a že samozřejmě tady hrozí to, že kdybychom hlasovali zítra ráno, ať už v 9 hodin, či v 10 hodin, mohlo by dojít k tomu, že se dostáváme do situace, že bychom se vlastně k harmonogramu museli vrátit a museli ho opět přehodnotit a posunout s největší pravděpodobností tak, jak jsme na začátku této schůze navrhovali. Myslím si, že by bylo velmi korektní zvážit tuto záležitost, protože státní rozpočet je velmi významná norma.

A až budu moci vystoupit, tak jistě se ještě pozastavím nad tím, jak je možné, že ji obhajuje jenom ministr financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozuměl jsem. Prosím pana poslance Ibla, který je dalším přihlášeným.

 

Poslanec Petr Ibl: Já jsem prosím předložil procedurální návrh. Chtěl bych, abychom o něm hlasovali. A je to určitá pojistka. V případě, že nebudeme zbytečně diskutovat a budeme věcně jednat, můžeme skončit třeba v 19 hodin a můžeme jít domů. Prosím tedy o to, aby bylo hlasováno a mohli jsme končit. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, budeme hlasovat. Byl přednesen také návrh pana místopředsedy Langera, abychom hlasovali odděleně o obou návrzích.

Hlásí se pan místopředseda Langer, kterému musím udělit slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, nechci zde rozpoutávat slovní přestřelku. Nicméně můj návrh, můj apel byl míněn velmi seriózně a vážně.

V žádném případě bych si netroufl zpochybnit vystupování ministra financí v tom smyslu, jak to učinil pan kolega Ibl směrem k opozičním poslancům, kdy hovořil o tom, že když se bude věcně vystupovat, potom se to dá zvládnout, z čehož implicitně vyplývá, že snad všichni vystupující dosud v obecné rozpravě věcně nevystupovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP