(12.50 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

Ale chci říci, že když tady kolega Dostál vystoupil s touto poznámkou, já bych mu připomněl stať od Václava Havla, kterou nepochybně zná, Úvahy o Františku K., tedy Františku Krieglovi. František Kriegel byl také obětí nezákonnosti, a Václav Havel nebyl schopen pochopit, proč si zachoval až do konce svého života přesvědčení, které bylo pro něj klíčové v letech mládí. Já si myslím, že klíč je v tom, že on přesně rozlišoval mezi myšlenkou a tím, když je zkonfiskována institucemi, když si někteří lidé z té velké myšlenky udělají živnost. Máme případy - a doufám, že mě teď bude kolega Dostál poslouchat - jako byl jeden vyšetřovatel z doby procesů -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, uplynuly dvě minuty pro vaši technickou poznámku. Nezlobte se, musím čas hlídat.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já bych rád dokončil, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nezlobte se, musím čas hlídat. Odebírám vám slovo.

Pro vaši informaci vám jen sděluji, že se přihlásil o slovo pan zpravodaj, paní poslankyně Hana Šedivá, ale s přednostním právem vystoupení také pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl požádat za prominutí, že vystupuji v této kauze už potřetí, nicméně nedalo mi to. Pojďme se dohodnout na tom, že koneckonců skončíme už s jakýmikoliv pokusy o mistrování historie, o to, abychom my, co jsme ji zažili nebo ji krátce pamatujeme, vyslovovali soudy ještě dříve, než se otevřou všechny archivy, ještě dříve, než bude skutečně možné objektivně a nezávisle tuto historii vyhodnotit.

Tento návrh - a tím odpovídám panu ministru Dostálovi - je právě podle našeho názoru z kategorie oněch pokusů o mistrování historie. Proto klub poslanců KSČM návrh zákona nepodpoří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo navrhovatel pan poslanec Janeček, kterému se omlouvám, protože jsem ho neustále označovala za zpravodaje.

 

Poslanec Josef Janeček: Přátelé, já musím tuto interpretaci kategoricky prostě odmítnout. Já jsem chodil po těchto chodbách s válečnými veterány, s anglickými piloty, kteří zde komunistickým poslancům vykládali o tom, co si vytrpěli. To máme čekat, až za padesát let bude nějaký ideolog tyto skutečnosti rozebírat? Zeptejte se jich konkrétně.

K panu kolegovi Ransdorfovi - problém je totiž v tom, že tato zvěrstva byla konána nikoliv v rozporu, ale v souladu s komunistickou ideologií. To je to důležité.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo paní poslankyně Hana Šedivá, připraví se pan poslanec Petr Lachnit.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážení kolegové, já chci jen svým příspěvkem reagovat na pana poslance Bratského. UNESCO v roce 1994 vyhlásilo Mezinárodní den učitelů, a byl to den 5. října. V letošním roce se slavil opět. Nedávám tady návrh, aby tento den byl zařazen mezi významné dny, říkám to jen pro informaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má pan poslanec Lachnit.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, paní předsedající. Mám jen faktickou poznámku. Ono to ohlédnutí se do historie je docela zajímavé, když na internetu najdete článek, že se obyvatelé ostrova Fidži omluvili rodině anglického misionáře, kterého snědli roku 1867. Nikdo však nepřijel na oslavu, protože nebylo jasné, jakým způsobem bude probíhat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní pan ministr Pavel Dostál a poté se přihlásil do obecné rozpravy ještě pan poslanec Klas a pan poslanec Ransdorf, který ovšem vystoupí až po polední přestávce, kterou vyhlásím.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Paní místopředsedkyně, já jsem jen chtěl říci, že jsem tady chtěl vystoupit velice nekonfliktně. Také jsem se o to snažil.

Chtěl bych říci panu poslanci Kováčikovi, že můj bože zákon o tom, že ten a ten den chce uctít památku těch a těch, není soudem. Myslím si, že povinností zákonodárců, pokud k tomu mají možnost, je přispět k tomu okamžiku, aby v určitý den národ sklonil hlavy před těmi, kteří třeba obětovali svůj život pro štěstí toho národa. To není žádný soud.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, poprvé jsem vystoupení pana kolegy Ransdorfa vydržel, ale podruhé už musím reagovat. Předem musím říci, že jsem osoba velmi zaujatá, protože můj děda byl politický vězeň, a to šest let. Dostal trest smrti a jen díky tomu, že zemřel prezident Gottwald a byla vyhlášena amnestie, byl prezidentem Zápotockým propuštěn. Omluvte mě, pokud budu vyhodnocen jako člověk, který je zaujatý.

Jsem technicky vzdělán, tudíž jsem podle kolegy Ransdorfa amatér, ale chtěl bych, aby tady zazněly, protože nemohu dále mlčet, jasné věci: fašismus = komunismus, protože za prvé Stalin = Hitler, Berija = Himmler, GPU, pozdější NKVD = SA, SS a Gestapo, počet obětí vyvražďování národů v bývalém Sovětském svazu Stalinem, Berijou a dalšími rovná se počtu obětí vyvražďovaných oddíly SS na území zabraném za druhé světové války. Žádný humanismus, ať už čtu jakékoliv odborné publikace, oba režimy vůbec neobsahovaly, naopak se vyznamenaly krutostí, bezcitností a zvěrstvy, a to jako hlavní důsledek toho, že bohužel oba režimy postrádaly základní věc - úctu k lidskému životu.

Drzost a zesměšňování kolegů v příspěvcích poslance Ransdorfa jen potvrzují, že pojem, jako je pokora, je některým z mých kolegů absolutně neznámý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, avizovala jsem, že vyhlásím polední přestávku. Ještě předtím, než to udělám, jen zopakuji, kam jsme se dostali v rozpravě. Zatím mám ještě jednu přihlášku do obecné rozpravy, a to pana poslance Ransdorfa, a v obecné rozpravě padl jeden návrh na zamítnutí.

V tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin. V odpoledním jednání budeme pokračovat projednáváním státního rozpočtu v prvním čtení.

Členům organizačního výboru připomínám, že za deset minut začne jednání organizačního výboru.

Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP