(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme pokračovat v jednání, přestávka pro poradu politického klubu KSČM uplynula. Přivolám vás všechny do jednacího sálu.

Projednáváme návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého, Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, sněmovní tisk 281.

O slovo se přihlásil předseda klubu KSČM pan Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ostatní prosím, abyste se usadili do svých poslaneckých lavic a ztišili se.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, poslanecký klub KSČM se sešel na svém jednání, aby vyřešil situaci, která nastala projevem kolegy Janečka, který podle našeho soudu a soudě z reakcí jiných kolegů i podle jejich soudu ne dost naplňoval představu o tom, co by v této Poslanecké sněmovně mělo znít a jakým způsobem by se v této Poslanecké sněmovně mělo vzájemně jednat.

Dovolte mi, abych vás v této chvíli seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM, ke kterému na svém jednání dospěl.

Vnímáme předsjezdovou atmosféru v KDU-ČSL, která vedle zajisté slušných a seriózních výstupů může vést i k takovým excesům, které jsme tu slyšeli před více než hodinou. Jsme přesvědčeni, že naší prvotní povinností jako poslanců je pracovat v zájmu občanů a České republiky, a projev kolegy Janečka rozhodně z tohoto soudku nebyl. Byl spíše vyvoláváním ducha minulosti, snůškou účelových polopravd a lží, a co je vrcholem, urážel ženu, urážel naši kolegyni, profesionální historičku. Nechme historii a její výklad historikům. Pro nás ostatní platí, že se z historie musíme ponaučit. Naším národním poučením, poučením občanů České republiky, je, že kdykoli se historie zmocnil někdo jiný než historik, dopadlo to pro svět katastrofou. Vážím si všech povolání, aby bylo jasné, ale v této souvislosti musím vyzvat všechny ševce, aby se drželi svého kopyta, všechny zubaře, aby se drželi spíše svého křesla.

Proto vyzývám vaším prostřednictvím, paní předsedající, pana kolegu Janečka, aby se paní kolegyni Gruntové zde na mikrofon veřejně omluvil, a oznamuji, že neučiní-li tak, budeme postupovat podle § 13 jednacího řádu odstavec 2, budeme iniciovat zavedení disciplinárního řízení.

Nyní prosím, abychom vzhledem k tomu, že nás čeká závažná debata o státním rozpočtu České republiky na příští rok, se slušně a seriózně vrátili ke své práci. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan kolega Janeček jistě slyšel výzvu, nemusím ji reprodukovat. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Jaromír Talíř. Máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jen krátce zareaguji na vystoupení svého kolegy Kováčika, který vystoupil se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM.

Celou dobu jsem tady seděl a poslouchal projev, který přednesl kolega Janeček. Musím se ohradit proti tomu, že by snad v jeho projevu byla snaha urážet paní kolegyni Gruntovou jako ženu. V žádném případě. Chci jen říci, že zpochybňoval a bojoval proti názorům, které zde přednášela poslankyně v prvním čtení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 281/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Bohuslav Záruba. Pana poslance Zárubu mám uvedeného jako zpravodaje výboru.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vám přednesl usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 17. schůze ze dne 11. června 2003.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění zástupce předkladatelů poslance Bratského, po zpravodajské zprávě poslance Záruby a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, tisk 281, s tímto pozměňovacím návrhem:

V článku 1. § 4 zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, odst. 1 zní: Významnými dny České republiky jsou 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen, dále 27. červen, Květnové povstání českého lidu, a 11. listopad - Den válečných veteránů, dále jen významný den.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky, a to přihlášku pana poslance Ransdorfa, Bratského a Šplíchala. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, kolega Janeček jako předkladatel vystoupil s patosem, který známe v současné době třeba od Usámy bin Ládina, s patosem muslimského fundamentalisty. Tento typ projevu je doma v jiném geografickém prostředí, ne ve střední Evropě. Jestliže se ale dostal svým projevem do této polohy, vybavuje se mi arabské přísloví, které dělí lidi do různých kategorií: Kdo neví a ví, že neví, je prostý, poučte ho. Kdo ví a neví, že ví (smích v sále a potlesk) - kolego Janečku, budete mít možnost tleskat ještě víc. Kdo neví a neví, že neví, je hlupák, vyhněte se mu. Kdo ví a ví, že ví, je moudrý, následujte ho. Kdo neví a ví, že neví, je prostý, poučte ho (potlesk, smích). Kdo neví a ví, že neví, ten spí, probuďte ho. Tyto čtyři kategorie lidí samozřejmě mohou být předmětem diskuse, zda tato klasifikace odpovídá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP