(15.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Jinak, protože jsem slíbil, že se zmíním ještě o tom, co tady řekl kolega František Beneš, tak musím jen souhlasit, že snad s žádným jiným problémem probíraným v této sněmovně není spojeno tolik mýtů jako právě s nájemným.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Radko Martínkovi a dále je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Hana Marvanová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, jsem si vědoma toho, že deset minut před skončením naší schůze, kdy se všichni jistě těšíte na krásný zítřejší volný den, že je velmi nevděčné v tuto chvíli vystupovat, ale považuji za důležité velmi stručně se k tomuto tématu, kterým je nájemné a otázka bydlení, vyjádřit.

Stejně jako včera zde vystupovala řada poslanců s kritickými připomínkami. Já s mnoha kritickými připomínkami, které zde byly předneseny, se ztotožňuji a nechci je opakovat. Nicméně přestože mám velké výhrady vůči návrhu, který zde předkládá pan ministr financí Sobotka, tak pro spravedlnost je nutné říci jednu věc: žádná vláda v této zemi od roku 1990, ať byla pravicová, levicová nebo středová, nebyla ochotna a schopna kousnout opravdu do tohoto kyselého jablka a skutečně zásadně řešit problém deregulace nájemného.

Ráda bych vám řekla svůj pohled na tuto věc. Podle mého názoru do budoucna je nutné, (aby ceny nájemného?) jako ceny jakéhokoliv jiného zboží nepodléhaly regulaci, nebyly stanovovány uměle a byly tvořeny na trhu na základě nabídky a poptávky. Samozřejmě, že u nájemného může fungovat určité zneužití monopolního nebo nějakého výsostného postavení vlastníků na trhu, a pak je důležité, aby byl zákon, který brání cenovým extrémům, které by byly v rozporu s dobrými mravy. To je běžné všude ve světě, čili zákon o nájemném nepochybně potřebujeme, zákon, který by stanovoval určité meze, která cena nájemného je cena obvyklá, je v souladu s dobrými mravy.

Nepochybně je také nutné myslet na to, že vzhledem k cenám stavebních prací a k cenám bytů a zároveň k průměrným příjmům obyvatel v ČR se může ocitnout velké množství rodin v situaci, že kdyby bylo tržní nájemné, že by ze svých rodinných rozpočtů neutáhly toto tržní nájemné. Je tedy nutné, aby zde byly kompenzace, které rodinám s nižšími příjmy pomohou překlenout tuto situaci. Proto podle mého názoru nemůžeme diskutovat jenom o zákonu o nájemném a o tom, jak ho případně budeme upravovat, nebo o tom, že by měl být předložen jiný návrh, ale podle mého názoru obavy z deregulace by odpadly v případě, kdyby byl přijat skutečně adresný příspěvek na bydlení. Současné sociální dávky totiž mnoha rodinám vůbec nepomáhají a už dnes jsou mnohé rodiny, které platí za bydlení třeba i 50 až 60 % svých příjmů. Zejména ve velkých městech je to u důchodců, pokud táhnou byt sami z jediného důchodu.

Proto bych chtěla vyzvat touto cestou pana ministra financí a v tuto chvíli nepřítomného pana ministra práce a sociálních věcí Škromacha, aby až budou shrnovat rozpravu k tomuto bodu, aby se vyjádřili k následujícímu návrhu. Podle mého názoru je nezbytné, aby vláda urychleně předložila do Parlamentu návrh, který upraví skutečně nově a adresně příspěvek na bydlení. Má představa o tomto příspěvku na bydlení je následující. Tento příspěvek by měl zaručit, že žádná rodina s nižšími příjmy by nevydávala za nájemné ze svých rodinných příjmů, pokud bydlí v bytě velikostně přiměřeném pro tuto rodinu, více jak 15 % disponibilních příjmů rodiny. Podle mého názoru by se mělo jednat o určitý vyrovnávací příspěvek, a obdobou tohoto příspěvku byl, vzpomeňte si, v roce 1990-1991 vyplácený státní vyrovnávací příspěvek, kdy se liberalizovaly ceny potravin. Domnívám se, že tento příspěvek je nezbytný, nejen bude-li schválena skutečná deregulace nájemného, ale bude nezbytný už nyní, protože už nyní je placení nájemného pro rodiny ve velkých městech problém. Myslím si, že by tento příspěvek měly vyplácet obce, a to z toho důvodu, že obce nejlépe znají bytovou situaci v tom kterém místě, a navíc by se dalo využít modelu, který úspěšně funguje v Kanadě, kdy obce buď poskytují příspěvek, nebo poskytují slevu v případě, že je pronajímán obecní byt rodinám s nižšími příjmy.

Na závěr bych tedy chtěla požádat, aby skutečně - zřejmě se k tomuto bodu vrátíme na příští schůzi, kdy bod "nájemné" bude pokračovat - aby skutečně jak pan ministr financí, tak pan ministr práce a sociálních věcí se vyjádřili k tomuto návrhu a vyjádřili se k tomu, jestli vláda předloží v co nejkratší době skutečně adresný příspěvek na bydlení, který, pokud by byl přijat, by umožnil nastolení skutečného trhu s byty. Podle mého názoru totiž bez tohoto příspěvku skutečně není možné provést skutečnou deregulaci nájemného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marvanové. S procedurální připomínkou se hlásí paní místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová, pak pan poslanec Křeček a s řádnou přihláškou pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přicházím s procedurálním návrhem: Odhlasovali jsme si, že dnešní schůze skončí v 16 hodin, a protože máme už jednou přerušený bod, který teď doprojednáváme, dovoluji si v tuto chvíli vás požádat a vznést návrh, aby 14. schůze skončila ve chvíli, kdy bude ukončen také tento bod. Prosím, pane místopředsedo, abyste nechal o tomto návrhu hlasovat. Jenom podotýkám, že při prvním návrhu byla ODS proti zkrácení lhůty na dnešní projednávání. Myslíme si, že je užitečné, abychom maximálně zvládli program, který jsme si stanovili.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, paní kolegyně, já o vašem návrhu dám hlasovat bez rozpravy, ale protože se změnily počty ve sněmovně, zazvoním, všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili aktuální stav poslanců.

Jde o jiný návrh než ten, který zněl na ukončení v 16 hodin. Varianta čisté procedury by byla taková, že bych nechal revokovat usnesení. Myslím si ale, že můžeme hlasovat jedním hlasováním, to znamená, že schůze skončí ukončením bodu "vládní návrh zákona, tisk 270". Má někdo námitku proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, se dostavili k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 396 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 396 z přítomných 175 bylo pro 138, proti 15. Je zřejmé, že Poslanecká sněmovna neukončí svou práci v 16 hodin podle původního návrhu, ale až ukončením tohoto bodu zákona o nájemném.

 

Nyní je řádně přihlášen s faktickou připomínkou pan kolega Křeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, ono už to trošku ztrácí ten charakter poznámky. Chtěl jsem reagovat na doporučení paní poslankyně Marvanové. Jakkoliv tleskám jejímu nápadu, že deregulace nájemného musí být svázána se sociálním příspěvkem na bydlení, pak její nápad, že to musí být 15 % z příjmů rodiny na nájemné, je mimo realitu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP