(15.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další bod, který jsem ještě přednesl sám, byl návrh projednat body 1, 17, 18 a 19 návrhu pořadu ve středu 9. dubna jako první body dopoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 bylo přítomno 181 poslanců, pro hlasovalo 148, proti 7. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní pokročíme k houštině návrhů, které zde byly předneseny.

 

Jako první vystoupil pan poslanec Vidím. Přednesl návrh na volbu členů a náhradníků dozorčí rady ústřední pojišťovny VZP. Návrh byl, aby tato volba byla jako bod 65 programu. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 178, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Jako další vystoupil pan poslanec Ibl. První návrh byl na předřazení bodů v rámci prvních čtení. Šlo o předřazení bodů 38, 37, 24, 26 a 41, kterými by se zahajovala první čtení. O tomto návrhu bychom měli hlasovat nejdříve.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 180 poslanců pro hlasovalo 101, proti 23. Tento návrh na předřazení byl přijat.

 

Nyní tu byl návrh, který se týkal bodu 59. Byl to návrh pevně zařadit tento bod na středu 9. dubna na 10. hodinu. Předpokládám, že to čtu správně. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 bylo přítomno 181 poslanců, pro bylo 115, proti 49. Tento návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

Jako další vystupoval pan poslanec Karel Vymětal a žádal informaci vlády o zajištění stavby dálnice D47. Chtěl zařadit tuto zprávu před bod 59. To koliduje s návrhem pana poslance Římana - nebo je to analogické jako návrh pana poslance Římana, který žádal zprávu vlády o průběhu jednání s firmou Housing and Construction a důvodech vypovězení smlouvy na výstavbu dálnice D47 touto firmou. Myslím si, že pan poslanec Říman souhlasil se zařazením, ale požadoval, aby toto bylo zařazeno jako první bod zítřejšího jednání po polední pauze.

 

Nechám hlasovat nejdříve o návrhu, který zazněl z úst pana poslance Vymětala, který chtěl, abychom tuto zprávu vyslechli jako první zprávu v sestavě zpráv.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Vymětala, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 100, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Opálky. Byl to návrh na zařazení prvního bodu dnešního programu. Jen připomenu - bylo to zkrácení stanovené lhůty pro projednání návrhu poslance Opálky, Bičíka a dalších na vydání zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Pan poslanec Opálka to navrhl zařadit jako první bod dnešního programu. Budeme o tomto návrhu hlasovat nejdříve. Podle toho, jestli projde, budeme hlasovat o dalších.

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Opálky. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 114, proti 7. Návrh byl přijat.

 

O dalších můžeme hlasovat v průběhu jednání, až bude zkrácena lhůta.

 

Další návrh byl přednesen z úst pana poslance Krause. Byl to návrh na zkrácení lhůty k projednání zákona o dani z přidané hodnoty. O tom bychom měli hlasovat jako o prvním. Za bod 10 navrhuje zkrácení lhůty u zákona o dani z přidané hodnoty o 25 dní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Krause, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 bylo přítomno 181 poslanců. Pro hlasovalo 90, proti 76 poslanců. Tento návrh přijat nebyl.

 

Počkejme ještě na kontrolu hlasování.

Slovo má paní poslankyně Marvanová.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Já bych ráda požádala sněmovnu o možnost opakovaného hlasování, protože jsem hlasovalo "ano", ale na sjetině mám křížek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Je to námitka. Budeme hlasovat o přijetí této námitky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP