(10.50 hodin)
(pokračuje Špidla)

A tak je to dále, čili ty počty vojáků jsou velmi malé, ale přesto bylo důležité, aby vláda toto rozhodnutí učinila, a já o tom sněmovnu informuji.

21. srpna vláda schválila návrh zákonů, který by umožnil poskytnout úvěr na pořízení bytů a tak dále, čili v podstatě ony sněmovní tisky, které budeme dnes projednávat.

Na závěr mi dovolte, abych skončil určitou obecnější úvahou. Česká republika, moderní stát v moderní Evropě, byla postižena obrovskou přírodní katastrofou. Tato přírodní katastrofa nepřerostla v katastrofu společenskou. Ukázalo se, že struktura české společnosti je odolná, že schopnost lidí reagovat v krizi, poskytnout si pomoc, zvládat nezištně povinnosti, které jsou na ně naloženy, se ukázala jako obrovská. Díky tomu se podařilo až doposud onu katastrofu zvládnout způsobem, za který se nemusíme stydět. Protože kdyby se jednalo pouze o činnost státu v úzkém slova smyslu, uprostřed obyvatelstva, které propadá panice a sobecky podle hesla "spas se, kdo můžeš" hledá východisko jenom pro sebe a nemyslí na druhé, nezvládli bychom to.

Dovolte mi tedy, abych na závěr poděkoval občanům České republiky za jejich odolnost, odvahu a úsilí a abych velmi zvlášť poděkoval všem lidem, které bych nazval dobrými sousedy, protože nikdo z nás neumí ocenit, kolik těchto dobrých sousedů si navzájem pomohlo a jaký velký přínos to v této velké krizi byl. Tato hodnota, toto úsilí do žádných statistik nevstupuje.

Dámy a pánové, jakkoliv se nevedla ještě debata na toto téma, dovolte mi, abych vám sdělil, že předpokládáme, že dojde k velmi podrobnému hodnocení celé přírodní katastrofy, že dojde k velmi podrobnému hodnocení činnosti jednotlivých složek záchranného systému, krajských hejtmanů, okresních krizových štábů atd., atd., s cílem poučit se a náš systém, který přestál obrovský křest vodou, dále ještě zlepšit a rozvinout.

Chtěl bych zdůraznit, že bezprostřední odražení krize máme v tento okamžik za sebou. Přecházíme do fáze rekonstrukce země. To je fáze, která je daleko méně dramatická, ale přesto bude mimořádně významná. Uvedl jsem už hodnotu předpokládaných škod, ale myslím si, že každá takováto rekonstrukce není pouhým návratem k tomu, co bylo, ale je to současně cesta do budoucnosti. My budeme muset velmi vážně přehodnocovat územní plány, velmi vážně hodnotit určité typy investic, velmi vážně nahlížet na celkové pojetí krajiny, a mohl bych pokračovat dál a dál.

Ale to, na co musíme dbát zvlášť, to jsou dvě věci: náklady této katastrofy musí být rozloženy spravedlivě na ramena všech občanů České republiky. Je to katastrofa, která byla skutečně obrovská, a je povinností ústavních činitelů a vlády zejména, aby sledovala tento cíl. Myslím, že to je jeden díl věci. Druhý díl je docílit toho, aby každé z rozhodnutí bylo zřetelné, pochopitelné a hájitelné. Protože to budou obtížná rozhodnutí v okamžiku, kdy zdroje nejsou zcela jasné nebo dostatečné, v okamžiku, kdy jsou proti sobě řazeny priority, které nelze jednoduše odlišit, že ta má větší váhu a jiná menší. Ale přesto myslím, že můžeme dokázat, aby tato rozhodnutí byla poctivá, aby je člověk mohl hájit a neztratil přitom čest.

Chtěl bych také zdůraznit, že zkušenosti dějin jsou zřejmé, že v dobách rekonstrukcí, nejčastěji po válkách, je velká tendence zneužívat tu situaci, a to jak politicky, tak k osobnímu prospěchu. Prostě při rekonstrukčních pracích se také někdy krade, to je dobré si uvědomit. Je proto důležité, abychom si byli vědomi těchto okolností, zřekli se jakéhokoliv zneužívání katastrofy, která nás postihla, avšak byli si vědomi toho, že skutečně v dějinách neměla obdobu.

Děkuji vám, dámy a pánové. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane premiére. O slovo se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod schváleného programu jednání Poslanecké sněmovny, a to bod s názvem Rozprava k vystoupení předsedy vlády k povodním. Odůvodnění tohoto mého návrhu je myslím velmi prosté. Pan premiér nás velmi obšírně informoval o všech problémech, které souvisejí s povodněmi, nicméně využil svého přednostního práva vystoupit, které na straně druhé zamezuje vést k tomuto vystoupení rozpravu komukoliv jinému než jen vybraným funkcionářům Poslanecké sněmovny a členům vlády, tedy osobám, které mají přednostní právo vystoupit.

Domnívám se, že k takovémuto vystoupení předsedy vlády bychom měli vést rozpravu, a prosím tedy, abyste můj návrh zařadit nový bod s názvem Rozprava k vystoupení předsedy vlády svými hlasy podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tomu rozumět tak, že bychom to zařadili jako bod č. 5? … Ne, teď hned. Dobrá. Nechám o tomto návrhu hned hlasovat - návrh zařadit nový bod před všechny body, které jsme schválili, hned nyní po vystoupení premiéra, rozpravu k jeho informaci a zprávě.

Já vás odhlašuji všechny v tuto chvíli. Přihlaste se znovu.

 

Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu. Kdo je pro vést nyní rozpravu o zprávě premiéra? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 bylo přítomno 163 poslanců, pro zařazení nového bodu hlasovalo 109, proti hlasovalo 14. Takže tento bod jsme tím schválili.

 

Mně se mezitím jako první do této rozpravy přihlásil pan poslanec Václav Klaus.

 

 

5.
Rozprava k informaci předsedy vlády k povodňové situaci

 

 

Poslanec Václav Klaus: Vážená Poslanecká sněmovno, vážená vládo, dovolte mi k tomuto bodu programu říci pár slov.

Podruhé v rozmezí pěti let zasáhla naši zemi nebývalá přírodní katastrofa. A každý z nás jistě byl a dosud je otřesen jejími ničivými důsledky a zejména s ní spojenými osudy tisíců našich spoluobčanů. Rozsah této tragédie vyžaduje solidaritu nás všech, vyžaduje účinnou pomoc státu a vyžaduje a ještě dlouho bude vyžadovat mimořádné úsilí občanů České republiky.

Jménem ODS prohlašuji, že jsme si toho dobře vědomi, jsme hrdi na to, co bylo v naší zemi vykonáno a zachráněno, i na to, že naši hejtmani, primátoři, starostové a stovky či tisíce lidí dalších profesí při této katastrofě sehráli pozitivní roli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP