S t a n o v i s k o
vlády k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů
(sněmovní tisk č. 1206)


Vláda na jednání své schůze dne 28. ledna 2002 projednala a posoudila návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1206) a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to zejména z těchto důvodů:

· změny obsažené v předloženém návrhu zákona jsou, s jedinou dále uvedenou výjimkou, již zapracovány do návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, který je ve druhém čtení projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,

· návrh na rozšíření okruhu osob, před kterými lze učinit prohlášení o uzavření manželství, o primátora hlavního města Prahy, jeho náměstka a pověřeného člena zastupitelstva hlavního města Prahy, vybočuje ze systémového řešení právní úpravy v oblasti matrik, neboť hlavní město Praha není matričním úřadem a ani nepatří do správního obvodu jiného matričního úřadu.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP