S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a některé další zákony
(sněmovní tisk č. 774)


Vláda na své schůzi dne 11. prosince 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a některé další zákony, (sněmovní tisk č. 774) a přijala k tomuto návrhu následující připomínky:

a) navržená právní úprava řeší pouze postavení inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a nikoli postavení předsedy tohoto úřadu, které je třeba upravit shodně, a neřeší ani dosavadní navazující právní úpravu postavení těchto osob, obsaženou v zákoně č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

b) navržená změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv je v rozporu s čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, neboť prováděcí právní předpisy může vydávat pouze ministerstvo, jiný správní úřad nebo orgán územní samosprávy.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP