S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 673)Vláda na jednání své schůze dne 26. července 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 673), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

Vláda zastává názor, že návrh na změnu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je s ohledem na stávající situaci v oblasti telekomunikací (zejména v oblasti pevných sítí) předčasný; zmíněná oblast není plně liberalizována a na jejím trhu dosud neexistuje efektivní soutěž. Právní úpravu, navrhovanou ve smyslu čl. 8 směrnice Rady č. 93/38 EHS, podle níž je možno vyloučit z právní úpravy zadávání veřejných zakázek provozovatele veřejných telekomunikačních sítí nebo provozovatele telekomunikačních služeb za předpokladu, že jiné subjekty mají možnost ve stejné geografické oblasti a za podstatně stejných podmínek provozovat tytéž služby, nelze tudíž aplikovat.
    Vláda současně upozorňuje, že ještě v tomto roce předloží Parlamentu České republiky návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek.      Související odkazy      Přihlásit/registrovat se do ISP