S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.,
o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 147)Vláda na jednání své schůze dne 29. března 1999 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 147), a vyjádřila s tímto návrhem n e s o u h l a s .

Vláda sice považuje předložený návrh zákona z věcného hlediska za správný, neboť ustanovení zákona, podle kterého je platnost nájemní smlouvy, týkající se nebytových prostor užívaných pro provozování obchodu a služeb, podmíněna předchozím souhlasem národního výboru (obce), pozbylo svého účelu, avšak zároveň upozorňuje na to, že i většina dalších ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, přijatého v roce 1990, je překonána.

Vláda je si tohoto problému vědoma a proto má v Plánu legislativních prací vlády zapracován úkol navrhnout novou právní úpravu nájemního vztahu k nebytovým prostorům s předpokládaným termínem nabytí účinnosti k 1. lednu 2000 a k témuž datu by pak byl zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zrušen.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP