S t a n o v i s k o

vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění
a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky
(sněmovní tisk č. 20)


Vláda na svém zasedání dne 2. září 1998 projednala a posoudila návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a vyjádřila s ním s o u h l a s .

Vláda však upozorňuje, že

a) návrh ústavního zákona sice odstraňuje nelogické ustanovení čl. 27 odst. 4 Ústavy, avšak ponechává ustanovení čl. 86 odst. 1 Ústavy, které upravuje podmínky trestního stíhání soudců Ústavního soudu, a mělo by být upraveno analogicky,
b) navrhovanou změnu Ústavy není možné přijmout, pokud současně nebudou její důsledky promítnuty formou novely trestního řádu do institutu přerušení trestního stíhání,
c) návrh je třeba dopracovat i z legislativně technických hledisek, zejména je třeba text "čl. 27 odst. 4 věta druhá zní:" nahradit textem "V čl. 27 odst. 4 se věta druhá nahrazuje touto větou:", neboť jinak by dosavadní věta druhá v čl. 27 odst. 4 Ústavy zůstala a stala se větou třetí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP