(14.30 hodin)

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jedná se o usnesení č. 257 a bylo vám rozdáno jako sněmovní tisk 863/2.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 48. schůzi po odůvodnění paní dr. Zuzky Rujbrové, poslankyně Poslanecké sněmovny, a po zpravodajské zprávě poslankyně Zdeňky Horníkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 863 projednat a schválit ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Tolik z usnesení, které jsem ocitovala.

Dále bych chtěla, pane předsedající, doporučit další projednávání tohoto tisku. Myslím, že paní předkladatelka již zmínila, že se nejedná o projednání tisku v rozsahu takovém, v jakém byl původně předložen do Poslanecké sněmovny, ale problémy, které se ukázaly s platností zákona 103/2000 během asi jeho ročního trvání, nás donutily zabývat se touto problematikou daleko podrobněji. Proto je zde předložen komplexní návrh a já bych navrhla, aby Poslanecká sněmovna tento návrh, který vzešel jako komplexní návrh z výboru, pojala jako základní tisk k dalšímu projednávání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se první přihlásila paní kolegyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Ještě jednou, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k problematice, která myslím, že je aktuální pro nás všechny. Myslím, že zřejmě není v Poslanecké sněmovně v tuto chvíli poslance, který by neobdržel mail, fax, případně dopis nebo telefonát se žádostí, která se týká novely zákona o vlastnictví bytů. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku považuji za velmi závažnou a v závěru také budu navrhovat usnesení, které myslím, že tento problém může řešit, dovolím si krátký exkurs do vývoje tohoto zákona.

Zákon o vlastnictví bytů vznikl v roce 1994. V tomto roce vznikl jako nesmírně potřebný zákon, zákon, který nastartoval privatizaci bytového fondu. Nicméně i tento zákon měl řadu nedostatků, které se během jeho užívání objevily. Myslím, že bylo naprosto jasné, že tato Poslanecká sněmovna očekává od této vlády, že se ujme úkolu, který jí přísluší, to znamená, že připraví a předloží Poslanecké sněmovně takovou novelu tohoto zákona, která vyřeší problémy, které s sebou tento zákon přinesl. Bohužel musím říci, že se tomu tak nestalo. Tato vláda sice předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o vlastnictví bytů a tato novela byla následně přijata jako zákon 103/2000, nicméně tato novela nevyřešila problémy s vlastnickým bydlením, naopak ještě jeden zásadní problém přidala. Tím zásadním problémem - a myslím, že se s tím setkáváme všichni - je vytvoření povinné právnické osoby, znovu zdůrazňuji povinné právnické osoby, která byla vytvořena ze zákona, ze zákona, který my jsme schválili a v žádném případě jsme se neptali, zda ti, kterých se to týká, skutečně chtějí takovýto zákon. My jsme odsouhlasili to, že 1. 7. 2000 vznikly tisíce právnických osob, společenství vlastníků. Myslím, že užívání tohoto zákona jednoznačně ukázalo, že tato novela je velmi špatná.

Musím také podotknout, že v této ctěné Poslanecké sněmovně seděla řada poslanců, kteří od začátku kriticky posuzovali vznik povinné právnické osoby, a co kritizovali především - že se vlastníci a nabyvatelé bytových jednotek nemohli svobodně rozhodnout pro právnickou osobu, která jim vyhovuje, ale museli při splnění podmínek tuto právnickou osobu ne založit, ona vznikla ze zákona, a vyplynuly jim další povinnosti okolo registrace atd.

Poslanci ODS a US tehdy hlasovali proti vzniku této právnické osoby. Vzhledem k tomu, že tato právnická osoba nebyla v Poslanecké sněmovně zamítnuta, odvážili se poslanci kroku, který myslím byl velmi správný, a podali stížnost k Ústavnímu soudu na zrušení této povinné právnické osoby, při které hlavním důvodem bylo zpochybnění vlastnických práv. Bohužel Ústavní soud naší stížnosti nevyhověl a tento zákon, zákon 103, platí do dnešní doby., Myslím, že každý z vás měl řadu příležitostí pochopit a poznat, co vlastníky bytových jednotek v tuto chvíli trápí, že neumíme vyřešit zrušení starých smluv se správci, že neumíme řádně definovat podlahovou plochu, že jsme nedokázali jasně říci, jaké společenství, jaké vztahy uvnitř společenství fungují. Nedokázali jsme jasně definovat právní prostředí, ve kterém se tato právnická osoba pohybuje, atd. atd. Myslím, že bych teď mohla přednést výčet věcí, které v této zákonné úpravě jsou špatné.

Ještě chci připomenout, že pro tuto novelu hlasovali kolegové z politických stran, kteří dnes předkládají spolu s námi novelu, a předpokládám jejich vstřícnost při projednání této novely, protože oni byli ti, kteří tehdy pro tuto nekvalitní právnickou osobu zvedli v Poslanecké sněmovně ruku.

Chci říci, že tato novela nejenže přináší problémy, ale tato novela může dokonce přinášet postih vlastníkům bytových jednotek za to, že si dovolili nedodržet zákon, i přesto, že tento zákon je špatný. Já jako zákonodárce bych nikdy nemohla říci a doporučit někomu, aby zákon nedodržel, ale to, co mohu udělat, je tento špatný zákon změnit. Teď se přikláním a budu pokračovat v tom, čím začala paní předkladatelka. Ano, skutečně je řada poslanců - výbor pro veřejnou správu, podvýbor pro bydlení - kteří věnovali velké množství času tomu, aby připravili pozměňovací návrhy k vyřešení problematiky, kterou tento zákon vlastníkům bytů přinesl. Bohužel vás mohu informovat o tom, že těchto chyb a těchto pozměňovacích návrhů jsou desítky. Možná bychom se dostali i do stovek.

Teď položím Poslanecké sněmovně zásadní otázku. Myslíte si, kolegové, že jsme schopni v této sestavě, v této Poslanecké sněmovně a s touto vládou přijmout zásadní a dobrou novelu tohoto zákona? Obávám se, že v tuto chvíli nejsme schopni. Nejsme schopni v této sestavě a s touto vládou přijmout dobrou novelu, protože tato vláda od doby přijetí zákona 103 neudělala vůbec nic. Přiznám se, že jako člověk, který měl možnost se seznámit se stovkami pozměňovacích návrhů, které k nám přicházejí z veřejnosti a od majitelů bytových jednotek, zodpovědně říkám, že neumím napsat tak dobrou novelu, abych mohla prohlásit za měsíc, za dva, že jsem se v této novele nespletla. Proto se mi velmi líbí cesta, kterou naznačil výbor při svém jednání, a velmi bych se přimlouvala za to, aby se touto cestou vydala i Poslanecká sněmovna.

Pokusím se teď definovat dva základní problémy, které považuji za klíčové v tomto zákoně, a také se pokusím navrhnout řešení. Ono toto řešení je částečně obsaženo již v usnesení našeho výboru.

Tím hlavním problémem, prvním hlavním problémem je podle mého názoru to, že jsme vlastníky bytových jednotek postavili do role podnikatelského subjektu se všemi povinnostmi, které řádnému podnikatelskému subjektu přísluší. Jestliže se nám podaří v Poslanecké sněmovně tuto skutečnost změnit tak, aby vznikly právnické osoby, společenství, která nebudou podnikatelským subjektem a nebude jim následně vyplývat povinnost např. k finančnímu úřadu - a musím říci, že tato povinnost je velmi aktuální, protože v deskách ve svém stolečku mám fax ze včerejška, fax, který přišel z jednoho finančního úřadu ve východních Čechách, kde majitelé bytových jednotek jsou vyzváni k registraci u finančního úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP