(16.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 55 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 55 návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 82 a 74 bylo proti.

 

Raději vyčkám, než budou známy výsledky uvedené v hlasovací listině. Zdá se, že můžeme pokračovat. Pan poslanec Tollner se hlásí.

 

Poslanec Pavel Tollner: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. Chtěl jsem hlasovat pro zamítnutí této předlohy a mám na sjetině ne. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o procedurální námitce pana poslance Tollnera, a to v hlasování pořadové číslo 56, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 107 a 24 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování a o návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 57, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 83 a 77 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, já mám návrh. Já jsem přesvědčen, i když nejsem členem rozpočtového výboru, že tento návrh musí být projednán v rozpočtovém výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Žádné jiné další návrhy nevidím. Nezdá se ani, že bude někdo znovu zpochybňovat hlasování. Můžeme rozhodnout o přikázání výborům k projednání.

 

V hlasování pořadové číslo 58, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání výboru zdravotnímu a sociálnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 58 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 127 a 18 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 59, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 127 a 14 bylo proti.

 

Paní zpravodajko, byly předloženy ještě nějaké jiné návrhy? Není tomu tak. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu a sociálnímu a rozpočtovému výboru.

 

Dalším bodem, který v tuto chvíli lze projednávat, je bod 11 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování, (knihovní zákon)
/sněmovní tisk 782/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Já se domnívám, že v záležitosti knihovnického zákona, pokud se týče jeho druhého čtení, vám mohu jen oznámit, že zástupci Ministerstva kultury se zúčastnili projednávání tohoto zákona v příslušném výboru, tedy ve výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, kde padlo několik pozměňovacích návrhů, které si tento výbor také osvojil a které podává na plénum jako komplexní pozměňovací návrh. Myslím, že tento pozměňovací návrh vám přednese zpravodaj výboru.

Považuji za důležité vám sdělit, že Ministerstvo kultury souhlasí s uvedeným pozměňovacím návrhem. To je vše, co bych úvodem řekl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 782/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Já vám děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi z tohoto místa jenom doplnit slova pana ministra, že formulování pozměňovacích návrhů se také zúčastnili zástupci knihovnické obce, takže pozměňovací návrhy, které máte před sebou v parlamentním tisku 782/1, jsou výsledkem širokého konsensu od předkladatele až po uživatele, abych tak řekl.

Jinak výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se knihovním zákonem zabýval na své 48. schůzi dne 25. dubna 2001 a po vyslechnutí pana náměstka Nováka a zpravodajské zprávě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování, tzv. knihovní zákon, tisk 782, s pozměňovacími návrhy tak, jak jsou uvedeny v tisku 782/1.

Za druhé. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pověřil předsedu výboru pana poslance Mareše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Za třetí. Zmocnil zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona.

Za čtvrté. Zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP