(18.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 75 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 75 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 69 a 61 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, paní předsedající, že by bylo správné vyčkat kontroly sjetin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, ale já si myslím, že mezitím mohu konstatovat, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a zeptat se zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh není a s hlasováním počkám. Pan předseda Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já mám návrh, aby to projednal výbor ústavně právní, protože otázka výše úhrady je otázkou ústavního posouzení té věci. Jinak bych samozřejmě navrhoval petiční výbor, kde pracuji, abych to vysvětlil, ale respektuji to, že je to k posouzení v ústavně právním výboru. Navrhuji tedy hlasovat o tom, aby to bylo přiděleno výboru ústavně právnímu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Myslím, že uplynul dostatek časového prostoru, aby si všichni mohli zkontrolovat své hlasování. Vidím již, že zde nastal nějaký problém. Pan poslanec Zvěřina má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, omlouvám se, ale způsobil jsem zmatek v hlasování. Chtěl jsem hlasovat ano, ale na sjetině je prokazatelně ne. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže chápu-li to dobře, pane poslanče, vznášíte procedurální námitku proti hlasování. Je to tak? (Jmenovaný souhlasí.)

 

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 76, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 76 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 146 vyslovilo 133 a 3 byli proti.

 

Všechny, kteří na mne mávají kartou, upozorňuji, že jsem odhlašovala před posledním hlasováním a nemám dojem, že by kdokoliv odcházel ze sálu. (Námitky.) Dobře, trváte-li na odhlášení, můžeme se odhlašovat třeba pořád, páni kolegové.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 77, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 77 a 59 bylo proti.

 

Vidím, že se jednalo o celou řadu poslanců, kteří se při minulém hlasování přemáčkli. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

V tuto chvíli budeme projednávat sněmovní tisk 822.

 

33.
Návrh poslanců Milana Cabrnocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.,
zákona č. 2/1998 Sb., zákona 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu
publikovaného pod č. 167/2000, zákona č. 220/2000 Sb., a zákona č. 258/2000 Sb.
/sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

 

Obecná rozprava byla ukončena. Ptám se poslance Cabrnocha, zda si přeje vystoupit na závěr. Je tomu tak. Současně upozorňuji jak navrhovatele, tak zpravodaje, že můžeme hlasovat do 19 hodin, pakliže si přejí, aby se to odhlasovalo ještě dnes.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. Chtěl bych upozornit, že návrh zákona, tak je předložen, je předložen v té podobě, že je třeba řešit problémy, které ve skutečnosti ve zdravotnictví jsou, včetně problémů, které se snažil řešit právě zamítnutý zákon. Žádám vás o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Avizuji jménem svým a věřím, že i jménem ostatních předkladatelů připravenost k široké diskusi nad tímto zákonem tak, aby existující problémy mohly být řešeny a aby problémy sporné mohly být prodiskutovány tak, aby z návrhu zákona byly změněny do přijatelné podoby. Děkuji vám jménem zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní dávám slovo paní poslankyni Fischerové.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si jen stručně shrnout rozpravu. Jako první vystoupil pan ministr zdravotnictví, dále pět poslanců, padly čtyři návrhy na zamítnutí. Myslím si, že je zbytečné dál hovořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 78, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 146 pro vyslovilo 79 a 64 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Konstatuji, že oba zákony, ke kterým byla sloučena rozprava, byly zamítnuty.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat zítra, ve čtvrtek 5. 4., v 9.00 hodin bodem odpovědi na písemné interpelace. V tuto chvíli končím dnešní jednání.

 

(Jednání skončilo v 18.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP