Stenografický zápis 30. schůze, 5. ledna 2001

(Schůze zahájena v 10:11 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/

Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 12.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.38 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 14.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Pavel Severa
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Cyril Svoboda
Poslankyně Marie Machatá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Mareš
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jiří Vlach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloslav Kučera st.
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 19.13 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.28 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Svatomír Recman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec František Pejřil
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda Rady ČT Miroslav Mareš
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Předseda Rady ČT Miroslav Mareš
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Kasal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 23.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 23.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jaromír Talíř

(24.00 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP