(11.00 hodin)

(pokračuje Filip)

První myšlenka: Nepřijetím zákona o účetnictví byl zpečetěn osud § 34a. Druhý důvod je jednoduchý: Způsob, který byl nalezen, je prostě špatný. Není to důvod, není o důvodu, ale je to o způsobu. Tento způsob dle zákona o účetnictví není ani proveditelný, ani dobrý.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, začnu osobní vzpomínkou na hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Tlustého, když jsme ve třetím čtení projednávali tento návrh zákona. Poznamenávám, že jsem hlasoval pro návrh pana poslance Tlustého v přesvědčení, že činím dobře. Nuže, mýlil jsem se.

Je třeba si občas přiznat, že člověk učiní i chybu. Poté co jsem nejen prostudoval stanovisko Senátu, ale také všechny odborné výhrady různých ekonomických grémií, komor apod., a co jsem podrobněji prostudoval dopady event. přijatého ustanovení § 34a tohoto zákona, zastávám názor, že jsme učinil chybu, když jsem před několika týdny hlasoval pro návrh pana poslance Tlustého.

Víme všichni dobře, že často mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem vládne jistá nevraživost, která některé z nás vede k tomu, přehlasovávat Senát v každém případě. Myslím si, že to dobře víme a že si to musíme přiznat. Současně bych rád řekl, že je správné někdy si také přiznat chybu a porozhlédnout se také po tom, jakým způsobem Senát projednával tento zákona, jakým způsobem hlasoval.

Chtěl bych vám, paní kolegyně a páni kolegové, připomenout, že Senát při hlasování o vypuštění onoho inkriminovaného § 34a a všech dalších navazujících ustanovení, tedy o tomto návrhu pana poslance Tlustého, hlasoval tak, že z 67 přítomných senátorů 61 bylo pro vypuštění tohoto textu. Při kompletním hlasování ze 67 senátorů 67 senátorů odhlasovalo tu verzi, kterou nám Senát předkládá. Nemyslím si, že by naši senátoři byli hlupáci, a jsem připraven podpořit senátní verzi, pro kterou v Senátu hlasovali senátoři všech politických stran. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já vystupuji podruhé nikoli proto, že bych chtěl říci něco zásadně naléhavého k samotnému meritu věci, ale musím říci, že nemohu nezareagovat na vystoupení, které tu k tématu měl pan poslanec Tlustý.

Já jsem své úvodní vystoupení k tomuto tématu držel ve věcné rovině a řekl bych, že jsem se snažil ho ladit takřka předvánočně vstřícně. Pan poslanec Tlustý tu vystoupil a označil všechny ty, kteří nejsou pro jeho verzi, za lidi, kteří podporují situaci takovou, kdy dlužníci nemusí platit své dluhy. Byl bych rád, kdyby pan poslanec Tlustý místo těchto svých zjednodušených výkladů skutečně vzal v úvahu připomínky odborné veřejnosti, zvážil veškerá rizika, která z tohoto návrhu plynou, zvážil skutečnost, že by návrh vůbec nerozlišoval, kdo je oprávněně a z nějakých druhotných důvodů, veskrze s placením, zvážil variantu, jak se bude prokazovat, zda někdo byl či nebyl po lhůtě splatnosti, jakým způsobem se bude prokazovat to, jestli se někdo nesnaží schválně např. antidatovat své faktury, aby dostal do problémů své dlužníky, a řada dalších věcí.

Podle velmi střízlivých odhadů by tento návrh znamenal nutnost doplacení daní v řádu několika set miliard korun, a to i u podniků, kde k tomu jiný důvod než právě tento umělý výmysl pana poslance Tlustého není.

Musím říci, že tento návrh se tu objevoval každoročně, a myslím, že je to popáté či poosmé, nebo něco mezi tím, a musím říci, že mě až překvapilo, jak nedomyšlený krok to byl přesto, že se tu opakoval takřka každoročně. Musím říci, že kdyby ho podal ministr vlády, že by bylo na zvážení, zda nemá po takovém návrhu odstoupit. Vzhledem k tomu, že ho podává předseda výboru, je to asi věc, kde tento nápad není na místě, přesto bych velmi apeloval na pana poslance Tlustého, aby nezaváděl demagogii toho typu, že kdo je pro § 34, je pro postih dlužníků, kdo není pro § 34, je proti postihu dlužníků. Také lidé, kteří budou hlasovat proti návrhu § 34 a budou hlasovat pro senátní verzi, tak jsou pro postih dlužníků, ale nejsou pro to, chceme-li v rybníku vyhubit štiky, do něj hodit granát.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jiné písemné přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, přiznám se, že důvodem k mému vystoupení je obsah předešlého vystoupení pana poslance Pilipa.

Myslím si, že to, kdo jakou funkci, ať už je stínová, či jakákoli jiná, musí zvažovat příslušné grémium, které dotyčného člověka do funkce jmenuje. Po pravdě řečeno mě velmi mrzí na jeho výtce, protože on je oponentem k návrhu § 34a, že z jeho úst jako člověka ambiciózního a někoho, kdo přichází zřejmě ve straně US jako kandidát na místo stínového ministra financí v úvahu, nezazněla jedna úvaha, a sice ta, která by označila návrh § 34a za určité riziko toho, jak bude vnímáno těmi, na které bude aplikován.

Myslím si, že je na pováženou a velmi riskantní, aby § 34a byl vnímán a prostřednictvím něj byla vybíraná daň vnímána jako sankce či trest, protože takto daně přece nemohou být vnímány! Takto by mohly být interpretovány jako sankce nebo trest ve věci, ve které jejich aplikace vůbec nic nezmění. A to bych očekával, že vy jako oponent tohoto návrhu zpochybníte.

Myslím si, že aplikace § 34a spočívá právě v tomto problému, že ti, kteří by byli postiženi, ať u právem či neprávem, by mohli začít vnímat daně a daňovou soustavu obecně jako formu trestu. To považuji za velmi nebezpečné. Proto je důležitá velmi precizní interpretace uplatnění této myšlenky a tohoto názoru, který je bezesporu správný. Já tvrdím, že neplatit závazky je nemravné, ale stejně nemravné je aplikovat něco, co by se v konečných důsledcích mohlo stát předmětem hluboké krize. Tvrdím, že konání státu musí být posuzováno podle stejných kritérií jako postup jedince, a myslím si, že aplikací § 34a by se významně znevýhodnilo postavení jedince a zvýhodnilo postavení státu.

V mém volebním obvodě je stát největším neplatičem. Je to situace, která se mi nelíbí, zrovna tak ale neodmítám diskusi o tom, jak řešit tento stav v naší společnosti jako celek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, proto rozpravu končím.

Táži se, zda je zájem ještě vystoupit se závěrečným slovem od navrhovatele. Pan ministr financí hodlá vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych krátce nejdříve reagoval na slova pana poslance Kocourka, který ve svém úvodním slově zpravodaje uvedl něco v tom smyslu, že se Senát nezabýval samotným problémem, který se snažil pan poslanec Tlustý svým návrhem řešit, tj. problematikou platební neschopnosti včetně platební nekázně vůči státu.

Byl jsem přítomen samozřejmě jako předkladatel jednání Senátu a musím říci, že pravý opak je pravdou. Devadesát pět procent - teď netvrdím správnost odhadu - diskuse se vedlo o této meritorní záležitosti a myslím si, že pan senátor Rückl toto může potvrdit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP