(13.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: D34 - doporučuji. Ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 274. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 189 pro 152, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D35 - doporučuji. Ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 275. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro 83, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D36 - doporučuji. Ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 276. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D37 - doporučuji. Ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 277. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 70, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D38 - doporučuji, ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 278. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D39 - doporučuji, ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 279. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O D40 jsme již rozhodli. D41 má dvě varianty. První variantu doporučuji, ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozhodneme o první variantě, která zní: bod 117 se vypouští.

Zahájil jsem hlasování číslo 280. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro 79, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhou variantu D41 doporučuji, ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 281. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro návrh 180, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D42 - doporučuji. Ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 282. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 91, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D42 nebyl přijat? (Ne.) D43 - doporučuji. Ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 283. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro 180, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D44 - doporučuji. Ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 284. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro 65, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O návrzích D45, 46 a 47 jsme již hlasovali. D48 - doporučuji, ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 285. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 přítomných pro návrh 177, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: D49 - velmi doporučuji, ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování číslo 286. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 188 pro 93, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Žádám pana zpravodaje, aby chvíli posečkal, než uvidíme sjetinu hlasování. V této chvíli mám za povinnost omluvit momentální nepřítomnost předsedy vlády Miloše Zemana, a to z důvodu jeho účasti na zahájení výstavby nového úseku pražského metra stanice Ládví. (Krátké přerušení jednání.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dovolte mi přiznat, že jsem zapomněl na pozměňovací návrh F, který se vztahuje právě k D49, takže mělo být správně hlasováno o návrhu F, a teprve poté o D49.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám zaneseno ve svých poznámkách hlasovat o F před D49. To by znamenalo, že bychom museli revokovat své rozhodnutí, které jsme učinili, hlasovat nejprve o písmenu F, a poté podle výsledku znovu o D49. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami a rozhodneme nejprve hlasováním o revokaci našeho usnesení k bodu D49.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 287. Kdo je pro tuto revokaci? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 148, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy rozhodneme o návrhu F.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Doporučuji, ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 288. Kdo je pro návrh pod písmenem F? Kdo je proti?

Ze 182 pro návrh 95, proti 69. Návrh byl většinou tří hlasů přijat.

 

Tím je D49 nehlasovatelný.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Došlo tím k upravení textu návrhu D49 a můžeme o něm hlasovat a doporučuji ho.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Říkal jsem, že D49 nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: D49 ve znění pozměňovacího návrhu písmene F.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP