(11.45 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Čas určený pro jednání klubu ODS vypršel. Já bych požádal zástupce klubu ODS, případně -pan místopředseda Nečas žádá ještě o deset minut. My jsme si před polední přestávkou odsouhlasili, že proběhne druhé kolo voleb a organizační výbor, který má začít deset minut po zahájení polední přestávky. Já bych v tomto případě požádal, jestli je v dosahu mého hlasu pan předseda volební komise Jan Vidím, aby sněmovně ohlásil volby, které mají proběhnout před polední přestávkou, což jsou přerušené body 126 a 130. Přerušili bychom projednávání tohoto bodu přes polední pauzu. Pan poslanec Vidím je ve dveřích, já mu děkuji.

Já vás poprosím, abyste se zaregistrovali, kdo nejste, a v první řadě dávám procedurální návrh přerušit projednávání bodu 102 přes polední pauzu, aby klub ODS měl dostatek času. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o registraci.

Budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do konce polední přestávky a mezitím po tomto schválení bychom vyhlásili druhé kolo voleb, protože pan kolega Vidím se dostavil.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 486 z přítomných 105 poslanců…

My jsme, pane místopředsedo, přerušili projednávání tohoto bodu, protože jsme si schválili, že před polední přestávkou - máme dneska fixně stanovenou polední přestávku od 12 do 14 hodin.

Sděluji, že v hlasování pořadové číslo 486 z přítomných 105 poslanců pro 99, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vrátíme k přerušeným bodům 126 a 130, jimiž je "Návrh na volbu dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury" a "Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví".

Táži se předsedy volební komise pana poslance Jana Vidíma, zda chce připomenout kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Pouze zopakuji kandidáty, kteří postoupili do druhých kol obou těchto voleb. V případě volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví kandidáty jsou poslanci: František Brožík a Martin Kocourek. V případě druhého kola volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury kandidáty jsou: Pavel Hojdar, Libor Ježek, Pavel Němec a Pavel Šafařík.

Je možné zahájit druhé kolo tajné volby. Požádal bych dobu na vydávání hlasovacích lístků na 10 minut.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, vzhledem k jednání vašeho klubu bych tuto dobu raději prodloužil, aby byl dostatek času dokončit vaše jednání.

Rozprava se ke druhému kolu voleb nevede. Vyhlašuji druhé kolo voleb k bodům 126 a 130, která proběhnou tajným hlasováním. Hlasovací lístky budou vydávány 15 minut, to znamená do 12.05 hodin.

Organizační výbor zasedne ve 12.15 hodin a polední přestávka je do 14.00 hodin.

Přerušuji projednávání dnešního dne a vyhlašuji polední pauzu.

 

(Jednání přerušeno v 11.50 hodin).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP