(Jednání pokračovalo v 9.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na jednání klubu KDU-ČSL vypršela. Já vás všechny žádám, abyste se dostavili do jednacího sálu. Budeme hlasovat o navržených usneseních k projednávanému návrhu zákona. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Budeme hlasovat o předložených návrzích v tomto pořadí. Nejprve budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. V případě, že tento návrh bude schválen, přijmeme k tomuto návrhu doprovodné usnesení, ve kterém sněmovna požádá vládu, aby přepracovaný návrh byl předložen do Poslanecké sněmovny společně s návrhem vládního návrhu o vodách. Pokud tento návrh nebude schválen, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zeptám se pana zpravodaje, zda souhlasí s touto interpretací. Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 481 z přítomných 170 poslanců pro 85, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k těsnosti hlasování - kratičké posečkání.

Hlásí se mi pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je mi nesmírně líto, že zahajujeme jednací den takovýmto způsobem, a obzvlášť já, ale zpochybňuji hlasování, neboť jsem prokazatelně byl přítomen, mačkal tlačítko, ale ve sjetině vůbec nejsem uveden. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Mohu potvrdit, protože pan místopředseda mě na to upozorňoval, že mu vynechalo hlasovací zařízení.

 

Takže nechám hlasovat o námitce pana místopředsedy Langera. Kdo souhlasí s jeho námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 482 z přítomných 177 poslanců pro 153, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadového čísla 481. Je tady opět žádost o odhlášení, takže vás opět všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme tedy opakovat hlasování na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 177 poslanců pro 89, proti 88. Návrh byl přijat.

 

Opět kratičké posečkání ke kontrole hlasovacích výsledků.

Pokud není námitek k poslednímu hlasování, přistoupíme k hlasování o doprovodném usnesení, které přednesu:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení přepracovaného návrhu vládního návrhu zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů společně s vládním návrhem zákona o vodách."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 484 z přítomných 177 poslanců pro 91, proti 53. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP