(17.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh pod písmenem S8. Zpravodaj - stanovisko kladné. Ministr - také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pravděpodobně je třeba dodat, že varianta II se stala nehlasovatelnou. Je tomu tak?

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano, varianta II je nehlasovatelná, jestliže byla schválena varianta I u bodu S7.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže S8. Stanoviska byla kladná.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 577 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 577 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 107 a 47 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bod S9. Stanovisko zpravodaje pozitivní. Stanovisko ministra také.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 578 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 578 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 107 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Bod S10. Zásadní nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování 579 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 579 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 41 a 118 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme v bodu S11 hlasovat podle jednotlivých bodů a), b), c), d). Čili S11a). Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: (Mimo mikrofon.) Záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanovisko ministra.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ministr má stanovisko záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 580 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 580 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 pro vyslovilo 22 a 132 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh S11b). Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra záporné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 581 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 581 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 20 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu S11c). Stanovisko pozitivní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 582 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 582 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 107 a 45 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod označením S11d). Stanovisko zpravodaje pozitivní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 583 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 583 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 106 a 50 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh pod písmenem S12. Stanovisko pozitivní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 584 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 584 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 101 a 48 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh S13 byl stažen. Budeme hlasovat o návrhu S14. Stanovisko pozitivní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 585 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 585 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 104 a 33 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o písmenu S15. Stanovisko - zásadní nesouhlas.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 586 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 586 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 18, 133 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o písmenu S16. Stanovisko zpravodaje pozitivní.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 587 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 587 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 100 a 58 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o písmenu S17 písm. a). Stanovisko pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ministr?

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Kladné.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ministr také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 588 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 588 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 103 a 57 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o části S17 písm. b) - bylo navrženo, aby se hlasovalo zvlášť o písmenu a) a zvlášť o písmenu b) tohoto návrhu. Čili nyní budeme hlasovat o písmenu a) tohoto návrhu. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O písmenu a) jsme hlasovali, pane zpravodaji. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Ne. V písm. b) jsou v rámci toho návrhu dva odstavce a) a b), které se zrušují. Byl návrh na to, aby se hlasovalo o jednotlivých písmenech. Je to návrh S17 b) a).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Již chápu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 589 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 589 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 104, 37 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom hlasovali o návrhu pod písmenem S17 b) b). Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 590 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 590 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 21, 127 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP