Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 198 poslanců vyslovilo 74 a 101 bylo proti.

Pokračujte, prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Z této skupiny pozměňovacích návrhů zbývá pozměňovací návrh paní poslankyně Jirousové pod číslem 27, kterým mění účel programu konsolidace zdravotnických zařízení, tak jak je uvedeno pod bodem 27. Tento návrh je dle mého názoru hlasovatelný. Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 79 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj ze 198 pro vyslovilo 25 a 167 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si teď upozornit na okolnost, že výsledkem předchozího hlasování je snížení vládní rozpočtové rezervy o 610 mil. Kč, a protože její výchozí stav před hlasováním byl někde přibližně kolem 1 mld. Kč, v tuto chvíli vládní rozpočtová rezerva disponuje částkou kolem 400 mil. Kč. Může se tedy stát, že hlasování o dalších pozměňovacích návrzích bude muset být přerušeno ve chvíli, kdy bude těchto 400 mil. Kč vyčerpáno. Prosil bych o shovívavost. Požádal jsem administrativu rozpočtového výboru, aby ve chvíli, kdy se to stane, jsem byl upozorněn a hlasování bylo přerušeno.

Na řadě je pozměňovací návrh pod číslem 3 tisku 40/7, který se týká zdravotnictví a Ústavu hematologie.

Stanovisko pana ministra? Žádné. Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 80 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 se z přítomných 198 pro vyslovilo 88, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh č. 4, který se týká účelově vázaných prostředků na výrobu programů L 159. Stanovisko pana ministra je kladné, stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 198 pro vyslovilo 116, proti 80.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh pod číslem 5, jehož předkladatel pan poslanec Recman si vyžádal upřesnění, oddělená 4 hlasování pro každou z uvedených položek, což znamená, že budeme hlasovat napřed o tom, že kapitola Ministerstva národní obrany se snižuje o částku 397 mil. Kč a tato položka se přesunuje na pořízení a technickou obnovu investičního majetku bytového hospodářství. Stanovisko pana ministra? Takže budu napříště vyzývat jenom, když se pan ministr přihlásí. Moje stanovisko je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 82 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 82 se z přítomných 197 pro vyslovilo 95, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o snížení kapitálových výdajů Ministerstva národní obrany o 549 900 tis. Kč a o převedení této částky na pořízení a technickou obnovu investičního majetku kategorie tepelných a energetických zařízení.

Stanovisko pana ministra je záporné, stanovisko zpravodaje je rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 83 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 197 bylo pro 93, proti se vyslovilo 101. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o snížení kapitálových výdajů Ministerstva národní obrany o částku 85 200 tis. Kč a o její převod na pořízení a technickou obnovu neinvestičního majetku určeného k ochraně životního prostředí.

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 84 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 se z přítomných 197 pro vyslovilo 93, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední položkou v pozměňovacím návrhu č. 5 je hlasování o snížení kapitálových výdajů Ministerstva národní obrany o částku 217 200 tis. Kč a její převod na pořízení a technickou obnovu investičního majetku pro přípravu a vedení Správy vojsk.

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 85 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 tento návrh nebyl přijat, když pro něj z přítomných 197 vyslovilo 94 a 101 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O pozměňovacím návrhu č. 6 již bylo hlasováno, pozměňovací návrh č. 7 byl stažen se souhlasem sněmovny. Následuje pozměňovací návrh č. 8 pana poslance Ambrozka.

Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 86 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 se z přítomných 197 pro vyslovilo 30 a 143 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje 9 - pozměňovací návrh pana poslance Gongola.

Stanovisko zpravodaje je neutrální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP