Místopředseda PSP Stanislav Gross:hlasování pořadové číslo 17 rozhodneme o přikázání tohoto tisku výboru ústavně právnímu.

Ještě se pro jistotu ptám, nemá-li někdo jiný návrh. (Nikdo.) Není tomu tak.

 

Rozhodneme o přikázání tohoto tisku výboru ústavně právnímu.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 165 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 18.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 143 poslankyň a poslanců, proti bylo 13.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 20 dnů.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, nechť se v hlasování pořadové číslo 19 vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 157 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Nyní budeme hlasováním projednávat sněmovní tisk 53. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení předkladatelům k přepracování. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když se pro jeho schválení vyslovilo 62 poslankyň a poslanců, proti bylo 106.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, nechť se v hlasování pořadové číslo 21 vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 161 poslankyň a poslanců., proti byl jeden.

 

Nyní rozhodneme o přikázání tohoto tisku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 22.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 127 poslankyň a poslanců, proti bylo 29.

 

Kolegyně a kolegové, v posledním hlasování - v hlasování pořadové číslo 23 - dnes rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůty projednávání o 20 dní.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 162 poslankyň a poslanců, proti byl jeden.

 

Kolegyně a kolegové, tímto jsme projednali jak sněmovní tisk 24, tak sněmovní tisk 53.

Končím dnešní jednání 7. schůze Poslanecké sněmovny s tím, že oznamuji, že zítra od 9.00 hodin začneme jednáním o bodu 7 našeho programu, kterým je "Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 39".

Děkuji vám za spolupráci, zítra na shledanou.

 

(Schůze ukončena v 19.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP