Úterý 14. dubna 1998

(pokračuje Čelišová) 

Stejně tak i Václav Havel, na rozdíl od prezidenta Masaryka, který se zasloužil o stát, se proti vlastnímu prezidentskému slibu "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice" zasloužil o jeho bezectné rozbití. Tyto skutečnosti jsou pro dějiny zaznamenány. Žádné vytáčky a lži je nemohou vyvrátit.

Čím dál zřetelněji se ukazuje cizí prospěch a ohrožení našeho národa. Současné mezinárodní vztahy odrážejí změnu rovnováhy dvou jaderných velmocí v mocenské převládnutí USA, které nepokrytě vyhlašují své světovládné ambice. Kupříkladu ministryně zahraničí Albrightová prohlásila:

"Naše vize musí zahrnout nejen starý kontinent, ale všechny kontinenty." Máme v naší době zodpovědnost tvořit dějiny. Světovládné plány USA mají svou vojenskou stránku, jak ukazuje těmito prostředky prosazovaný zájem o ropné zdroje na Blízkém východě, ve válce v Kuvajtu a příprava budoucích mocenských zásahů, včetně války. Těmto vskutku "humánním a demokratickým cílům" slouží i připravované rozšíření NATO na Východ, o něž z vlastních mocenských zájmů usiluje hlavně současné Německo. Má tak být udržován nerovnovážný stav, kdy Severní Amerika a západní Evropa, jejíž obyvatelstvo představuje poměrně malou část lidstva, spotřebovává převážnou část světových přírodních zdrojů a energie, což znemožňuje trvale udržitelný rozvoj lidstva. Příkladem amerického diktátu je daytonský "pax american" vnucený Bosně a hanebný metr na válečné zločince.

Součástí světovládné strategie USA je snaha o potlačení Ruska jako velmoci nátlakem na jednostranné odzbrojení, kupř. vzdání se raket s operativně taktickým určením SS 23 systému OKA i dalekosáhlé plány na destabilizaci a rozpad Ruska.

Mohla bych citovat z projevu Clintona na poradě náčelníků štábů 24. října 1995, v němž je navrhováno: "Rozbití Ruska na maličké státy cestou meziregionálních válek podobných těm, které jsme zorganizovali v Jugoslávii." (Smích v sále.)

Po listopadovém převratu žádali naši slavní političtí představitelé rozpuštění obou vojenských bloků. Varšavská smlouva byla urychleně rozpuštěna, zatímco NATO, zřejmý přežitek studené války, zůstalo.

Proto jen 28 až 38 % našich občanů je pro vstup do NATO, 83 % občanů necítí vnější vojenské ohrožení. Rozhodná většina pak odmítá rozmístění cizích armád, a zvláště jaderných zbraní, na našem území. Jenže o tom by rozhodovali jiní. Přes všechno účelové chlácholení, že v České republice budou jen některé objekty připravovány pro účely tzv. společné obrany, NATO tedy znamená zásadní omezení naší státní suverenity, rozmístění cizích vojsk a jaderných zbraní, možnost zavlečení do válečných konfliktů, jako je tomu dnes už v Jugoslávii, nemluvě o obrovském hospodářském zatížení občanů. Proč má vláda České republiky takový zájem na vstupu do tohoto vojenského uskupení? Žene ji strach z narůstající oprávněné nespokojenosti občanů zatěžovaných novými a novými zdraženími, poplatky a daněmi? Chce, aby ji před vlastním národem hlídali cizí vojáci i Bundeswehr, zatímco naši vojáci budou umírat jako levný kanonenfutr podle cizích rozkazů kdesi za našimi hranicemi?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nezlobte se na mne, velice účelově je celá kampaň pro vstup do NATO předstírána našim občanům. Nebudu zde komentovat ty nesmyslné vstupy našich předních herců a politiků na televizních obrazovkách.

Dnes jsem byla svědkem toho, že dole ve foyeru sněmovny je umístěna tabule s podpisy několika desítek občanů, kteří jsou pro vstup do NATO. Podívejte se do petičního výboru, kde leží z minulého volebního období desetitisíce podpisů občanů z celé České republiky proti vstupu do NATO. Mám zde před sebou i některé z petic, které byly odeslány nám všem sem do parlamentu. Z nich si dovolím upozornit na jednu. Tato petice měla oslovit ženy, matky. Neslyšela jsem, že by na tyto petice byla reakce od některé z poslankyň z koaličních stran.

Ženy se obracejí verši spisovatelky Boženy Němcové: "Ženy české, matky české, slib si dejme a v něm stůjme. Pro blaho své drahé vlasti, všechny síly obětujme." Obracejí se na všechny ženy a matky v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Jsou zastoupeny ženami, vojenskými důchodkyněmi, bývalými vězenkyněmi koncentračních táborů. I ty vám jsou naprosto lhostejné? Ani tyto ženy si nezaslouží, aby třeba jejich podpisové archy byly zde ve sněmovně vystaveny, stejně tak jako těch pár podpisů pro vstup do NATO?

Jsou zde ženy, účastnice československého protifašistického odboje. Mohla bych jmenovat další. V této petici je jednoznačně řečeno: Vy všichni, jimž je drahá tato zem, žel tak těžce zkoušená a proti naší vůli hanebně zrazená a okleštěná, voláme vás všechny, voláme vás na její obranu proti dalšímu omezování svrchovanosti, nezávislosti, samostatnosti naší země a svobodného vývoje jejího lidu. Nepotřebujeme NATO. Nechceme do jeho chomoutu. Nechceme znovu cizí vojáky na našem území. Nechceme cizí smrtonosné zbraně a rakety s atomovými hlavicemi v Čechách ani na Moravě. Nechceme z naší vlasti, z našeho domova, tak významně opěvovaného v naší národní hymně, cizí vojenské cvičiště a nástupiště proti jiným zemím. Chceme klidné mírové nebe. Nepřipusťme, aby naši synové museli válčit, vraždit a umírat na cizí rozkaz a za cizí zájmy kdekoli ve světě. I bez toho náš národ díky politice této vlády vymírá. Nechceme, aby podobně též cizí vojáci, třeba Němci, u nás někdy proti naší vůli silou zaváděli nové pořádky nebo potlačovali nespokojenost lidu. Nesouhlasíme s politikou vlády, která na diktát, v zájmu cizího nadnárodního kapitálu, zbrojařských koncernů a vojensko-poltického komplexu USA, bezvýhradně usiluje o vstup České republiky do NATO. Nesouhlasíme s politikou vlády, která není schopna najít dostatek prostředků na sociální potřeby občanů, na mzdy, valorizace důchodů, přídavky na děti, podpory v nezaměstnanosti, na zdravotnictví, školství, vědu a kulturu, na obnovu obcí po povodních, ale nový rozpočet na vojenské výdaje zvyšuje v době míru bez jakékoli hrozby či ohrožení ze zahraničí o více než 22 % v souvislosti se vstupem České republiky do NATO, zatímco v sociální oblasti znovu, razantně a bezostyšně škrtá. Je to arogantní cynismus vůči našemu lidu. Hlásíme se k odkazu Beneše, nikdy ne Háchy. Jsme národ husitů a Chodů, ne křižáků a Lomikarů.

Citovala jsem petice občanů zaslaných do parlamentu. Nevím, co je na tom úsměvného. A vám, vážení, kteří se mi tu smějete do očí, snad tento dopis.

Vážená paní, přestože 60 % obyvatel České republiky jsou ženy, dárkyně života, odpírají jim muži právo postavit se veřejně v referendu proti obětování synů a vnuků molochu zvanému NATO. Spoléháme na vás jako na matku, že se spojíte s ostatními poslankyněmi, se ženskými organizacemi, s časopisy, s ženami z kultury, ze školství, zdravotnictví, abyste prosadily zákaz vstupu do nové vojenské mašinérie, která neumí zvládnout ani své vlastní členy a bombarduje i na cizím území. Nedovolte utrácet naše peníze na přípravu nových válek. Věříme vám.

Podepsán: Diecézní sbor křesťanských žen z České republiky.

Nebudu dále hovořit. Jak jsem řekla v úvodu, je mi jasné, že o vstupu naší země do NATO je rozhodnuto. Bohužel i za přispění opozičních poslanců ze sociální demokracie. V žádném případě, právě proto, že jsem svědkem protestních akcí mnoha občanů v naší zemi, nemohu zvednout ruku pro vstup naší republiky do NATO. Děkuji vám za pozornost.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP